نویسنده = عبدالرضا فرجی راد
تعداد مقالات: 7
3. تاثیرات منطقه‌ای ساختار ژئوپولیتیکی عراق با تاکید بر ایران

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 173-194

رضا قاسمی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ عزت اله عزتی


5. بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 1-14

عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد


6. ژئوتوریسم استان مازندران با تاکید بر بندر نوشهر

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 1-21

پرویز کردوانی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ بهنام کاوسی


7. استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا و امنیت ملی افغانستان

دوره 4، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 159-170

عبدالرضا فرجی راد؛ بهنام شهبازی؛ سیدهادی ساداتی؛ محمد درخور