نویسنده = امیر گندم کار
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل آسیب‌پذیری شهرهای کشور از شاخص‌های حدی بارشی در دوره (2010-1981)

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 139-152

حمیده دالایی؛ منوچهر فرج زاده؛ امیر گندم کار؛ محمد حسن نامی


2. تبیین سیر تحول و نقش محور فرهنگی– تاریخی شهر اصفهان در توسعه گردشگری پایدار

دوره 4، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-18

اسفندیار حیدری پور؛ احمد خادم الحسینی؛ امیر گندم کار