نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری بررسی تاثیر تراز ارتفاعی متاثر از فضای جغرافیایی شهری بر میزان مصرف آب و رشد گیاهان در فضای سبز شهری، مطالعه موردی: منطقه یک شهری تهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 670-696]
 • آذربایجان سهم ایران از دریای خزر همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 423-440]
 • آذربایجان غربی توزیع فضایی فقر با استفاده از هزینه و درآمد بر توسعه پایدارخانوارهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 277-298]
 • آزادی تحلیل گفتمان جغرافیایی - منطقه ای توسعه در دولت اصلاحات [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 421-441]
 • آزادی مذهب حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا در پرتو رویه کمیته حقوق بشر و اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 326-343]
 • آسایش بصری تبیین مدل مفهومی شکل گیری نمای تجاری با هدف ارتقاء آسایش بصری و زیبایی شناسی در فضای شهری [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 113-127]
 • آسیای مرکزی ارائه الگوی منطقه‌گرایی ایران و آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 311-324]
 • آسیب پذیری بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 457-475]
 • آلودگی محیط‌زیست مطالعه تطبیقی مسئولیت آلوده‌کنندگان جغرافیای انسانی‌(محیط ‌زیست) نسبت به مرگ‌های ناشی از آلودگی ایجاد شده توسط آن‌ها در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی چکیده [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 295-319]
 • آموزش طراحی مدل استراتژی محور توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری و تدوین نقشه راه (مورد مطالعه: استان اصفهان) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 204-227]
 • آینده پژوهی آینده پژوهی تحولات ژئوپلیتیک انرژی در ایران با تاکید بر جایگاه انرژی های پاک [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 641-658]
 • آینده‌پژوهی شناسایی و تحلیلی بر پیشران‌های مؤثر در توسعه آینده صنعت گردشگری تجاری با رهیافت آینده‌پژوهی (نمونه موردی: شهر جلفا) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 153-173]

ا

 • ا سیر تحول نام ایران از منظر جغرافیای سیاسی [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 560-579]
 • ابعاد محیطی تحلیلی بر نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهرها(نمونه مورد مطالعه شهر خرم دره) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 763-773]
 • ابعاد نهادی تحلیلی بر نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهرها(نمونه مورد مطالعه شهر خرم دره) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 763-773]
 • اجتماعی بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 683-704]
 • اجتماع‌پذیری تبیین شاخصه‌ها و مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری فضاهای اجتماعی در شهر تهران (نمونه موردی مجموعه‌های اجتماعی و عمومی اراضی عباس‌آباد) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 325-344]
 • احساس امنیت تحلیل تاثیر دلبستگی مکانی و سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت در محلات شهر سبزوار [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 652-667]
 • اخلاق نقش اخلاق در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار جغرافیایی: مطالعه موردی استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 386-405]
 • ادراک ژئوپلیتیکی الگویابی ادراک ژئوپلیتیکی کشورهای همجوار نسبت به فضاهای جغرافیایی پیرامون [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 112-128]
 • ایران پیامدهای امنیتی تحولات ژئوپولیتیکی کشور سوریه برقدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 63-83]
 • ایران تحلیل جغرافیایی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جدید منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 131-149]
 • ایران ارائه الگوی منطقه‌گرایی ایران و آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 311-324]
 • ایران نقش فرهنگ سیاسی نخبگان اجرایی با رویکرد توسعه محوری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 363-384]
 • ایران الگوی روابط امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم از سال 2001 تا 2017 [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 385-402]
 • ایران سهم ایران از دریای خزر همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 423-440]
 • ایران بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 457-475]
 • ایران الگوی همکاریهای منطقه ای بر مبنای دیپلماسی آب (مطالعه موردی ایران، ترکیه و عراق ) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 171-185]
 • ایران بررسی تحریم های بین المللی از منظرحقوق بین‌الملل(مطالعه موردی تحریم های ایران) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 187-211]
 • ایران تبیین نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران (2015 الی 2019) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 213-235]
 • ایران بنیان‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران با عراق نوین [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 626-650]
 • اربعین تبیین جایگاه و نقش اربعین در ارتقای پرستیژ ژئوپلیتیکی تشیع [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 93-114]
 • اردبیل گونه‌شناسی نقاط در شبکه شهری: نمونه موردی شبکه شهری استان اردبیل [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 470-484]
 • ارزیابی ارزیابی پایداری روستاهای حوزه‌ نفوذ شهرهای میانه اندام بااستفاده از روش AHP مطالعه موردی : شهر سقز [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 502-518]
 • ارزیابی اکولوژیکی ارزیابی توان اکولوژیک شهر همدان به منظور توسعه پایدار شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 552-571]
 • ارزش درک شده بررسی میزان رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن شهری (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 171-188]
 • ارومیه مکان یابی شهرهای جدید با رویکرد اکولوژیک (نمونه موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 237-255]
 • استان خوزستان بازشناسی مفهوم و مبنای حق بر محیط‌زیست و تاثیر آن بر مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری در استان خوزستان [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 443-461]
 • استان مازندران نقش اخلاق در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار جغرافیایی: مطالعه موردی استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 386-405]
 • استان مرکزی ارزیابی نقش نواحی صنعتی در توسعه‌ی‌ پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان مشک‌آباد شهرستان اراک) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 117-131]
 • استان های ساحلی شمال آسیب شناسی نظام برنامه ریزی منطقه ای دراستانهای ساحلی شمال کشور [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • استراتژی طراحی مدل استراتژی محور توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری و تدوین نقشه راه (مورد مطالعه: استان اصفهان) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 204-227]
 • استراتژیک تحلیل جغرافیایی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جدید منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 131-149]
 • اسلامشهر تحلیل الگوی فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در اجتماعات شهری (نمونه موردی: اسلامشهر) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 111-129]
 • اسناد بین‌الملل مطالعه تطبیقی مسئولیت آلوده‌کنندگان جغرافیای انسانی‌(محیط ‌زیست) نسبت به مرگ‌های ناشی از آلودگی ایجاد شده توسط آن‌ها در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی چکیده [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 295-319]
 • اسناد بین‌المللی حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا در پرتو رویه کمیته حقوق بشر و اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 326-343]
 • اسناد طراحی نمای شهری تحلیل و ارزیابی طراحی معماری نماهای شهر تهران به منظور تبیین نظام جامع و پاسخگو [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 582-597]
 • اشکانیان و روم نقش پناهندگان در جغرافیای شهرها و مرزهای شاهنشاهی اشکانی با امپراتوری روم از آغاز تا سقوط سلسله؛ با نگاهی به اهمیت آنها در معماری و برنامه‌ریزی شهری دوران معاصر [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 619-634]
 • اصفهان (محور تاریخی- فرهنگی) تدوین مدل برنامه‌ریزی شهر خلاق صنایع‌دستی اصفهان با استفاده از مدل مفهومی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 787-796]
 • اصل تعیین سرنوشت تجزیه‌پذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بین‌المللی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 477-493]
 • اطمینان خاطر بررسی میزان رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن شهری (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 171-188]
 • اعتبار و تضمین بررسی میزان رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن شهری (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 171-188]
 • اعتماد عمومی مولفه‌های جغرافیای سیاسی تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی دولت حسن روحانی [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 130-158]
 • افغانستان تحلیل راهبردی عوامل داخلی اثرگذار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستان مبتنی بر استدلال‌های ژئوپلیتیکی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 798-824]
 • اقتصاد دستگاه اطلاعاتی وجاسوسی ایران در گستره جغرافیای سیاسی اشکانیان [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 725-738]
 • اقتصاد روستایی ارزیابی نقش نواحی صنعتی در توسعه‌ی‌ پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان مشک‌آباد شهرستان اراک) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 117-131]
 • اقتصاد سلامت بازآفرینی عملکردی باغ امام رضا(ع) با رویکرد فرهنگ، سلامت و اقتصاد [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 698-723]
 • اقلیم گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی شهر همدان بر اساس معیارهای کالبدی موثر بر عملکرد اقلیمی خانه‌ها [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 600-624]
 • اقلیم شمال ایران ارزیابی تأثیر اصول معماری بیوفیلیک در کیفیت طراحی مسکن در اقلیم شمال ایران (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 405-424]
 • اقوام کرمانج و ترکمن کندوکاوی تحلیلی بر نقش فرهنگ در طراحی کالبدمعماری (نمونه موردی خراسان شمالی شهرستان بجنورد) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 811-825]
 • الحاق روستا به شهر سنجش و ارزیابی پیامدهای جغرافیایی –زیست‌محیطی خزش شهری در شهرستان شهرکرد [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 657-676]
 • امپراتوری روم دستگاه اطلاعاتی وجاسوسی ایران در گستره جغرافیای سیاسی اشکانیان [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 725-738]
 • امدادرسانی بررسی تأثیر امدادرسانی به‌موقع به وضعیت مجروحین و مصدومان در تصادفات نقاط حادثه‌خیز شبکه راه‌ها در کاهش شدت خسارات وارده با استفاده از نرم‌افزارARC GIS (مطالعه موردی محورهای پلیس‌راه ملایر-همدان) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 49-74]
 • امنیت منطقه‌ای پیامدهای امنیتی تحولات ژئوپولیتیکی کشور سوریه برقدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 63-83]
 • انرژی های پاک آینده پژوهی تحولات ژئوپلیتیک انرژی در ایران با تاکید بر جایگاه انرژی های پاک [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 641-658]
 • انسان تحلیل ویژگی‌های محیطی بر تنوع شخصیت انسان از دیدگاه فلاسفه اسلامی و نقش آن در برنامه‌ریزی محیطی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 495-507]

ب

 • بازار بزرگ اصفهان نقش ساختار هندسی در هم‌پیوندی نظام حرکتی از ورودی به محراب در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان (الگویی راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه صنعت گردشگری) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 400-455]
 • بازار سنندجی و آصف تبیین مولفه های معنابخش در بازارهای سنتی- تاریخی(نمونه موردی:بازارهای سنتی سنندج و سلیمانیه) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 408-424]
 • بازآفرینی پایدار سنجش ارتباط و تاثیر ابعاد بازآفرینی پایدار بر رویکرد کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی‌: تهران، منطقه 15 ) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 299-316]
 • بازآفرینی شهری - [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 257-268]
 • بازآفرینی شهری تحلیلی بر نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهرها(نمونه مورد مطالعه شهر خرم دره) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 763-773]
 • بازآفرینی عملکردی بازآفرینی عملکردی باغ امام رضا(ع) با رویکرد فرهنگ، سلامت و اقتصاد [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 698-723]
 • باززنده سازی تبیین مولفه های معنابخش در بازارهای سنتی- تاریخی(نمونه موردی:بازارهای سنتی سنندج و سلیمانیه) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 408-424]
 • بازیگران سیاسی الگویابی ادراک ژئوپلیتیکی کشورهای همجوار نسبت به فضاهای جغرافیایی پیرامون [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 112-128]
 • باغ امام‌رضا(ع) . مشهد بازآفرینی عملکردی باغ امام رضا(ع) با رویکرد فرهنگ، سلامت و اقتصاد [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 698-723]
 • باقرشهر نقش مدیریت شهری در تاب‌آوری شهرها در برابر سوانح طبیعی (مورد مطالعه: شهر باقرشهر) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 441-456]
 • بحران ارزیابی تأثیر ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی طرح راهبردی شهر تهران بر تاب‌آوری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 595-617]
 • بحران ژئوپولیتیکی الگوی شکل‌گیری بحران‌های ژئوپولتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 575-596]
 • بحران کرونا تحلیل و بررسی نقش دولت در مدیریت و برنامه‌ریزی بحران‌های گردشگری؛ مطالعه موردی بحران کرونا [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 617-639]
 • بحران‌های گردشگری تحلیل و بررسی نقش دولت در مدیریت و برنامه‌ریزی بحران‌های گردشگری؛ مطالعه موردی بحران کرونا [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 617-639]
 • برنامه‌ریزی اقلیمی بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در معماری شهری: مطالعه موردی شهر جلفا [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 180-202]
 • برنامه‌ریزی شهری چالش های شهر خلاق از منظر سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 337-364]
 • برنامه ریزی منطقه ای آسیب شناسی نظام برنامه ریزی منطقه ای دراستانهای ساحلی شمال کشور [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • بغی تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 528-549]
 • بلایای طبیعی سنجش عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقلیمی (نمونه موردی: شهر تبریز) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 509-525]
 • بلایای طبیعی بررسی تحریم های بین المللی از منظرحقوق بین‌الملل(مطالعه موردی تحریم های ایران) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 187-211]
 • بنیان‌های ژئوپلیتیکی بنیان‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران با عراق نوین [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 626-650]
 • بهینه‌سازی مصرف آب بررسی تاثیر تراز ارتفاعی متاثر از فضای جغرافیایی شهری بر میزان مصرف آب و رشد گیاهان در فضای سبز شهری، مطالعه موردی: منطقه یک شهری تهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 670-696]
 • بیوفلیک ارزیابی تأثیر اصول معماری بیوفیلیک در کیفیت طراحی مسکن در اقلیم شمال ایران (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 405-424]
 • بوم‌های جغرافیایی نگرشی فلسفی بر شناخت کنشگران زیست جهان (ارائه مدل هایی نو برای چگونه زیستن بوم های جغرافیایی) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 53-73]

