نویسنده = منوچهر فرج زاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل آسیب‌پذیری شهرهای کشور از شاخص‌های حدی بارشی در دوره (2010-1981)

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 139-152

حمیده دالایی؛ منوچهر فرج زاده؛ امیر گندم کار؛ محمد حسن نامی


2. طراحی تقویم زیست‌اقلیمی کار کارگران پالایشگاه گاز پارسیان شهرستان مهر

دوره 6، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 24-37

منوچهر فرج زاده؛ مرتضی محمدپور؛ زهرا پربار؛ بهنام مغانی؛ بابک اجتماعی