اخبار و اعلانات

سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت می شود جهت اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت ذیل مراجعه نمایند. TUF.TEHRAN.IR

مطالعه بیشتر

اعلام حمایت مرکز تحقیقات گردشگری دامنه جنوبی البرز مرکزی از مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی

 مرکز تحقیقات گردشگری دامنه جنوبی البرز مرکزی واحد سمنان  از مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی در راستای سیاست های مراکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی  اعلام حمایت نمود

مطالعه بیشتر

براساس ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال 1398 این فصلنامه موفق کسب رتبه B گردید.

  براساس ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال 1398 این فصلنامه موفق کسب رتبه B گردید.

مطالعه بیشتر

*** واریز هزینه داوری الزامی میباشد.

*** واریز هزینه داوری الزامی میباشد.

مطالعه بیشتر