پ

 • پایداری اجتماعی تبیین شاخصه‌ها و مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری فضاهای اجتماعی در شهر تهران (نمونه موردی مجموعه‌های اجتماعی و عمومی اراضی عباس‌آباد) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 325-344]
 • پاکستان الگوی روابط امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم از سال 2001 تا 2017 [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 385-402]
 • پایگاه اورژانس بررسی تأثیر امدادرسانی به‌موقع به وضعیت مجروحین و مصدومان در تصادفات نقاط حادثه‌خیز شبکه راه‌ها در کاهش شدت خسارات وارده با استفاده از نرم‌افزارARC GIS (مطالعه موردی محورهای پلیس‌راه ملایر-همدان) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 49-74]
 • پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و پیامدهای محیط زیستی –کالبدی سنجش و ارزیابی پیامدهای جغرافیایی –زیست‌محیطی خزش شهری در شهرستان شهرکرد [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 657-676]
 • پیامدهای اقتصادی سنجش و ارزیابی پیامدهای جغرافیایی –زیست‌محیطی خزش شهری در شهرستان شهرکرد [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 657-676]
 • پیامدهای ژئوپولیتیکی پیامدهای امنیتی تحولات ژئوپولیتیکی کشور سوریه برقدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 63-83]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی ریسک دارایی‌های کلیدی شهر بندرعباس با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 744-761]
 • پدیده مهاجرت ارزیابی علل شکل گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی با محوریت پدیده مهاجرت در بافت-های فرودست (نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 508-529]
 • پرستیژ ژئوپلیتیکی تبیین جایگاه و نقش اربعین در ارتقای پرستیژ ژئوپلیتیکی تشیع [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 93-114]
 • پروتکل توکیو راهکارهای مقابله با تاثیرات تغییرات آب و هوایی و گازهای گلخانه‌ای بر محیط ‌زیست ایران از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 298-324]
 • پیشران‌ها شناسایی و تحلیلی بر پیشران‌های مؤثر در توسعه آینده صنعت گردشگری تجاری با رهیافت آینده‌پژوهی (نمونه موردی: شهر جلفا) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 153-173]
 • پیشگیری از بزه دیدگی نقد سیاست‌های پالایش‌(فیلترینگ) در پیشگیری از بزه دیدگی نوجوانان در شبکه‌های‌ اجتماعی مجازی به عنوان محیطی نوین از جغرافیای انسانی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 75-96]
 • پناهندگان نقش پناهندگان در جغرافیای شهرها و مرزهای شاهنشاهی اشکانی با امپراتوری روم از آغاز تا سقوط سلسله؛ با نگاهی به اهمیت آنها در معماری و برنامه‌ریزی شهری دوران معاصر [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 619-634]
 • پهنه‌بندی بررسی شرایط دمایی استان فارس جهت تعیین شهرهای مستعد زنبورداری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 27-40]

ت

 • تاب آوری اجتماعی تاب‌آوری کالبدی و اجتماعی محلات مسکونی بافت تاریخی (نمونه موردی منطقه 12 تهران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 97-116]
 • تاب‌آوری اقلیمی سنجش عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقلیمی (نمونه موردی: شهر تبریز) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 509-525]
 • تاب‌آوری شهری نقش مدیریت شهری در تاب‌آوری شهرها در برابر سوانح طبیعی (مورد مطالعه: شهر باقرشهر) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 441-456]
 • تاب آوری کالبدی تاب‌آوری کالبدی و اجتماعی محلات مسکونی بافت تاریخی (نمونه موردی منطقه 12 تهران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 97-116]
 • تاب‌آوری کالبدی سنجش و ارزیابی ابعاد کالبدی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 19-36]
 • تاپسیس ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه گردشگری با بهره گیری از مدل تلفیقی‌(AHP-TOPSIS) (نمونه موردی شهرستان سرعین) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 17-40]
 • تامین منابع مالی تحلیل روش‌های تامین منابع مالی شهرداری تبریز با تاکید بر درآمدهای پایدار [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 346-368]
 • تبدیل روستا به شهر رویکرد نو ظهور روستا – شهرها و نقش آنها درسازمان یابی و تعادل نظام فضایی سکونتگاهها (مطالعه موردی: استان ایلام) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 776-795]
 • تبریز بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری (نمونه موردی: تبریز) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 151-167]
 • تحلیل انتقادی گفتمان تحلیل گفتمان جغرافیایی - منطقه ای توسعه در دولت اصلاحات [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 421-441]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی شناسایی و ارزیابی محدوده‌های ایمن شهری در بحران زلزله به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی منطقه 2 شهر خرم آباد) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 678-695]
 • تحلیل شبکه گونه‌شناسی نقاط در شبکه شهری: نمونه موردی شبکه شهری استان اردبیل [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 470-484]
 • تحولات تاریخی سیر تحول نام ایران از منظر جغرافیای سیاسی [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 560-579]
 • تحولات ژئوپولیتیکی پیامدهای امنیتی تحولات ژئوپولیتیکی کشور سوریه برقدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 63-83]
 • ترکمنستان سهم ایران از دریای خزر همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 423-440]
 • ترکیه و عراق الگوی همکاریهای منطقه ای بر مبنای دیپلماسی آب (مطالعه موردی ایران، ترکیه و عراق ) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 171-185]
 • تروریسم الگوی روابط امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم از سال 2001 تا 2017 [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 385-402]
 • تشیع تبیین جایگاه و نقش اربعین در ارتقای پرستیژ ژئوپلیتیکی تشیع [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 93-114]
 • تشکل نقش توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: حوزه رامه شهرستان آرادان) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 573-594]
 • تصمیمات سیاسی تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 133-152]
 • تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره - [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 257-268]
 • تصویربرداری ماهواره‌ای بررسی فقهی و حقوقی کاربردهای تصویربرداری ماهواره‌ای در توسعه پایدار جغرافیایی با تأکید بر موضوع مسئولیت حقوقی [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 317-335]
 • تعاملات اجتماعی تبیین شاخصه‌ها و مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری فضاهای اجتماعی در شهر تهران (نمونه موردی مجموعه‌های اجتماعی و عمومی اراضی عباس‌آباد) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 325-344]
 • تعهد تبیین قابلیت‌های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 537-555]
 • تغییرات آب و هوایی راهکارهای مقابله با تاثیرات تغییرات آب و هوایی و گازهای گلخانه‌ای بر محیط ‌زیست ایران از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 298-324]
 • تغییرات اقلیمی سنجش عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقلیمی (نمونه موردی: شهر تبریز) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 509-525]
 • تفرج گسترده و متمرکز ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه گردشگری با بهره گیری از مدل تلفیقی‌(AHP-TOPSIS) (نمونه موردی شهرستان سرعین) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 17-40]
 • تفکرات اسلامی تحلیل ویژگی‌های محیطی بر تنوع شخصیت انسان از دیدگاه فلاسفه اسلامی و نقش آن در برنامه‌ریزی محیطی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 495-507]
 • تقصیر بررسی فقهی و حقوقی کاربردهای تصویربرداری ماهواره‌ای در توسعه پایدار جغرافیایی با تأکید بر موضوع مسئولیت حقوقی [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 317-335]
 • تکنیک FEMA ارزیابی ریسک دارایی‌های کلیدی شهر بندرعباس با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 744-761]
 • تکنیک‌های سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری MCDSS شناسایی و تعیین میزان مشارکت مؤلفه‌ها، معیار‌ها، زیرمعیار‌ها و شاخص‌های تاب‌آوری در سیستم مدیریت کلان‌شهر تاب آور [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 229-250]
 • تمامیت ارضی تجزیه‌پذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بین‌المللی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 477-493]
 • تهران عوامل موثر در تحقق پذیری حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری از منظر مخاطبان تهران و حوزه نفوذ [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 63-91]
 • تهران ارزیابی ساختار فضایی شهر و ارتباط آن با رضایتمندی سکونتی مطالعه موردی: منطقه 17 شهرتهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 520-537]
 • توانمندسازی اشتغال شناسایی امکانات توانمندسازی روستائیان، سه روستای کردآباد، ویان و طاهرلو کبودرآهنگ در زمینه اشتغال [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 37-52]
 • توزیع جمعیت ارزیابی عدالت فضایی در توزیع و توسعه پایدار فضای سبز شهری با استفاده از مدل آنتروپی و ضریب پراکندگی (نمونه موردی: مناطق 10 گانه شهر شیراز) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 277-292]
 • توزیع فضایی توزیع فضایی فقر با استفاده از هزینه و درآمد بر توسعه پایدارخانوارهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 277-298]
 • توزیع وزن تبیین چارچوب مفهومی حکمروایی خوب شهری مبتنی بر مدیریت یکپارچه شهری(نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 293-309]
 • توسعه نقش فرهنگ سیاسی نخبگان اجرایی با رویکرد توسعه محوری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 363-384]
 • توسعه تحلیل نیروها و عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه متوازن در دهستان‌های استان لرستان [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 189-207]
 • توسعه بررسی و تبیین وضعیت روستاهای شهرستان اسلامشهر از نظر چالش‌های توسعه روستایی [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 129-148]
 • توسعه تحلیل گفتمان جغرافیایی - منطقه ای توسعه در دولت اصلاحات [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 421-441]
 • توسعه بررسی توسعه درونی شهر و الگوی توسعه کالبدی با تأکید بر وضعیت مسکن شهری(مطالعه موردی شاهین‌شهر) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 230-253]
 • توسعه اقتصادی تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی شهرستان رودسر در دو دهه اخیر [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 365-379]
 • توسعه اقتصادی تحلیل تطبیقی سیاست گذاری های توسعه کشاورزی در دو دهه اخیر در استان گیلان با تأکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان رودسر) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 381-403]
 • توسعه اقتصاد منطقه‌ای سنجش خط فقر سواحل مکران با رویکرد توسعه اقتصاد منطقهای با استفاده از سیستم مخارج خطی پویا [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 160-177]
 • توسعه انسانی-سیاسی تحلیل گفتمان جغرافیایی - منطقه ای توسعه در دولت اصلاحات [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 421-441]
 • توسعه پایدار بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 683-704]
 • توسعه پایدار تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 133-152]
 • توسعه پایدار التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 35-48]
 • توسعه پایدار تحلیل و بررسی نقش منابع گردشگری در توسعه پایدار گردشگری شهر حیدرآباد هند [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 457-474]
 • توسعه پایدار بررسی فقهی و حقوقی کاربردهای تصویربرداری ماهواره‌ای در توسعه پایدار جغرافیایی با تأکید بر موضوع مسئولیت حقوقی [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 317-335]
 • توسعه پایدار تحلیل تطبیقی سیاست گذاری های توسعه کشاورزی در دو دهه اخیر در استان گیلان با تأکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان رودسر) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 381-403]
 • توسعه پایدار بازشناسی مفهوم و مبنای حق بر محیط‌زیست و تاثیر آن بر مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری در استان خوزستان [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 443-461]
 • توسعه پایدار نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 463-489]
 • توسعه پایدار نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه شهرهای کوچک با نگاهی بر تأثیر شهرک صنعتی شمس‌آباد بر شهر حسن آبادفشافویه [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 93-109]
 • توسعه پایدار واپایش مولفه های رشد هوشمند شهری در رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی شهر اردبیل) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 370-384]
 • توسعه پایدار بازشناسایی جنبه‌های محیط زیستی «حق بر توسعه پایدار» برای حفاظت از محیط زیست ایران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 454-467]
 • توسعه پایدار ارزیابی پایداری روستاهای حوزه‌ نفوذ شهرهای میانه اندام بااستفاده از روش AHP مطالعه موردی : شهر سقز [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 502-518]
 • توسعه پایدار تحلیلی بر نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهرها(نمونه مورد مطالعه شهر خرم دره) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 763-773]
 • توسعه پایدار اقتصادی بررسی موانع توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرستان کیار- استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 41-62]
 • توسعه پایدار جغرافیایی نقش اخلاق در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار جغرافیایی: مطالعه موردی استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 386-405]
 • توسعه پایدار روستایی ارزیابی نقش نواحی صنعتی در توسعه‌ی‌ پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان مشک‌آباد شهرستان اراک) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 117-131]
 • توسعه پایدار روستایی بررسی و تبیین وضعیت روستاهای شهرستان اسلامشهر از نظر چالش‌های توسعه روستایی [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 129-148]
 • توسعه پایدار شهری ارزیابی عدالت فضایی در توزیع و توسعه پایدار فضای سبز شهری با استفاده از مدل آنتروپی و ضریب پراکندگی (نمونه موردی: مناطق 10 گانه شهر شیراز) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 277-292]
 • توسعه پایدار شهری ارزیابی توان اکولوژیک شهر همدان به منظور توسعه پایدار شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 552-571]
 • توسعه پایدار شهری واسنجی نقش اقتصادی کریدور‌های مرزی (زمینی) بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر میرجاوه) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 343-359]
 • توسعه پایدار شهری عوامل موثر در تحقق پذیری حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری از منظر مخاطبان تهران و حوزه نفوذ [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 63-91]
 • توسعه روستایی بررسی و تبیین وضعیت روستاهای شهرستان اسلامشهر از نظر چالش‌های توسعه روستایی [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 129-148]
 • توسعه روستایی تحلیل تطبیقی سیاست گذاری های توسعه کشاورزی در دو دهه اخیر در استان گیلان با تأکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان رودسر) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 381-403]
 • توسعه روستایی رابطه اشتغال‌زایی ناشی از فعالیت‌های دامداری و ابعاد مختلف توسعه روستایی در دهستان رستم آباد شمالی رودبار [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 513-536]
 • توسعه سکونتگاه‌های روستایی تبیین نقش مهاجرتهای معکوس در توسعه اقتصادی-اجتماعی سکونتگاه های روستایی(مورد مطالعه روستاهای منطقه 19) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 76-92]
 • توسعه کشاورزی تحلیل تطبیقی سیاست گذاری های توسعه کشاورزی در دو دهه اخیر در استان گیلان با تأکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان رودسر) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 381-403]
 • توسعه میان افزا بررسی توسعه درونی شهر و الگوی توسعه کالبدی با تأکید بر وضعیت مسکن شهری(مطالعه موردی شاهین‌شهر) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 230-253]
 • توسعه منابع انسانی طراحی مدل استراتژی محور توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری و تدوین نقشه راه (مورد مطالعه: استان اصفهان) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 204-227]
 • توسعه منطقه‌ای رویکرد نو ظهور روستا – شهرها و نقش آنها درسازمان یابی و تعادل نظام فضایی سکونتگاهها (مطالعه موردی: استان ایلام) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 776-795]
 • توئیتر تاثیر شبکه اجتماعی توئیتر بر مشارکت سیاسی کاربران شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 426-451]

