نویسنده = علیرضا استعلاجی
تعداد مقالات: 4
1. رتبه‌بندی نواحی منطقه 15 تهران بر اساس مؤلفه‌های تاب‌آوری

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 425-437

فروغ فتاحی واجاری؛ رحیم سرور؛ علیرضا استعلاجی


2. تأثیر مهاجرت‌های بین‌المللی و وجوه ارسالی بر اقتصاد کشورها (مورد پژوهش: کشور هند)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 57-77

علیرضا استعلاجی؛ ابراهیم فتحی نیا


3. نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش دیلمان شهرستان سیاهکل)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 25-49

بهزاد فزونی؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی


4. تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتستان

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 99-116

یعقوب زارعی؛ مسعود مهدوی‌حاجیلویی؛ علیرضا استعلاجی؛ رحیم سرور