نویسنده = مجید ولی شریعت پناهی
تعداد مقالات: 6
4. نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش دیلمان شهرستان سیاهکل)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 25-49

بهزاد فزونی؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی


5. تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی»

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 223-243

مجید ولی شریعت پناهی؛ سجاد کریمی پاشاکی،؛ علی کاظی پور؛ سعید زینتی؛ مهدی امان الله


6. نقش توان‌ها و قابلیت‌های گردشگری در توسعه شهری مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 85-98

زینب ازی محمد؛ مجید ولی شریعت پناهی