ج

 • جامعه مدنی تحلیل گفتمان جغرافیایی - منطقه ای توسعه در دولت اصلاحات [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 421-441]
 • جداول بیوکلیماتیک بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در معماری شهری: مطالعه موردی شهر جلفا [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 180-202]
 • جرم سازمان‌یافته فراملی پیشگیری وضعی از قاچاق مواد مخدر در گستره جغرافیای انسانی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 321-342]
 • جغرافیا نقش پناهندگان در جغرافیای شهرها و مرزهای شاهنشاهی اشکانی با امپراتوری روم از آغاز تا سقوط سلسله؛ با نگاهی به اهمیت آنها در معماری و برنامه‌ریزی شهری دوران معاصر [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 619-634]
 • جغرافیای انسانی محدویت‌ها و مشکلات قانونی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست ‌محیطی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 269-293]
 • جغرافیای انسانی نقد سیاست‌های پالایش‌(فیلترینگ) در پیشگیری از بزه دیدگی نوجوانان در شبکه‌های‌ اجتماعی مجازی به عنوان محیطی نوین از جغرافیای انسانی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 75-96]
 • جغرافیای انسانی پیشگیری وضعی از قاچاق مواد مخدر در گستره جغرافیای انسانی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 321-342]
 • جغرافیای سیاسی مولفه‌های جغرافیای سیاسی تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی دولت حسن روحانی [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 130-158]
 • جغرافیای سیاسی سیر تحول نام ایران از منظر جغرافیای سیاسی [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 560-579]
 • جغرافیای شهری بررسی تاثیر تراز ارتفاعی متاثر از فضای جغرافیایی شهری بر میزان مصرف آب و رشد گیاهان در فضای سبز شهری، مطالعه موردی: منطقه یک شهری تهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 670-696]
 • جلفا بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در معماری شهری: مطالعه موردی شهر جلفا [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 180-202]
 • جمهوری اسلامی ایران ارزیابی همگرایی‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 17-34]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی و تبیین تعاملات ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 209-228]
 • جمهوری افغانستان تبیین نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران (2015 الی 2019) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 213-235]
 • جهت ساختمان تحلیل و محاسبه مناسب ترین جهت ساختمان از منظراقلیمی با استفاده از روش قانون کسینوس ها در شهر سقز [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • جوامع محلی نقش توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: حوزه رامه شهرستان آرادان) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 573-594]

چ

 • چارچوب مفهومی تبیین چارچوب مفهومی حکمروایی خوب شهری مبتنی بر مدیریت یکپارچه شهری(نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 293-309]
 • چالش شهر خلاق چالش های شهر خلاق از منظر سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 337-364]
 • چالش‌های توسعه بررسی و تبیین وضعیت روستاهای شهرستان اسلامشهر از نظر چالش‌های توسعه روستایی [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 129-148]
 • چالش‌های فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 85-109]
 • چگونه زیستن نگرشی فلسفی بر شناخت کنشگران زیست جهان (ارائه مدل هایی نو برای چگونه زیستن بوم های جغرافیایی) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 53-73]

ح

 • حیات شبانه عوامل موثر در تحقق پذیری حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری از منظر مخاطبان تهران و حوزه نفوذ [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 63-91]
 • حیدر آباد تحلیل و بررسی نقش منابع گردشگری در توسعه پایدار گردشگری شهر حیدرآباد هند [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 457-474]
 • حرم حضرت عبدالعظیم ارزیابی و تحلیل تأثیر نقش مذهبی حرم حضرت عبدالعظیم بر اقتصاد شهرری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 403-421]
 • حسن آباد فشافویه نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه شهرهای کوچک با نگاهی بر تأثیر شهرک صنعتی شمس‌آباد بر شهر حسن آبادفشافویه [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 93-109]
 • حفاظت کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 251-276]
 • حفظ محیط زیست نقش اخلاق در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار جغرافیایی: مطالعه موردی استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 386-405]
 • حق بر توسعه بازشناسایی جنبه‌های محیط زیستی «حق بر توسعه پایدار» برای حفاظت از محیط زیست ایران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 454-467]
 • حق بر محیط‌زیست بازشناسی مفهوم و مبنای حق بر محیط‌زیست و تاثیر آن بر مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری در استان خوزستان [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 443-461]
 • حقوق ایران مطالعه تطبیقی مسئولیت آلوده‌کنندگان جغرافیای انسانی‌(محیط ‌زیست) نسبت به مرگ‌های ناشی از آلودگی ایجاد شده توسط آن‌ها در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی چکیده [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 295-319]
 • حقوق بشر التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 35-48]
 • حقوق بشر حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا در پرتو رویه کمیته حقوق بشر و اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 326-343]
 • حقوق بین الملل تجزیه‌پذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بین‌المللی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 477-493]
 • حقوق بین الملل التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 35-48]
 • حقوق بین‌الملل بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 457-475]
 • حقوق بین‌الملل بررسی تحریم های بین المللی از منظرحقوق بین‌الملل(مطالعه موردی تحریم های ایران) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 187-211]
 • حقوق بین الملل اقتصادی التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 35-48]
 • حقوق بین‌الملل محیط زیست بازشناسایی جنبه‌های محیط زیستی «حق بر توسعه پایدار» برای حفاظت از محیط زیست ایران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 454-467]
 • حقوق سرمایه گذاری خارجی التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 35-48]
 • حکمروایی خوب شهری تبیین چارچوب مفهومی حکمروایی خوب شهری مبتنی بر مدیریت یکپارچه شهری(نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 293-309]
 • حمایت بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 457-475]
 • حمایت بررسی تحریم های بین المللی از منظرحقوق بین‌الملل(مطالعه موردی تحریم های ایران) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 187-211]
 • حوزه شرقی شهر تهران ارزیابی تأثیر ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی طرح راهبردی شهر تهران بر تاب‌آوری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 595-617]
 • حوزه نفوذ عوامل موثر در تحقق پذیری حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری از منظر مخاطبان تهران و حوزه نفوذ [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 63-91]
 • حوزه نفوذ ارزیابی پایداری روستاهای حوزه‌ نفوذ شهرهای میانه اندام بااستفاده از روش AHP مطالعه موردی : شهر سقز [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 502-518]

خ

 • خاطره‌ ارائه نگرشی نوین بربازخوانی مفهوم خاطره و جایگاه آن در ارزیابی کیفی عملکرد فضاهای جمعی (مورد مطالعه: دانشکده هنر و معماری یزد) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 491-506]
 • خانه‌های تاریخی همدان گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی شهر همدان بر اساس معیارهای کالبدی موثر بر عملکرد اقلیمی خانه‌ها [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 600-624]
 • خراسان شمالی کندوکاوی تحلیلی بر نقش فرهنگ در طراحی کالبدمعماری (نمونه موردی خراسان شمالی شهرستان بجنورد) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 811-825]
 • خسارت معنوی تبیین قابلیت‌های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 537-555]
 • خطرپذیری نقش مدیریت شهری در تاب‌آوری شهرها در برابر سوانح طبیعی (مورد مطالعه: شهر باقرشهر) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 441-456]
 • خطرپذیری ارزیابی تأثیر ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی طرح راهبردی شهر تهران بر تاب‌آوری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 595-617]
 • خط فقر سنجش خط فقر سواحل مکران با رویکرد توسعه اقتصاد منطقهای با استفاده از سیستم مخارج خطی پویا [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 160-177]
 • خلاقیت چالش های شهر خلاق از منظر سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 337-364]
 • خلیج‌فارس تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی ایران در خلیج ‌فارس: مطالعه موردی گردشگری [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 361-382]

د

 • دارایی‌های کلیدی ارزیابی ریسک دارایی‌های کلیدی شهر بندرعباس با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 744-761]
 • دامداری رابطه اشتغال‌زایی ناشی از فعالیت‌های دامداری و ابعاد مختلف توسعه روستایی در دهستان رستم آباد شمالی رودبار [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 513-536]
 • دیپلماسی آب الگوی همکاریهای منطقه ای بر مبنای دیپلماسی آب (مطالعه موردی ایران، ترکیه و عراق ) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 171-185]
 • دریای بسته سهم ایران از دریای خزر همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 423-440]
 • درآمد پایدار تحلیل روش‌های تامین منابع مالی شهرداری تبریز با تاکید بر درآمدهای پایدار [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 346-368]
 • درجه مرکزیت گونه‌شناسی نقاط در شبکه شهری: نمونه موردی شبکه شهری استان اردبیل [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 470-484]
 • دستگاه جاسوسی دستگاه اطلاعاتی وجاسوسی ایران در گستره جغرافیای سیاسی اشکانیان [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 725-738]
 • دلبستگی مکانی تحلیل تاثیر دلبستگی مکانی و سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت در محلات شهر سبزوار [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 652-667]
 • دما بررسی شرایط دمایی استان فارس جهت تعیین شهرهای مستعد زنبورداری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 27-40]
 • دهیاری مطالعه جامعه شناختی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 597-615]
 • دهستان رستم آباد شمالی رابطه اشتغال‌زایی ناشی از فعالیت‌های دامداری و ابعاد مختلف توسعه روستایی در دهستان رستم آباد شمالی رودبار [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 513-536]

ر

 • راهبرد انقلابی الگوی شکل‌گیری بحران‌های ژئوپولتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 575-596]
 • راهبرد تنش‌زدایی الگوی شکل‌گیری بحران‌های ژئوپولتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 575-596]
 • رتبه‌بندی رتبه‌بندی نواحی منطقه 15 تهران بر اساس مؤلفه‌های تاب‌آوری [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 425-437]
 • ریسک ارزیابی ریسک دارایی‌های کلیدی شهر بندرعباس با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 744-761]
 • رشد هوشمند شهری واپایش مولفه های رشد هوشمند شهری در رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی شهر اردبیل) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 370-384]
 • رضایت مشتری بررسی میزان رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن شهری (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 171-188]
 • رضایتمندی سکونتی ارزیابی ساختار فضایی شهر و ارتباط آن با رضایتمندی سکونتی مطالعه موردی: منطقه 17 شهرتهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 520-537]
 • رودسر تحلیل تطبیقی سیاست گذاری های توسعه کشاورزی در دو دهه اخیر در استان گیلان با تأکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان رودسر) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 381-403]
 • روستا تبیین نقش مهاجرتهای معکوس در توسعه اقتصادی-اجتماعی سکونتگاه های روستایی(مورد مطالعه روستاهای منطقه 19) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 76-92]
 • روستا ارزیابی پایداری روستاهای حوزه‌ نفوذ شهرهای میانه اندام بااستفاده از روش AHP مطالعه موردی : شهر سقز [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 502-518]
 • روستا-شهر رویکرد نو ظهور روستا – شهرها و نقش آنها درسازمان یابی و تعادل نظام فضایی سکونتگاهها (مطالعه موردی: استان ایلام) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 776-795]
 • روستاهای ساحلی اثرات و پیامدهای مهاجرت معکوس در تحولات محیطی- اکولوژیکی و کالبدی روستاهای ساحلی شهرستان رشت [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 635-656]
 • روسیه سهم ایران از دریای خزر همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 423-440]
 • روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری (نمونه موردی: تبریز) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 151-167]

ز

 • زیبایی شناسی تبیین مدل مفهومی شکل گیری نمای تجاری با هدف ارتقاء آسایش بصری و زیبایی شناسی در فضای شهری [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 113-127]
 • زیست پذیری بررسی راهبردهای ساختار زیست پذیری شهر ابرکوه [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 41-62]
 • زیست جهان نگرشی فلسفی بر شناخت کنشگران زیست جهان (ارائه مدل هایی نو برای چگونه زیستن بوم های جغرافیایی) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 53-73]
 • زیست محیطی بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 683-704]
 • زلزله شناسایی و ارزیابی محدوده‌های ایمن شهری در بحران زلزله به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی منطقه 2 شهر خرم آباد) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 678-695]
 • زلزله سنجش و ارزیابی ابعاد کالبدی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 19-36]
 • زمین شهری تبیین ساختار کالبدی-فضایی کاربری اراضی بخش مرکزی شهر تبریز [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 405-419]
 • زمین های بایر بررسی توسعه درونی شهر و الگوی توسعه کالبدی با تأکید بر وضعیت مسکن شهری(مطالعه موردی شاهین‌شهر) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 230-253]
 • زنبورداری شهری بررسی شرایط دمایی استان فارس جهت تعیین شهرهای مستعد زنبورداری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 27-40]

ژ

 • ژئواستراتژی تحلیل جغرافیایی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جدید منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 131-149]
 • ژئواستراتژیک تأثیر ثبات هژمونیک جمهوری اسلامی ایران بر امنیت مرزهای شرقی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 657-682]
 • ژئواکونومیک تأثیر ثبات هژمونیک جمهوری اسلامی ایران بر امنیت مرزهای شرقی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 657-682]
 • ژئوپلیتیک تحلیل جغرافیایی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جدید منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 131-149]
 • ژئوپلیتیک تحلیل راهبردی عوامل داخلی اثرگذار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستان مبتنی بر استدلال‌های ژئوپلیتیکی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 798-824]
 • ژئوپلیتیک تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 133-152]
 • ژئوپلیتیک تبیین جایگاه و نقش اربعین در ارتقای پرستیژ ژئوپلیتیکی تشیع [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 93-114]
 • ژئوپلیتیک آینده پژوهی تحولات ژئوپلیتیک انرژی در ایران با تاکید بر جایگاه انرژی های پاک [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 641-658]
 • ژئوپلیتیک انرژی آینده پژوهی تحولات ژئوپلیتیک انرژی در ایران با تاکید بر جایگاه انرژی های پاک [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 641-658]
 • ژئوکالچر تأثیر ثبات هژمونیک جمهوری اسلامی ایران بر امنیت مرزهای شرقی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 657-682]

س

 • ساحل تبیین شاخص‌های فضای شهری انعطاف‌پذیر در شهرهای ساحلی با بهره‌گیری از مدل دلفی: مطالعه موردی شهرهای رامسر و بابلسر [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 741-763]
 • ساختار درآمدی ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 251-267]
 • ساختار زیست محیطی بررسی راهبردهای ساختار زیست پذیری شهر ابرکوه [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 41-62]
 • ساختار شهری بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 683-704]
 • ساختار فضایی ارزیابی ساختار فضایی شهر و ارتباط آن با رضایتمندی سکونتی مطالعه موردی: منطقه 17 شهرتهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 520-537]
 • ساختاری- کارکردی تحلیل نیروها و عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه متوازن در دهستان‌های استان لرستان [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 189-207]
 • سازمان همکاری‌های شانگهای ارزیابی همگرایی‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 17-34]
 • سیاست خارجی بنیان‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران با عراق نوین [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 626-650]
 • سیاست درهای باز الگوی شکل‌گیری بحران‌های ژئوپولتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 575-596]
 • سیاستگذاری چالش های شهر خلاق از منظر سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 337-364]
 • سیاستگذاری عمومی التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 35-48]
 • سیاستهای پیشرو شهری تحلیل رابطه میان سیاستهای پیشرو شهری و حضور سالمندان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه 3 تهران) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 726-740]
 • سالمندان تحلیل رابطه میان سیاستهای پیشرو شهری و حضور سالمندان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه 3 تهران) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 726-740]
 • سبک زندگی تبیین تأثیر معماری دسترسی‌های عمودی مجتمع‌های مسکونی بر سبک زندگی پایدار ساکنان [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 187-211]
 • سرعین ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه گردشگری با بهره گیری از مدل تلفیقی‌(AHP-TOPSIS) (نمونه موردی شهرستان سرعین) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 17-40]
 • سرمایه اجتماعی مطالعه جامعه شناختی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 597-615]
 • سرمایه اجتماعی مولفه‌های جغرافیای سیاسی تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی دولت حسن روحانی [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 130-158]
 • سرمایه اجتماعی تحلیل تاثیر دلبستگی مکانی و سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت در محلات شهر سبزوار [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 652-667]
 • سیستم مخارج خطی پویا سنجش خط فقر سواحل مکران با رویکرد توسعه اقتصاد منطقهای با استفاده از سیستم مخارج خطی پویا [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 160-177]
 • سکونتگاه غیر رسمی ارزیابی علل شکل گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی با محوریت پدیده مهاجرت در بافت-های فرودست (نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 508-529]
 • سکونتگاههای شهری سنجش ارتباط و تاثیر ابعاد بازآفرینی پایدار بر رویکرد کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی‌: تهران، منطقه 15 ) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 299-316]
 • سلیمانیه تبیین مولفه های معنابخش در بازارهای سنتی- تاریخی(نمونه موردی:بازارهای سنتی سنندج و سلیمانیه) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 408-424]
 • سواحل مکران سنجش خط فقر سواحل مکران با رویکرد توسعه اقتصاد منطقهای با استفاده از سیستم مخارج خطی پویا [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 160-177]

ش

 • شاخصه های شهر اسلامی بررسی ویژگی های شهر پاک برگرفته از فرهنگ و شاخصه های شهر اسلامی در شهر تهران ... [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 491-512]
 • شاخصه های فرهنگی و هویتی بررسی ویژگی های شهر پاک برگرفته از فرهنگ و شاخصه های شهر اسلامی در شهر تهران ... [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 491-512]
 • شاهین شهر بررسی توسعه درونی شهر و الگوی توسعه کالبدی با تأکید بر وضعیت مسکن شهری(مطالعه موردی شاهین‌شهر) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 230-253]
 • شبکه راه‌ها بررسی تأثیر امدادرسانی به‌موقع به وضعیت مجروحین و مصدومان در تصادفات نقاط حادثه‌خیز شبکه راه‌ها در کاهش شدت خسارات وارده با استفاده از نرم‌افزارARC GIS (مطالعه موردی محورهای پلیس‌راه ملایر-همدان) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 49-74]
 • شبکه شهری گونه‌شناسی نقاط در شبکه شهری: نمونه موردی شبکه شهری استان اردبیل [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 470-484]
 • شبکه معابر ارزیابی تأثیر ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی طرح راهبردی شهر تهران بر تاب‌آوری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 595-617]
 • شبکه‌های اجتماعی تاب‌آوری کالبدی و اجتماعی محلات مسکونی بافت تاریخی (نمونه موردی منطقه 12 تهران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 97-116]
 • شبکه‌های‌ اجتماعی مجازی نقد سیاست‌های پالایش‌(فیلترینگ) در پیشگیری از بزه دیدگی نوجوانان در شبکه‌های‌ اجتماعی مجازی به عنوان محیطی نوین از جغرافیای انسانی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 75-96]
 • شخصیت تحلیل ویژگی‌های محیطی بر تنوع شخصیت انسان از دیدگاه فلاسفه اسلامی و نقش آن در برنامه‌ریزی محیطی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 495-507]
 • شیراز تبیین تأثیر معماری دسترسی‌های عمودی مجتمع‌های مسکونی بر سبک زندگی پایدار ساکنان [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 187-211]
 • شناسایی استعدادهای منابع انسانی راهکارهای شناسایی استعدادهای منابع انسانی در شهرداری تهران با تأکید بر توسعه و کارآمدی شهر: ارائه یک الگو [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 475-490]
 • شهر رتبه‌بندی نواحی منطقه 15 تهران بر اساس مؤلفه‌های تاب‌آوری [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 425-437]
 • شهر ابرکوه بررسی راهبردهای ساختار زیست پذیری شهر ابرکوه [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 41-62]
 • شهر اردبیل واپایش مولفه های رشد هوشمند شهری در رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی شهر اردبیل) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 370-384]
 • شهر اصفهان چالش های شهر خلاق از منظر سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 337-364]
 • شهر بندرعباس ارزیابی ریسک دارایی‌های کلیدی شهر بندرعباس با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 744-761]
 • شهر تبریز تبیین ساختار کالبدی-فضایی کاربری اراضی بخش مرکزی شهر تبریز [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 405-419]
 • شهر تهران بررسی جغرافیای جرم در کلان‌شهرهای ایران: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 705-723]
 • شهر تهران بررسی ویژگی های شهر پاک برگرفته از فرهنگ و شاخصه های شهر اسلامی در شهر تهران ... [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 491-512]
 • شهر جدید مکان یابی شهرهای جدید با رویکرد اکولوژیک (نمونه موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 237-255]
 • شهر خلاق صنایع‌دستی تدوین مدل برنامه‌ریزی شهر خلاق صنایع‌دستی اصفهان با استفاده از مدل مفهومی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 787-796]
 • شهرداری ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 251-267]
 • شهرداری مطالعه جامعه شناختی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 597-615]
 • شهرداری تهران راهکارهای شناسایی استعدادهای منابع انسانی در شهرداری تهران با تأکید بر توسعه و کارآمدی شهر: ارائه یک الگو [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 475-490]
 • شهری ری ارزیابی و تحلیل تأثیر نقش مذهبی حرم حضرت عبدالعظیم بر اقتصاد شهرری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 403-421]
 • شهر‌سازی اسلامی و ایرانی کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 251-276]
 • شهر سبزوار تحلیل تاثیر دلبستگی مکانی و سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت در محلات شهر سبزوار [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 652-667]
 • شهرستان اسلامشهر بررسی و تبیین وضعیت روستاهای شهرستان اسلامشهر از نظر چالش‌های توسعه روستایی [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 129-148]
 • شهرستان بجنورد کندوکاوی تحلیلی بر نقش فرهنگ در طراحی کالبدمعماری (نمونه موردی خراسان شمالی شهرستان بجنورد) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 811-825]
 • شهرستان رشت اثرات و پیامدهای مهاجرت معکوس در تحولات محیطی- اکولوژیکی و کالبدی روستاهای ساحلی شهرستان رشت [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 635-656]
 • شهرستان رودسر تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی شهرستان رودسر در دو دهه اخیر [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 365-379]
 • شهرستان کیار بررسی موانع توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرستان کیار- استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 41-62]
 • شهرستان مریوان واکاوی اثرات گردشگری بر بهبود معیشت سکونتگاه‌های روستایی با تاکید بر گردشگری ورزشی(نمونه موردی: سکونتگاه‌های محور نی- برده‌رشه شهرستان مریوان) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 557-574]
 • شهر سقز تحلیل و محاسبه مناسب ترین جهت ساختمان از منظراقلیمی با استفاده از روش قانون کسینوس ها در شهر سقز [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • شهر سقز ارزیابی پایداری روستاهای حوزه‌ نفوذ شهرهای میانه اندام بااستفاده از روش AHP مطالعه موردی : شهر سقز [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 502-518]
 • شهر شیراز ارزیابی عدالت فضایی در توزیع و توسعه پایدار فضای سبز شهری با استفاده از مدل آنتروپی و ضریب پراکندگی (نمونه موردی: مناطق 10 گانه شهر شیراز) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 277-292]
 • شهرک صنعتی شمس آباد نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه شهرهای کوچک با نگاهی بر تأثیر شهرک صنعتی شمس‌آباد بر شهر حسن آبادفشافویه [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 93-109]
 • شهرگرگان نقش نوسازی و بازسازی بافت فرسوده بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی: محله شاهزاده قاسم شهرستان گرگان) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 765-785]
 • شهر میرجاوه واسنجی نقش اقتصادی کریدور‌های مرزی (زمینی) بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر میرجاوه) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 343-359]
 • شهر مشهد نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 463-489]
 • شهرهای کوچک نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه شهرهای کوچک با نگاهی بر تأثیر شهرک صنعتی شمس‌آباد بر شهر حسن آبادفشافویه [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 93-109]
 • شهر همدان ارزیابی توان اکولوژیک شهر همدان به منظور توسعه پایدار شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 552-571]
 • شهروندان تاثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیط زیست در شهرهای ساحلی ( مطالعه موردی شهر محمود آباد ) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 256-274]
 • شورای اسلامی مطالعه جامعه شناختی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 597-615]

ص

 • صنعت گردشگری تحلیل و بررسی نقش دولت در مدیریت و برنامه‌ریزی بحران‌های گردشگری؛ مطالعه موردی بحران کرونا [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 617-639]
 • صنعت گردشگری طراحی مدل استراتژی محور توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری و تدوین نقشه راه (مورد مطالعه: استان اصفهان) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 204-227]

ض

 • ضریب تمرکز سطح‌بندی فضایی شاخص‌های توسعه ارتباطات استان‌های ایران در دوره زمانی 1395- 1375 [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 540-558]
 • ضریب توزیع سطح‌بندی فضایی شاخص‌های توسعه ارتباطات استان‌های ایران در دوره زمانی 1395- 1375 [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 540-558]
 • ضریب ویلیامسون سطح‌بندی فضایی شاخص‌های توسعه ارتباطات استان‌های ایران در دوره زمانی 1395- 1375 [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 540-558]
 • ضوابط و مقررات نقش ضوابط ومقررات بر روند شکل گیری منظرشهری در محلات منطقه 8 تهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 1-17]

ط

 • طاهرلو کبودرآهنگ شناسایی امکانات توانمندسازی روستائیان، سه روستای کردآباد، ویان و طاهرلو کبودرآهنگ در زمینه اشتغال [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 37-52]
 • طراحی اقلیم معماری بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در معماری شهری: مطالعه موردی شهر جلفا [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 180-202]
 • طلاق سیاسی تجزیه‌پذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بین‌المللی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 477-493]

ع

 • عدالت فضایی ارزیابی عدالت فضایی در توزیع و توسعه پایدار فضای سبز شهری با استفاده از مدل آنتروپی و ضریب پراکندگی (نمونه موردی: مناطق 10 گانه شهر شیراز) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 277-292]
 • عراق بنیان‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران با عراق نوین [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 626-650]
 • علل اقتصادی-اجتماعی ارزیابی علل شکل گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی با محوریت پدیده مهاجرت در بافت-های فرودست (نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 508-529]
 • عملکرد اقلیمی گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی شهر همدان بر اساس معیارهای کالبدی موثر بر عملکرد اقلیمی خانه‌ها [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 600-624]
 • عوامل پیش برنده و بازدارنده تحلیل نیروها و عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه متوازن در دهستان‌های استان لرستان [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 189-207]
 • عوامل و عناصر جغرافیایی نقش پناهندگان در جغرافیای شهرها و مرزهای شاهنشاهی اشکانی با امپراتوری روم از آغاز تا سقوط سلسله؛ با نگاهی به اهمیت آنها در معماری و برنامه‌ریزی شهری دوران معاصر [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 619-634]

غ

 • غیله تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 528-549]

ف

 • فارس بررسی شرایط دمایی استان فارس جهت تعیین شهرهای مستعد زنبورداری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 27-40]
 • فتک تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 528-549]
 • فراغت بازآفرینی عملکردی باغ امام رضا(ع) با رویکرد فرهنگ، سلامت و اقتصاد [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 698-723]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی توان اکولوژیک شهر همدان به منظور توسعه پایدار شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 552-571]
 • فرهنگ بازآفرینی عملکردی باغ امام رضا(ع) با رویکرد فرهنگ، سلامت و اقتصاد [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 698-723]
 • فرهنگ و سنت کندوکاوی تحلیلی بر نقش فرهنگ در طراحی کالبدمعماری (نمونه موردی خراسان شمالی شهرستان بجنورد) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 811-825]
 • فضایی بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 683-704]
 • فضای جغرافیایی الگویابی ادراک ژئوپلیتیکی کشورهای همجوار نسبت به فضاهای جغرافیایی پیرامون [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 112-128]
 • فضای شهری تبیین شاخصه‌ها و مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری فضاهای اجتماعی در شهر تهران (نمونه موردی مجموعه‌های اجتماعی و عمومی اراضی عباس‌آباد) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 325-344]
 • فضای شهری تبیین شاخص‌های فضای شهری انعطاف‌پذیر در شهرهای ساحلی با بهره‌گیری از مدل دلفی: مطالعه موردی شهرهای رامسر و بابلسر [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 741-763]
 • فضای شهری تبیین مدل مفهومی شکل گیری نمای تجاری با هدف ارتقاء آسایش بصری و زیبایی شناسی در فضای شهری [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 113-127]
 • فضاهای شهری تحلیل رابطه میان سیاستهای پیشرو شهری و حضور سالمندان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه 3 تهران) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 726-740]
 • فقر واکاوی اثرات گردشگری بر بهبود معیشت سکونتگاه‌های روستایی با تاکید بر گردشگری ورزشی(نمونه موردی: سکونتگاه‌های محور نی- برده‌رشه شهرستان مریوان) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 557-574]
 • فقر روستایی توزیع فضایی فقر با استفاده از هزینه و درآمد بر توسعه پایدارخانوارهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 277-298]
 • فقر شهری ارزیابی علل شکل گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی با محوریت پدیده مهاجرت در بافت-های فرودست (نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 508-529]
 • فقه اسلامی تحلیل و بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 85-109]
 • فناوری اطلاعات سطح‌بندی فضایی شاخص‌های توسعه ارتباطات استان‌های ایران در دوره زمانی 1395- 1375 [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 540-558]

ق

 • قاچاق تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی ایران در خلیج ‌فارس: مطالعه موردی گردشگری [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 361-382]
 • قاچاق مواد مخدر پیشگیری وضعی از قاچاق مواد مخدر در گستره جغرافیای انسانی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 321-342]
 • قانون کسینوس تحلیل و محاسبه مناسب ترین جهت ساختمان از منظراقلیمی با استفاده از روش قانون کسینوس ها در شهر سقز [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • قدرت پیوند گونه‌شناسی نقاط در شبکه شهری: نمونه موردی شبکه شهری استان اردبیل [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 470-484]
 • قرارداد تبیین قابلیت‌های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 537-555]
 • قرآن کریم تحلیل و بررسی بنیادهای مشروعیت گردشگری از منظر آیات و روایات [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 798-810]
 • قزاقستان سهم ایران از دریای خزر همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 423-440]
 • قیصری نقیب تبیین مولفه های معنابخش در بازارهای سنتی- تاریخی(نمونه موردی:بازارهای سنتی سنندج و سلیمانیه) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 408-424]
 • قوت‌ها و ضعف‌ها تحلیل راهبردی عوامل داخلی اثرگذار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستان مبتنی بر استدلال‌های ژئوپلیتیکی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 798-824]

ک

 • کارآفرینی روستایی بررسی موانع توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرستان کیار- استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 41-62]
 • کاربری اراضی تبیین ساختار کالبدی-فضایی کاربری اراضی بخش مرکزی شهر تبریز [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 405-419]
 • کاربران شهر تهران تاثیر شبکه اجتماعی توئیتر بر مشارکت سیاسی کاربران شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 426-451]
 • کاربری‌ بهینه تعیین کاربری‌های بهینۀ کارخانۀ ریسباف اصفهان بر اساس مدل «برنامه‌ریزی سلسله‌مراتبی» [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 231-250]
 • کاربری‌ شهری تبیین عدالت فضایی از منظر تمهید خدمات سلامت در فضاها و کاربری‌های شهری برای قشر سالمند (مورد پژوهی: منطقه 15 تهران) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 345-362]
 • کارخانة ریسباف اصفهان تعیین کاربری‌های بهینۀ کارخانۀ ریسباف اصفهان بر اساس مدل «برنامه‌ریزی سلسله‌مراتبی» [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 231-250]
 • کالبدی-فضایی تبیین ساختار کالبدی-فضایی کاربری اراضی بخش مرکزی شهر تبریز [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 405-419]
 • کردآباد شناسایی امکانات توانمندسازی روستائیان، سه روستای کردآباد، ویان و طاهرلو کبودرآهنگ در زمینه اشتغال [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 37-52]
 • کریدور‌های مرزی واسنجی نقش اقتصادی کریدور‌های مرزی (زمینی) بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر میرجاوه) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 343-359]
 • کیفیت زندگی تحلیل الگوی فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در اجتماعات شهری (نمونه موردی: اسلامشهر) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 111-129]
 • کیفیت زندگی نقش نوسازی و بازسازی بافت فرسوده بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی: محله شاهزاده قاسم شهرستان گرگان) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 765-785]
 • کیفیت زندگی شهری سنجش ارتباط و تاثیر ابعاد بازآفرینی پایدار بر رویکرد کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی‌: تهران، منطقه 15 ) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 299-316]
 • کیفیت فضایی ارائه نگرشی نوین بربازخوانی مفهوم خاطره و جایگاه آن در ارزیابی کیفی عملکرد فضاهای جمعی (مورد مطالعه: دانشکده هنر و معماری یزد) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 491-506]
 • کلان‌شهر اصفهان ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 251-267]
 • کلان شهر تبریز تحلیل روش‌های تامین منابع مالی شهرداری تبریز با تاکید بر درآمدهای پایدار [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 346-368]
 • کلان‌شهرهای ایران بررسی جغرافیای جرم در کلان‌شهرهای ایران: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 705-723]
 • کلیدواژگان: احزاب سیاسی ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور چکیده [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 383-403]
 • کلیدواژگان: پیشگیری وضعی پیشگیری وضعی از قاچاق مواد مخدر در گستره جغرافیای انسانی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 321-342]
 • کلید‌واژگان: جرائم زیست‌محیطی مطالعه تطبیقی مسئولیت آلوده‌کنندگان جغرافیای انسانی‌(محیط ‌زیست) نسبت به مرگ‌های ناشی از آلودگی ایجاد شده توسط آن‌ها در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی چکیده [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 295-319]
 • کلیدواژگان: جغرافیای مرزی تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی ایران در خلیج ‌فارس: مطالعه موردی گردشگری [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 361-382]
 • کلید‌واژگان: سیاست‌های پالایشی نقد سیاست‌های پالایش‌(فیلترینگ) در پیشگیری از بزه دیدگی نوجوانان در شبکه‌های‌ اجتماعی مجازی به عنوان محیطی نوین از جغرافیای انسانی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 75-96]
 • کلیدواژگان: صنعت گردشگری محدویت‌ها و مشکلات قانونی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست ‌محیطی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 269-293]
 • کلید واژگان: معماری ارزیابی تأثیر اصول معماری بیوفیلیک در کیفیت طراحی مسکن در اقلیم شمال ایران (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 405-424]
 • کلید واژه ها: آژانس مسکن بررسی میزان رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن شهری (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 171-188]
 • کلمات کلیدی: راهبرد بررسی راهبردهای ساختار زیست پذیری شهر ابرکوه [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 41-62]
 • کمیته حقوق بشر حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا در پرتو رویه کمیته حقوق بشر و اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 326-343]
 • کنشگران نگرشی فلسفی بر شناخت کنشگران زیست جهان (ارائه مدل هایی نو برای چگونه زیستن بوم های جغرافیایی) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 53-73]

گ

 • گازهای گلخانه‌ای راهکارهای مقابله با تاثیرات تغییرات آب و هوایی و گازهای گلخانه‌ای بر محیط ‌زیست ایران از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 298-324]
 • گردشگری تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی ایران در خلیج ‌فارس: مطالعه موردی گردشگری [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 361-382]
 • گردشگری نقش ساختار هندسی در هم‌پیوندی نظام حرکتی از ورودی به محراب در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان (الگویی راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه صنعت گردشگری) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 400-455]
 • گردشگری ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه گردشگری با بهره گیری از مدل تلفیقی‌(AHP-TOPSIS) (نمونه موردی شهرستان سرعین) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 17-40]
 • گردشگری تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی شهرستان رودسر در دو دهه اخیر [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 365-379]
 • گردشگری نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 463-489]
 • گردشگران تاثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیط زیست در شهرهای ساحلی ( مطالعه موردی شهر محمود آباد ) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 256-274]
 • گردشگران غیر مسلمان تحلیل و بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 85-109]
 • گردشگری پایدار روستایی نقش گردشگری کویری در توسعه روستایی‌(مطالعه موردی شهرستان گرمسار) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 1-26]
 • گردشگری کویر نقش گردشگری کویری در توسعه روستایی‌(مطالعه موردی شهرستان گرمسار) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 1-26]
 • گردشگری مذهبی ارزیابی و تحلیل تأثیر نقش مذهبی حرم حضرت عبدالعظیم بر اقتصاد شهرری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 403-421]
 • گردشگری مذهبی تحلیل و بررسی بنیادهای مشروعیت گردشگری از منظر آیات و روایات [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 798-810]
 • گردشگری ورزشی واکاوی اثرات گردشگری بر بهبود معیشت سکونتگاه‌های روستایی با تاکید بر گردشگری ورزشی(نمونه موردی: سکونتگاه‌های محور نی- برده‌رشه شهرستان مریوان) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 557-574]
 • گرگان ارزیابی تأثیر اصول معماری بیوفیلیک در کیفیت طراحی مسکن در اقلیم شمال ایران (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 405-424]
 • گرمایش جهانی تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 133-152]
 • گرمسار نقش گردشگری کویری در توسعه روستایی‌(مطالعه موردی شهرستان گرمسار) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 1-26]
 • گروه‌های کم‌درآمد شهری بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری (نمونه موردی: تبریز) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 151-167]
 • گونه‌شناسی گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی شهر همدان بر اساس معیارهای کالبدی موثر بر عملکرد اقلیمی خانه‌ها [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 600-624]
 • گونه‌های فضای سبز بررسی تاثیر تراز ارتفاعی متاثر از فضای جغرافیایی شهری بر میزان مصرف آب و رشد گیاهان در فضای سبز شهری، مطالعه موردی: منطقه یک شهری تهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 670-696]

ل

 • لا ضرر بررسی فقهی و حقوقی کاربردهای تصویربرداری ماهواره‌ای در توسعه پایدار جغرافیایی با تأکید بر موضوع مسئولیت حقوقی [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 317-335]
 • لرستان تحلیل نیروها و عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه متوازن در دهستان‌های استان لرستان [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 189-207]
 • لطمه به شهرت تجاری تبیین قابلیت‌های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 537-555]

