نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون من-کندال بررسی و پیش‌بینی وضعیت اقلیم آسایش گردشگری و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری بخش گردشگری تا سال 2050 میلادی (نمونه موردی: استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 37-52]
 • آسایش اقلیمی ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 227-239]

ا

 • ایران بارزه‌های فرهنگی- مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 191-206]
 • ایران رویکرد مقایسه‌ای ایران و مصر درقبال گروه‌های جهادی فلسطین (1979 تا 2012 می‌لادی) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 167-183]
 • ایران بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری(مطالعه موردی: مقصد گردشگری رامسر) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 21-35]
 • ایران تبیین ژئوپلیتیک رشد جمعیت و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 149-167]
 • ایران بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-18]
 • ایران طراحی برنامه‌ریزی گردشگری دژ باستانی قلعه رودخان فومن-گیلان(تعیین ظرفیت برد محیط) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 19-30]
 • ایران درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌های فراروی تحقق آن در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 135-152]
 • ایرکوال بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت‌مندی مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 141-155]
 • استان اصفهان سطح‌بندی مناطق نمونه گردشگری با بهره گیری از روشAHP مطالعه موردی:مناطق نمونه گردشگری باغ بهادران، زرین شهر و تالاب گاوخونی استان اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 105-117]
 • استان فارس منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 97-118]
 • استان قم تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 129-148]
 • استان گلستان شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌ و کارهای گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 93-107]
 • استراتژی تدوین استراتژی گردشگری بر اساس ماتریس SWOT (مطالعه موردی: خوشه گردشگری شمال تهران) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 193-201]
 • اسلام گرایی اعتدالی بررسی و تبیین ژئوپلیتیکی اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی با رویکرد سازه انگاری [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 207-224]
 • اطراقگاه تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر کوچ عشایر فارس (مطالعه موردی طایفه عمله) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 188-206]
 • افکار عمومی کانون‌های مدیریت جریان خبر در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک رسانه‌ای [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 137-147]
 • اکولوژ سنجش اندازه تحقق‌پذیری مشارکت در مدیریت بوم‌اقامتگاه‌های بیابانی با استفاده از روشSMART (مطالعه موردی: بوم‌اقامتگاه بیابانی متین آباد) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 71-80]
 • ایلراه تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر کوچ عشایر فارس (مطالعه موردی طایفه عمله) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 188-206]
 • امامزاده حمزه علی شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 158-180]
 • امامزاده حمزه علی شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 82-104]
 • امنیت آمایش مناطق مرزی، با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 173-191]
 • امنیت غذایی بررسی سلامت‌زیست ساکنین محلات حاشیه‌نشین از ابعاد امنیت غذایی و سلامت تغذیه (مورد پژوهش؛ محلة شادقلی‌خان قم) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 53-72]
 • امنیت ملی تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 33-51]
 • امنیت ملی تبیین ژئوپلیتیک رشد جمعیت و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 149-167]
 • انتخاب استراتژی ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی شهرستان جویبار با استفاده از مدل راهبردی (SWOT) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 109-128]
 • انقلاب اسلامی بارزه‌های فرهنگی- مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 191-206]

ب

 • بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بررسی چالش‌ها و فرصت‌های فراروی ایران در حوزه خزر [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 50-67]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک تدوین استراتژی گردشگری بر اساس ماتریس SWOT (مطالعه موردی: خوشه گردشگری شمال تهران) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 193-201]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک تبیین عوامل موثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه انسانی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 203-239]
 • برند بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری(مطالعه موردی: مقصد گردشگری رامسر) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 21-35]
 • بوم‌اقامتگاه سنجش اندازه تحقق‌پذیری مشارکت در مدیریت بوم‌اقامتگاه‌های بیابانی با استفاده از روشSMART (مطالعه موردی: بوم‌اقامتگاه بیابانی متین آباد) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 71-80]

