نویسنده = یدالله صادقی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل مطالعات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) در داخل

دوره 6، شماره 2، بهار 1393، صفحه 153-170

یدالله صادقی؛ ابوالفضل مشکینی؛ محسن کلانتری؛ بهمن کارگر؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری