نویسنده = پرویز کردوانی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 1-269

محمدتقی قماش پسند؛ مرحوم سید رحیم مشیری؛ پرویز کردوانی؛ مسعود مهدوی


2. ژئوتوریسم استان مازندران با تاکید بر بندر نوشهر

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 1-21

پرویز کردوانی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ بهنام کاوسی