م

 • مالکیت زمین - [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 257-268]
 • مبانی نظری تحلیل و ارزیابی طراحی معماری نماهای شهر تهران به منظور تبیین نظام جامع و پاسخگو [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 582-597]
 • محاربه تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 528-549]
 • محدوده‌های ایمن شناسایی و ارزیابی محدوده‌های ایمن شهری در بحران زلزله به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی منطقه 2 شهر خرم آباد) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 678-695]
 • محیط زیست کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 251-276]
 • محیط زیست نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 463-489]
 • محیط زیست تاثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیط زیست در شهرهای ساحلی ( مطالعه موردی شهر محمود آباد ) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 256-274]
 • محیط زیست بازشناسایی جنبه‌های محیط زیستی «حق بر توسعه پایدار» برای حفاظت از محیط زیست ایران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 454-467]
 • محلات شهری تاب‌آوری کالبدی و اجتماعی محلات مسکونی بافت تاریخی (نمونه موردی منطقه 12 تهران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 97-116]
 • محلات فرودست ارزیابی علل شکل گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی با محوریت پدیده مهاجرت در بافت-های فرودست (نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 508-529]
 • محلات منطقه8 نقش ضوابط ومقررات بر روند شکل گیری منظرشهری در محلات منطقه 8 تهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 1-17]
 • محله شاهزاده قاسم نقش نوسازی و بازسازی بافت فرسوده بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی: محله شاهزاده قاسم شهرستان گرگان) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 765-785]
 • محله فرحزاد - [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 257-268]
 • محمود آباد تاثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیط زیست در شهرهای ساحلی ( مطالعه موردی شهر محمود آباد ) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 256-274]
 • مدیریت پایدار نقش توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: حوزه رامه شهرستان آرادان) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 573-594]
 • مدیریت جامع کلان‌شهر تاب آور شناسایی و تعیین میزان مشارکت مؤلفه‌ها، معیار‌ها، زیرمعیار‌ها و شاخص‌های تاب‌آوری در سیستم مدیریت کلان‌شهر تاب آور [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 229-250]
 • مدیریت شهری نقش مدیریت شهری در تاب‌آوری شهرها در برابر سوانح طبیعی (مورد مطالعه: شهر باقرشهر) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 441-456]
 • مدیریت یکپارچه تبیین چارچوب مفهومی حکمروایی خوب شهری مبتنی بر مدیریت یکپارچه شهری(نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 293-309]
 • مدیریت محلی مطالعه جامعه شناختی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 597-615]
 • مدیریت و برنامه ریزی تحلیل و ارزیابی طراحی معماری نماهای شهر تهران به منظور تبیین نظام جامع و پاسخگو [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 582-597]
 • مدل FANP سنجش و ارزیابی ابعاد کالبدی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 19-36]
 • مدل برنامه‌ریزی تدوین مدل برنامه‌ریزی شهر خلاق صنایع‌دستی اصفهان با استفاده از مدل مفهومی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 787-796]
 • مدل برنامه‌ریزی سلسله‌مراتبی تعیین کاربری‌های بهینۀ کارخانۀ ریسباف اصفهان بر اساس مدل «برنامه‌ریزی سلسله‌مراتبی» [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 231-250]
 • مدل تاپسیس سنجش و ارزیابی ابعاد کالبدی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 19-36]
 • مدل دلفی تبیین شاخص‌های فضای شهری انعطاف‌پذیر در شهرهای ساحلی با بهره‌گیری از مدل دلفی: مطالعه موردی شهرهای رامسر و بابلسر [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 741-763]
 • مدل راهبردی SWOT ارائه الگوی منطقه‌گرایی ایران و آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 311-324]
 • مدل مک هارگ مکان یابی شهرهای جدید با رویکرد اکولوژیک (نمونه موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 237-255]
 • مدل نزدیکترین همسایه تبیین عدالت فضایی از منظر تمهید خدمات سلامت در فضاها و کاربری‌های شهری برای قشر سالمند (مورد پژوهی: منطقه 15 تهران) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 345-362]
 • مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره واپایش مولفه های رشد هوشمند شهری در رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی شهر اردبیل) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 370-384]
 • مسجد نقش ساختار هندسی در هم‌پیوندی نظام حرکتی از ورودی به محراب در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان (الگویی راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه صنعت گردشگری) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 400-455]
 • مسکن تبیین تأثیر معماری دسترسی‌های عمودی مجتمع‌های مسکونی بر سبک زندگی پایدار ساکنان [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 187-211]
 • مسکن ارزیابی تأثیر اصول معماری بیوفیلیک در کیفیت طراحی مسکن در اقلیم شمال ایران (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 405-424]
 • مسکن بررسی توسعه درونی شهر و الگوی توسعه کالبدی با تأکید بر وضعیت مسکن شهری(مطالعه موردی شاهین‌شهر) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 230-253]
 • مسلمانان روهینگیا حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا در پرتو رویه کمیته حقوق بشر و اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 326-343]
 • مسئولیت مطالعه تطبیقی مسئولیت آلوده‌کنندگان جغرافیای انسانی‌(محیط ‌زیست) نسبت به مرگ‌های ناشی از آلودگی ایجاد شده توسط آن‌ها در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی چکیده [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 295-319]
 • مسئولیت قراردادی تبیین قابلیت‌های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 537-555]
 • مسئولیت مطلق بررسی فقهی و حقوقی کاربردهای تصویربرداری ماهواره‌ای در توسعه پایدار جغرافیایی با تأکید بر موضوع مسئولیت حقوقی [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 317-335]
 • مشارکت بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 457-475]
 • مشارکت بررسی تحریم های بین المللی از منظرحقوق بین‌الملل(مطالعه موردی تحریم های ایران) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 187-211]
 • مشارکت نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 463-489]
 • مشارکت اجتماعی تاثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیط زیست در شهرهای ساحلی ( مطالعه موردی شهر محمود آباد ) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 256-274]
 • مشارکت سیاسی تاثیر شبکه اجتماعی توئیتر بر مشارکت سیاسی کاربران شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 426-451]
 • مشارکت مردمی نقش توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: حوزه رامه شهرستان آرادان) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 573-594]
 • مشروعیت.گردشگری تحلیل و بررسی بنیادهای مشروعیت گردشگری از منظر آیات و روایات [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 798-810]
 • مطبوعات و رسانه‌های جمعی ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور چکیده [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 383-403]
 • معیشت پایدار واکاوی اثرات گردشگری بر بهبود معیشت سکونتگاه‌های روستایی با تاکید بر گردشگری ورزشی(نمونه موردی: سکونتگاه‌های محور نی- برده‌رشه شهرستان مریوان) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 557-574]
 • معماری تبیین تأثیر معماری دسترسی‌های عمودی مجتمع‌های مسکونی بر سبک زندگی پایدار ساکنان [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 187-211]
 • معماری کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 251-276]
 • معماری تحلیل و محاسبه مناسب ترین جهت ساختمان از منظراقلیمی با استفاده از روش قانون کسینوس ها در شهر سقز [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • معماری سکونت گاه ها کندوکاوی تحلیلی بر نقش فرهنگ در طراحی کالبدمعماری (نمونه موردی خراسان شمالی شهرستان بجنورد) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 811-825]
 • معنا بخشی تبیین مولفه های معنابخش در بازارهای سنتی- تاریخی(نمونه موردی:بازارهای سنتی سنندج و سلیمانیه) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 408-424]
 • مقاصد گردشگری بازشناسی مفهوم و مبنای حق بر محیط‌زیست و تاثیر آن بر مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری در استان خوزستان [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 443-461]
 • مکان جمعی ارائه نگرشی نوین بربازخوانی مفهوم خاطره و جایگاه آن در ارزیابی کیفی عملکرد فضاهای جمعی (مورد مطالعه: دانشکده هنر و معماری یزد) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 491-506]
 • میک مک شناسایی و تحلیلی بر پیشران‌های مؤثر در توسعه آینده صنعت گردشگری تجاری با رهیافت آینده‌پژوهی (نمونه موردی: شهر جلفا) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 153-173]
 • ملاحظات زیست ‌محیطی محدویت‌ها و مشکلات قانونی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست ‌محیطی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 269-293]
 • منابع طبیعی بازشناسایی جنبه‌های محیط زیستی «حق بر توسعه پایدار» برای حفاظت از محیط زیست ایران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 454-467]
 • منابع گردشگری تحلیل و بررسی نقش منابع گردشگری در توسعه پایدار گردشگری شهر حیدرآباد هند [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 457-474]
 • مناطق روستایی تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی شهرستان رودسر در دو دهه اخیر [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 365-379]
 • منافع ملی تبیین نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران (2015 الی 2019) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 213-235]
 • منطقه 15 تبیین عدالت فضایی از منظر تمهید خدمات سلامت در فضاها و کاربری‌های شهری برای قشر سالمند (مورد پژوهی: منطقه 15 تهران) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 345-362]
 • منطقه 15 تهران سنجش ارتباط و تاثیر ابعاد بازآفرینی پایدار بر رویکرد کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی‌: تهران، منطقه 15 ) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 299-316]
 • منطقه 17 ارزیابی ساختار فضایی شهر و ارتباط آن با رضایتمندی سکونتی مطالعه موردی: منطقه 17 شهرتهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 520-537]
 • منطقه 19 تهران تبیین نقش مهاجرتهای معکوس در توسعه اقتصادی-اجتماعی سکونتگاه های روستایی(مورد مطالعه روستاهای منطقه 19) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 76-92]
 • منطقه 7 تهران سنجش و ارزیابی ابعاد کالبدی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 19-36]
 • منطقه آسایش بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در معماری شهری: مطالعه موردی شهر جلفا [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 180-202]
 • منطقه جنوب غرب آسیا(خاورمیانه) تحلیل جغرافیایی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جدید منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 131-149]
 • منطقه سه تهران تحلیل رابطه میان سیاستهای پیشرو شهری و حضور سالمندان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه 3 تهران) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 726-740]
 • منظراقلیمی تحلیل و محاسبه مناسب ترین جهت ساختمان از منظراقلیمی با استفاده از روش قانون کسینوس ها در شهر سقز [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • منظر شهری نقش ضوابط ومقررات بر روند شکل گیری منظرشهری در محلات منطقه 8 تهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 1-17]
 • مهاجرت تبیین نقش مهاجرتهای معکوس در توسعه اقتصادی-اجتماعی سکونتگاه های روستایی(مورد مطالعه روستاهای منطقه 19) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 76-92]
 • مهاجرت معکوس تبیین نقش مهاجرتهای معکوس در توسعه اقتصادی-اجتماعی سکونتگاه های روستایی(مورد مطالعه روستاهای منطقه 19) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 76-92]
 • مهاجرت معکوس‌ اثرات و پیامدهای مهاجرت معکوس در تحولات محیطی- اکولوژیکی و کالبدی روستاهای ساحلی شهرستان رشت [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 635-656]
 • موانع تقنینی سرمایه گذاری خارجی محدویت‌ها و مشکلات قانونی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست ‌محیطی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 269-293]

ن

 • نیاز آبی بررسی تاثیر تراز ارتفاعی متاثر از فضای جغرافیایی شهری بر میزان مصرف آب و رشد گیاهان در فضای سبز شهری، مطالعه موردی: منطقه یک شهری تهران [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 670-696]
 • نام ایران سیر تحول نام ایران از منظر جغرافیای سیاسی [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 560-579]
 • نخبگان اجرایی نقش فرهنگ سیاسی نخبگان اجرایی با رویکرد توسعه محوری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 363-384]
 • نظارت ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور چکیده [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 383-403]
 • نظارت سیاسی ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور چکیده [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 383-403]
 • نظارت همگانی ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور چکیده [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 383-403]
 • نظام اطلاعات منابع انسانی طراحی مدل استراتژی محور توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری و تدوین نقشه راه (مورد مطالعه: استان اصفهان) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 204-227]
 • نظام برنامه ریزی آسیب شناسی نظام برنامه ریزی منطقه ای دراستانهای ساحلی شمال کشور [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • نظام جامع تحلیل و ارزیابی طراحی معماری نماهای شهر تهران به منظور تبیین نظام جامع و پاسخگو [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 582-597]
 • نظام شهری رویکرد نو ظهور روستا – شهرها و نقش آنها درسازمان یابی و تعادل نظام فضایی سکونتگاهها (مطالعه موردی: استان ایلام) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 776-795]
 • نظریه داده‌بنیاد ارائه نگرشی نوین بربازخوانی مفهوم خاطره و جایگاه آن در ارزیابی کیفی عملکرد فضاهای جمعی (مورد مطالعه: دانشکده هنر و معماری یزد) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 491-506]
 • نقاط حادثه‌خیز بررسی تأثیر امدادرسانی به‌موقع به وضعیت مجروحین و مصدومان در تصادفات نقاط حادثه‌خیز شبکه راه‌ها در کاهش شدت خسارات وارده با استفاده از نرم‌افزارARC GIS (مطالعه موردی محورهای پلیس‌راه ملایر-همدان) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 49-74]
 • نقشه ذهنی الگویابی ادراک ژئوپلیتیکی کشورهای همجوار نسبت به فضاهای جغرافیایی پیرامون [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 112-128]
 • نگرش فلسفی نگرشی فلسفی بر شناخت کنشگران زیست جهان (ارائه مدل هایی نو برای چگونه زیستن بوم های جغرافیایی) [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 53-73]
 • نمای تجاری تبیین مدل مفهومی شکل گیری نمای تجاری با هدف ارتقاء آسایش بصری و زیبایی شناسی در فضای شهری [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 113-127]
 • نماهای شهری تحلیل و ارزیابی طراحی معماری نماهای شهر تهران به منظور تبیین نظام جامع و پاسخگو [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 582-597]
 • نواحی رتبه‌بندی نواحی منطقه 15 تهران بر اساس مؤلفه‌های تاب‌آوری [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 425-437]

