نویسنده = محمد صادق یحیی پور
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر دزدی دریایی بر امنیت مناطق دریایی کشور سومالی

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 67-84

سجاد کریمی پاشاکی؛ محمد صادق یحیی پور؛ علی کاظمی پور


2. تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه‌های تأثیرگذار بر آمایش منطقه مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق

دوره 8، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 21-42

رسول افضلی؛ حسن کامران؛ سید عباس احمدی؛ محمد صادق یحیی پور


3. تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست خارجی کشور عراق در قبال کشورهای همجوار(در دوران جمهوری فدرال عراق)

دوره 6، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 32-51

مصطفی رشیدی؛ محمد صادق یحیی پور؛ محمد نصیری