نویسنده = سید عباس احمدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه‌های تأثیرگذار بر آمایش منطقه مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق

دوره 8، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 21-42

رسول افضلی؛ حسن کامران؛ سید عباس احمدی؛ محمد صادق یحیی پور


2. بارزه‌های فرهنگی- مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 191-206

سید عباس احمدی؛ محمود واثق؛ عطاء اله عبدی؛ احسان لشکری