پ

 • پایداری تعیین راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه اورامانات با استفاده از مدلSWOT [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 73-92]

ت

 • تاکسونومی عددی سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب ) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 111-124]
 • تالاب گاوخونی سطح‌بندی مناطق نمونه گردشگری با بهره گیری از روشAHP مطالعه موردی:مناطق نمونه گردشگری باغ بهادران، زرین شهر و تالاب گاوخونی استان اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 105-117]
 • تحقیق آمیخته اکتشافی تبیین عوامل موثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه انسانی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 203-239]
 • تحلیل خوشه‌ای بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در توسعه شهرستان‌های استان فارس و سطح‌بندی آنها در سال 1385 [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 125-1460]
 • تحلیل سلسه مراتبی سطح‌بندی مناطق نمونه گردشگری با بهره گیری از روشAHP مطالعه موردی:مناطق نمونه گردشگری باغ بهادران، زرین شهر و تالاب گاوخونی استان اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 105-117]
 • تحلیل عاملی بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در توسعه شهرستان‌های استان فارس و سطح‌بندی آنها در سال 1385 [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 125-1460]
 • تراکم ساختمان‌ها بررسی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 89-100]
 • ترکیه بررسی و تبیین ژئوپلیتیکی اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی با رویکرد سازه انگاری [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 207-224]
 • تعادل منطقه‌ای آمایش مناطق مرزی، با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 173-191]
 • تغییر اقلیم بررسی و پیش‌بینی وضعیت اقلیم آسایش گردشگری و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری بخش گردشگری تا سال 2050 میلادی (نمونه موردی: استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 37-52]
 • تقاضای انرژی دورنمای تخمین انرژی مورد استفاده برای گرمایش و سرمایش سکونتگاه‎های انسانی در اقلیم آینده (مطالعه موردی: استان‎های شمالغرب کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 63-78]
 • تکنیک‌های تحلیل چند متغیره ارزیابی توسعه سکونت‌گاه‌های شهری در مناطق آسیب‌پذیر از تاثیر گسل با استفاده از روش‌های چند معیاره (مطالعه موردی : شهرک باغمیشه تبریز) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 35-48]
 • تنش سیاسی تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 33-51]
 • توزیع خدمات ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل‏هایVIKOR و TOPSIS، (مطالعه موردی شهر زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 169-183]
 • توزیع فضایی-مکانی تحلیل وضعیت پارک‌های شهر کرمان برای استفاده معلولان و جانبازان و توزیع فضایی و مکانی آن‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 119-133]
 • توسعه جغرافیای گردشگری شهرستان خرم‌آباد و نقش یادمان‌های تاریخی در توسعه آن [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 180-190]
 • توسعه تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 129-148]
 • توسعه آمایش مناطق مرزی، با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 173-191]
 • توسعه پایدار بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 225-240]
 • توسعه پایدار ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل‏هایVIKOR و TOPSIS، (مطالعه موردی شهر زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 169-183]
 • توسعه روستایی سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب ) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 111-124]
 • توسعه روستایی بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 225-240]
 • توسعه کشاورزی منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 97-118]
 • توسعه منطقه‌ای منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 97-118]

چ

 • چالش‌ها بررسی چالش‌ها و فرصت‌های فراروی ایران در حوزه خزر [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 50-67]
 • چهارمحال وبختیاری شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 158-180]
 • چهارمحال وبختیاری شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 82-104]

ح

 • حرم رضوی ژئوپلیتیک شیعه با تأکید بر نقش زائران حرم رضوی(مشهد) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 1-13]
 • حکمروایی خوب درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌های فراروی تحقق آن در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 135-152]

