نویسنده = علیرضا خواجه شاهکوهی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی الگوی توسعه فضایی-کالبدی شهر بندرگز با تأکید بر توسعه پایدار شهری

دوره 7، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 201-216

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ سیده سمیرا صدرائی


3. منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 97-118

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ علیرضا خواجه شاهکوهی؛ ابوالقاسم شریف‌زاده


4. تحلیل عوامل موثر در افزایش قیمت زمین در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر کاشان)

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 153-169

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ شهرام مهدوی