نویسنده = محمد حسن نامی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل الگوی فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در اجتماعات شهری (نمونه موردی: اسلامشهر)

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 111-129

غلامرضا ملک شاهی؛ وحید بارانی پسیان؛ اصغر آقایی؛ محمد حسن نامی؛ معصومه مولوی


2. مدیریت و برنامه‌ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان‌شهرهای ایران

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 374-395

کمیل درویشی؛ حیدر لطفی؛ محمد حسن نامی


3. تحلیل آسیب‌پذیری شهرهای کشور از شاخص‌های حدی بارشی در دوره (2010-1981)

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 139-152

حمیده دالایی؛ منوچهر فرج زاده؛ امیر گندم کار؛ محمد حسن نامی


4. بحران مناطق شرق و تحلیل ژئوپلیتیکی برای مدیریت برون رفت از آن

دوره 6، شماره 2، بهار 1393، صفحه 9-19

محمدحسن نامی؛ وحید بارانی پسیان؛ غلامرضا سعیدی


6. آمایش مناطق مرزی، با تأکید بر ایران

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 173-191

محمد حسن نامی


7. اثر تغییر اقلیم و نوسانات الگوی گردش‌های جوی بر روی رودخانه مرزی ارس

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 121-134

محمد حسن نامی؛ مهدی خزایی