خ

 • خانه های دوم بررسی نگرش روستاییان به اثرات احداث خانه‌های دوم بر توسعه‌ی روستایی مطالعه‌ی موردی:روستای پیام مرند [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 149-166]
 • خاورمیانه رویکرد مقایسه‌ای ایران و مصر درقبال گروه‌های جهادی فلسطین (1979 تا 2012 می‌لادی) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 167-183]
 • خدمات شهری نیازهای اجتماعی و فرهنگی زنان از منظرخدمات شهری(مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 119-136]
 • خراسان شمالی نقش مزیت نسبی واحدهای تولیدی کشاورزی در توسعه منطقه‌ای استان خراسان شمالی [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 45-61]
 • خرم‌آباد جغرافیای گردشگری شهرستان خرم‌آباد و نقش یادمان‌های تاریخی در توسعه آن [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 180-190]
 • خشکسالی تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر کوچ عشایر فارس (مطالعه موردی طایفه عمله) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 188-206]
 • خطوط هواپیمایی بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت‌مندی مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 141-155]

ر

 • رامسر بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری(مطالعه موردی: مقصد گردشگری رامسر) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 21-35]
 • ریزمقیاس آماری دورنمای تخمین انرژی مورد استفاده برای گرمایش و سرمایش سکونتگاه‎های انسانی در اقلیم آینده (مطالعه موردی: استان‎های شمالغرب کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 63-78]
 • رسانه‌های گروهی کانون‌های مدیریت جریان خبر در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک رسانه‌ای [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 137-147]
 • رشد جمعیت تبیین ژئوپلیتیک رشد جمعیت و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 149-167]
 • رضایت مشتری بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت‌مندی مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 141-155]
 • رودسر ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 227-239]
 • رود هیرمند تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 33-51]
 • روستای پیام مرند بررسی نگرش روستاییان به اثرات احداث خانه‌های دوم بر توسعه‌ی روستایی مطالعه‌ی موردی:روستای پیام مرند [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 149-166]
 • روش SMART سنجش اندازه تحقق‌پذیری مشارکت در مدیریت بوم‌اقامتگاه‌های بیابانی با استفاده از روشSMART (مطالعه موردی: بوم‌اقامتگاه بیابانی متین آباد) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 71-80]

ز

 • زرین شهر سطح‌بندی مناطق نمونه گردشگری با بهره گیری از روشAHP مطالعه موردی:مناطق نمونه گردشگری باغ بهادران، زرین شهر و تالاب گاوخونی استان اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 105-117]
 • زلزله بررسی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 89-100]

ژ

 • ژئوپلیتیک تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 33-51]

س

 • ساختار ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز» [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 69-87]
 • سازه انگاری بررسی و تبیین ژئوپلیتیکی اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی با رویکرد سازه انگاری [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 207-224]
 • سازه‌انگاری رویکرد مقایسه‌ای ایران و مصر درقبال گروه‌های جهادی فلسطین (1979 تا 2012 می‌لادی) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 167-183]
 • سیاست خارجی بررسی و تبیین ژئوپلیتیکی اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی با رویکرد سازه انگاری [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 207-224]
 • سرمایه انسانی تبیین عوامل موثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه انسانی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 203-239]
 • سیستم اطلاعات جغرافیای تحلیل وضعیت پارک‌های شهر کرمان برای استفاده معلولان و جانبازان و توزیع فضایی و مکانی آن‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 119-133]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی ارزیابی توسعه سکونت‌گاه‌های شهری در مناطق آسیب‌پذیر از تاثیر گسل با استفاده از روش‌های چند معیاره (مطالعه موردی : شهرک باغمیشه تبریز) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 35-48]
 • سلامت تغذیه بررسی سلامت‌زیست ساکنین محلات حاشیه‌نشین از ابعاد امنیت غذایی و سلامت تغذیه (مورد پژوهش؛ محلة شادقلی‌خان قم) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 53-72]
 • سلامت زیست بررسی سلامت‌زیست ساکنین محلات حاشیه‌نشین از ابعاد امنیت غذایی و سلامت تغذیه (مورد پژوهش؛ محلة شادقلی‌خان قم) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 53-72]
 • سولقان بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 225-240]