و

 • واژگان کلیدی: آسیای مرکزی بررسی و تبیین تعاملات ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 209-228]
 • واژگان کلیدی: آسیب شناسی آسیب شناسی نظام برنامه ریزی منطقه ای دراستانهای ساحلی شمال کشور [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 1-16]
 • واژگان کلیدی: آسیب‌شناسی-طرح‌های ملی و منطقه‌ای-مناطق شمالی ایران-سیاست‌های بهبود آسیب‌شناسی تحقق‌پذیری طرح‌های ملی و منطقه‌ای در مناطق شمالی ایران در دهه 50 تا 90 و ارایه سیاست‌های بهبود [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 213-230]
 • واژگان کلیدی: اشکانیان دستگاه اطلاعاتی وجاسوسی ایران در گستره جغرافیای سیاسی اشکانیان [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 725-738]
 • واژگان کلیدی: اقتصاد شهری ارزیابی و تحلیل تأثیر نقش مذهبی حرم حضرت عبدالعظیم بر اقتصاد شهرری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 403-421]
 • واژگان کلیدی: اقتصاد مرزی واسنجی نقش اقتصادی کریدور‌های مرزی (زمینی) بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر میرجاوه) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 343-359]
 • واژگان کلیدی: الگو راهکارهای شناسایی استعدادهای منابع انسانی در شهرداری تهران با تأکید بر توسعه و کارآمدی شهر: ارائه یک الگو [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 475-490]
 • واژگان کلیدی: الگوی فضایی تحلیل الگوی فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در اجتماعات شهری (نمونه موردی: اسلامشهر) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 111-129]
 • واژگان کلیدی: آمایش سرزمین تحلیل راهبردی عوامل داخلی اثرگذار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستان مبتنی بر استدلال‌های ژئوپلیتیکی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 798-824]
 • واژگان کلیدی: انعطاف‌پذیری تبیین شاخص‌های فضای شهری انعطاف‌پذیر در شهرهای ساحلی با بهره‌گیری از مدل دلفی: مطالعه موردی شهرهای رامسر و بابلسر [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 741-763]
 • واژگان کلیدی: بستر معماری ارائه نگرشی نوین بربازخوانی مفهوم خاطره و جایگاه آن در ارزیابی کیفی عملکرد فضاهای جمعی (مورد مطالعه: دانشکده هنر و معماری یزد) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 491-506]
 • واژگان کلیدی: بلایای طبیعی بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 457-475]
 • واژگان کلیدی: پایداری تبیین تأثیر معماری دسترسی‌های عمودی مجتمع‌های مسکونی بر سبک زندگی پایدار ساکنان [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 187-211]
 • واژگان کلیدی: پایداری ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 251-267]
 • واژگان کلیدی: پناهندگی نقش پناهندگان در جغرافیای شهرها و مرزهای شاهنشاهی اشکانی با امپراتوری روم از آغاز تا سقوط سلسله؛ با نگاهی به اهمیت آنها در معماری و برنامه‌ریزی شهری دوران معاصر [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 619-634]
 • واژگان کلیدی: تاب آوری تاب‌آوری کالبدی و اجتماعی محلات مسکونی بافت تاریخی (نمونه موردی منطقه 12 تهران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 97-116]
 • واژگان کلیدی: تاب‌آوری ارزیابی تأثیر ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی طرح راهبردی شهر تهران بر تاب‌آوری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 595-617]
 • واژگان کلیدی: تاب‌آوری رتبه‌بندی نواحی منطقه 15 تهران بر اساس مؤلفه‌های تاب‌آوری [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 425-437]
 • واژگان کلیدی: تاب‌آوری شهری سنجش عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقلیمی (نمونه موردی: شهر تبریز) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 509-525]
 • واژگان کلیدی: تروریسم تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 528-549]
 • واژگان کلیدی: تصادفات بررسی تأثیر امدادرسانی به‌موقع به وضعیت مجروحین و مصدومان در تصادفات نقاط حادثه‌خیز شبکه راه‌ها در کاهش شدت خسارات وارده با استفاده از نرم‌افزارARC GIS (مطالعه موردی محورهای پلیس‌راه ملایر-همدان) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 49-74]
 • واژگان کلیدی: تغییر اقلیم تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 133-152]
 • واژگان کلیدی: تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP شناسایی و تعیین میزان مشارکت مؤلفه‌ها، معیار‌ها، زیرمعیار‌ها و شاخص‌های تاب‌آوری در سیستم مدیریت کلان‌شهر تاب آور [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 229-250]
 • واژگان کلیدی: توانمندسازی نقش توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: حوزه رامه شهرستان آرادان) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 573-594]
 • واژگان کلیدی: توسعه روستایی بررسی موانع توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرستان کیار- استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 41-62]
 • واژگان کلیدی: توسعه نامتوازن تحلیل نیروها و عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه متوازن در دهستان‌های استان لرستان [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 189-207]
 • واژگان کلیدی: جدایی طلبی تجزیه‌پذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بین‌المللی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 477-493]
 • واژگان کلیدی: جغرافیای جرم بررسی جغرافیای جرم در کلان‌شهرهای ایران: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 705-723]
 • واژگان کلیدی: حاکمیت بر مردم تبیین چارچوب مفهومی حکمروایی خوب شهری مبتنی بر مدیریت یکپارچه شهری(نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 293-309]
 • واژگان کلیدی: حق بر توسعه التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 35-48]
 • واژگان کلیدی: "خانه دوم" مهاجرت معکوس روستایی با تغییر سبک زندگی شهری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 169-186]
 • واژگان کلیدی: رژیم حقوقی دریای خزر سهم ایران از دریای خزر همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 423-440]
 • واژگان کلیدی: روابط امنیتی الگوی روابط امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم از سال 2001 تا 2017 [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 385-402]
 • واژگان کلیدی: زنبور عسل بررسی شرایط دمایی استان فارس جهت تعیین شهرهای مستعد زنبورداری شهری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 27-40]
 • واژگان کلیدی: ژئواکونومی تحلیل جغرافیایی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جدید منطقه جنوب غرب آسیا [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 131-149]
 • واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک ارائه الگوی منطقه‌گرایی ایران و آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 311-324]
 • واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک تأثیر ثبات هژمونیک جمهوری اسلامی ایران بر امنیت مرزهای شرقی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 657-682]
 • واژگان کلیدی: سیاست‌های مسکن بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری (نمونه موردی: تبریز) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 151-167]
 • واژگان کلیدی: سیستم اطلاعات مکانی ارزیابی توان اکولوژیک شهر همدان به منظور توسعه پایدار شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 552-571]
 • واژگان کلیدی: سوانح طبیعی نقش مدیریت شهری در تاب‌آوری شهرها در برابر سوانح طبیعی (مورد مطالعه: شهر باقرشهر) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 441-456]
 • واژگان کلیدی: سوریه پیامدهای امنیتی تحولات ژئوپولیتیکی کشور سوریه برقدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 63-83]
 • واژگان کلیدی: شهر خلاق تدوین مدل برنامه‌ریزی شهر خلاق صنایع‌دستی اصفهان با استفاده از مدل مفهومی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 787-796]
 • واژگان کلیدی: شهرک صنعتی ارزیابی نقش نواحی صنعتی در توسعه‌ی‌ پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان مشک‌آباد شهرستان اراک) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 117-131]
 • واژگان کلیدی: صنعت گردشگری شناسایی و تحلیلی بر پیشران‌های مؤثر در توسعه آینده صنعت گردشگری تجاری با رهیافت آینده‌پژوهی (نمونه موردی: شهر جلفا) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 153-173]
 • واژگان کلیدی: عدالت فضایی تبیین عدالت فضایی از منظر تمهید خدمات سلامت در فضاها و کاربری‌های شهری برای قشر سالمند (مورد پژوهی: منطقه 15 تهران) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 345-362]
 • واژگان کلیدی: فرهنگ سیاسی نقش فرهنگ سیاسی نخبگان اجرایی با رویکرد توسعه محوری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 363-384]
 • واژگان کلیدی: فضای سبز ارزیابی عدالت فضایی در توزیع و توسعه پایدار فضای سبز شهری با استفاده از مدل آنتروپی و ضریب پراکندگی (نمونه موردی: مناطق 10 گانه شهر شیراز) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 277-292]
 • واژگان کلیدی: فضاهای عمومی تبیین شاخصه‌ها و مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری فضاهای اجتماعی در شهر تهران (نمونه موردی مجموعه‌های اجتماعی و عمومی اراضی عباس‌آباد) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 325-344]
 • واژگان کلیدی: قاعده لاضرر کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 251-276]
 • واژگان کلیدی: گردشگری تحلیل و بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 85-109]
 • واژگان کلیدی: گردشگری تحلیل و بررسی نقش منابع گردشگری در توسعه پایدار گردشگری شهر حیدرآباد هند [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 457-474]
 • واژگان کلیدی: گردشگری روستایی نقش گردشگری کویری در توسعه روستایی‌(مطالعه موردی شهرستان گرمسار) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 1-26]
 • واژگان کلیدی: محیط تحلیل ویژگی‌های محیطی بر تنوع شخصیت انسان از دیدگاه فلاسفه اسلامی و نقش آن در برنامه‌ریزی محیطی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 495-507]
 • واژگان کلیدی: میراث معماری صنعتی تعیین کاربری‌های بهینۀ کارخانۀ ریسباف اصفهان بر اساس مدل «برنامه‌ریزی سلسله‌مراتبی» [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 231-250]
 • واژگان کلیدی: منطقه‌گرایی ارزیابی همگرایی‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 17-34]
 • واژگان کلیدی‌: مهاجرت اثرات و پیامدهای مهاجرت معکوس در تحولات محیطی- اکولوژیکی و کالبدی روستاهای ساحلی شهرستان رشت [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 635-656]
 • واژگان کلیدی: نهادی‌ بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 683-704]
 • واژگان کلیدی: نوسازی و بازسازی بافت فرسوده نقش نوسازی و بازسازی بافت فرسوده بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی: محله شاهزاده قاسم شهرستان گرگان) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 765-785]
 • واژگان‌کلیدی‌: هم‌پیوندی نقش ساختار هندسی در هم‌پیوندی نظام حرکتی از ورودی به محراب در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان (الگویی راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه صنعت گردشگری) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 400-455]
 • ویان شناسایی امکانات توانمندسازی روستائیان، سه روستای کردآباد، ویان و طاهرلو کبودرآهنگ در زمینه اشتغال [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 37-52]
 • ویژگی های شهر پاک . بررسی ویژگی های شهر پاک برگرفته از فرهنگ و شاخصه های شهر اسلامی در شهر تهران ... [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 491-512]
 • ویژگی‌های کالبدی گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی شهر همدان بر اساس معیارهای کالبدی موثر بر عملکرد اقلیمی خانه‌ها [دوره 12، شماره 4، 1398-1399، صفحه 600-624]

ه

 • هیدروپلیتیک تأثیر ثبات هژمونیک جمهوری اسلامی ایران بر امنیت مرزهای شرقی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 657-682]
 • هیدروپلیتیک تبیین نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران (2015 الی 2019) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 213-235]
 • هزینه و درآمد توزیع فضایی فقر با استفاده از هزینه و درآمد بر توسعه پایدارخانوارهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان آذربایجان غربی [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 277-298]
 • همکاری‌های راهبردی بررسی و تبیین تعاملات ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 209-228]
 • همکاریهای منطقه ای الگوی همکاریهای منطقه ای بر مبنای دیپلماسی آب (مطالعه موردی ایران، ترکیه و عراق ) [دوره 12، شماره 3، 1398-1399، صفحه 171-185]
 • همکاری‏های منطقه‌ای بررسی و تبیین تعاملات ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 209-228]
 • همگرایی اقتصادی ارزیابی همگرایی‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 17-34]
 • همگرایی‌منطقه‌ای ارائه الگوی منطقه‌گرایی ایران و آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 311-324]
 • هندسه نقش ساختار هندسی در هم‌پیوندی نظام حرکتی از ورودی به محراب در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان (الگویی راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه صنعت گردشگری) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 400-455]