ش

 • شاخص بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در توسعه شهرستان‌های استان فارس و سطح‌بندی آنها در سال 1385 [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 125-1460]
 • شاخص spI تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر کوچ عشایر فارس (مطالعه موردی طایفه عمله) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 188-206]
 • شاخص Tci بررسی و پیش‌بینی وضعیت اقلیم آسایش گردشگری و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری بخش گردشگری تا سال 2050 میلادی (نمونه موردی: استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 37-52]
 • شاخص ترکیبی منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 97-118]
 • شاخص‌های گردشگری تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 31-43]
 • شیراز بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگری(مطالعه موردی: گردشگران خارجی شهر شیراز) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 101-110]
 • شمال غرب ایران دورنمای تخمین انرژی مورد استفاده برای گرمایش و سرمایش سکونتگاه‎های انسانی در اقلیم آینده (مطالعه موردی: استان‎های شمالغرب کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 63-78]
 • شهررباط کریم تحلیل و ارزیابی علل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی شهر رباط کریم) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 1-14]
 • شهرستان بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در توسعه شهرستان‌های استان فارس و سطح‌بندی آنها در سال 1385 [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 125-1460]
 • شهرستان داراب سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب ) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 111-124]
 • شهرقم بررسی سلامت‌زیست ساکنین محلات حاشیه‌نشین از ابعاد امنیت غذایی و سلامت تغذیه (مورد پژوهش؛ محلة شادقلی‌خان قم) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 53-72]
 • شهرک باغمیشه تبریز ارزیابی توسعه سکونت‌گاه‌های شهری در مناطق آسیب‌پذیر از تاثیر گسل با استفاده از روش‌های چند معیاره (مطالعه موردی : شهرک باغمیشه تبریز) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 35-48]

ظ

 • ظرفیت برد طراحی برنامه‌ریزی گردشگری دژ باستانی قلعه رودخان فومن-گیلان(تعیین ظرفیت برد محیط) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 19-30]

ع

 • عدالت اجتماعی ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل‏هایVIKOR و TOPSIS، (مطالعه موردی شهر زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 169-183]
 • عوامل موفقیت شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌ و کارهای گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 93-107]

غ

 • غلات نقش مزیت نسبی واحدهای تولیدی کشاورزی در توسعه منطقه‌ای استان خراسان شمالی [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 45-61]

ف

 • فارس بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در توسعه شهرستان‌های استان فارس و سطح‌بندی آنها در سال 1385 [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 125-1460]
 • فارس بررسی و پیش‌بینی وضعیت اقلیم آسایش گردشگری و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری بخش گردشگری تا سال 2050 میلادی (نمونه موردی: استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 37-52]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی توسعه سکونت‌گاه‌های شهری در مناطق آسیب‌پذیر از تاثیر گسل با استفاده از روش‌های چند معیاره (مطالعه موردی : شهرک باغمیشه تبریز) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 35-48]
 • فرصت‌ها بررسی چالش‌ها و فرصت‌های فراروی ایران در حوزه خزر [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 50-67]
 • فضاهای عمومی شهری تحلیل و ارزیابی علل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی شهر رباط کریم) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 1-14]
 • فلسطین رویکرد مقایسه‌ای ایران و مصر درقبال گروه‌های جهادی فلسطین (1979 تا 2012 می‌لادی) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 167-183]

ق

 • قابلیت های توسعه گردشگری جویبار ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی شهرستان جویبار با استفاده از مدل راهبردی (SWOT) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 109-128]
 • قطب اسلام آباد غرب تحلیلی بر اولویت‌بندی وضعیت چرخه حیات در مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه: قطب گردشگری اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 15-33]
 • قلعه رودخان طراحی برنامه‌ریزی گردشگری دژ باستانی قلعه رودخان فومن-گیلان(تعیین ظرفیت برد محیط) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 19-30]

ک

 • کارگزار ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز» [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 69-87]
 • کرمانشاه تعیین راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه اورامانات با استفاده از مدلSWOT [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 73-92]
 • کرمانشاه بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-18]
 • کسب و کار خانوادگی شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌ و کارهای گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 93-107]
 • کسب و کار گردشگری شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌ و کارهای گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 93-107]
 • کیفیت مسکن ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری رویکردی جهت دستیابی به عدالت فضایی(مطالعه موردی: مناطق شهری استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 54-69]
 • کهک مطالعه و شناسایی استعدادهای بالقوه اقتصاد روستاهای استان قم (مطالعه موردی: روستاهای شهر کهک) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 153-172]

گ

 • گردشگری تحلیلی بر اولویت‌بندی وضعیت چرخه حیات در مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه: قطب گردشگری اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 15-33]
 • گردشگری بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگری(مطالعه موردی: گردشگران خارجی شهر شیراز) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 101-110]
 • گردشگری جغرافیای گردشگری شهرستان خرم‌آباد و نقش یادمان‌های تاریخی در توسعه آن [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 180-190]
 • گردشگری بررسی و پیش‌بینی وضعیت اقلیم آسایش گردشگری و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری بخش گردشگری تا سال 2050 میلادی (نمونه موردی: استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 37-52]
 • گردشگری تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 129-148]
 • گردشگری طراحی برنامه‌ریزی گردشگری دژ باستانی قلعه رودخان فومن-گیلان(تعیین ظرفیت برد محیط) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 19-30]
 • گردشگری پایدار تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 31-43]
 • گردشگری روستایی بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 225-240]
 • گردشگری مذهبی شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 158-180]
 • گردشگری مذهبی شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 82-104]
 • گسل بررسی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 89-100]
 • گشتاور رشد جمعیت تبیین ژئوپلیتیک رشد جمعیت و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 149-167]
 • گیلان طراحی برنامه‌ریزی گردشگری دژ باستانی قلعه رودخان فومن-گیلان(تعیین ظرفیت برد محیط) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 19-30]

م

 • ماتریس QSPM تدوین استراتژی گردشگری بر اساس ماتریس SWOT (مطالعه موردی: خوشه گردشگری شمال تهران) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 193-201]
 • ماتریس SWOT تدوین استراتژی گردشگری بر اساس ماتریس SWOT (مطالعه موردی: خوشه گردشگری شمال تهران) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 193-201]
 • محیط‌های طبیعی ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 227-239]
 • محلة شادقلی‌خان بررسی سلامت‌زیست ساکنین محلات حاشیه‌نشین از ابعاد امنیت غذایی و سلامت تغذیه (مورد پژوهش؛ محلة شادقلی‌خان قم) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 53-72]
 • مدیریت کانون‌های مدیریت جریان خبر در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک رسانه‌ای [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 137-147]
 • مدیریت شهری درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌های فراروی تحقق آن در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 135-152]
 • مدل ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز» [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 69-87]
 • مدل SWOT ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی شهرستان جویبار با استفاده از مدل راهبردی (SWOT) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 109-128]
 • مدل TOPSIS ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل‏هایVIKOR و TOPSIS، (مطالعه موردی شهر زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 169-183]
 • مدل سوات تعیین راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه اورامانات با استفاده از مدلSWOT [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 73-92]
 • مدل‌های گردش عمومی جو دورنمای تخمین انرژی مورد استفاده برای گرمایش و سرمایش سکونتگاه‎های انسانی در اقلیم آینده (مطالعه موردی: استان‎های شمالغرب کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 63-78]
 • مذهب بارزه‌های فرهنگی- مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 191-206]
 • مشارکت سنجش اندازه تحقق‌پذیری مشارکت در مدیریت بوم‌اقامتگاه‌های بیابانی با استفاده از روشSMART (مطالعه موردی: بوم‌اقامتگاه بیابانی متین آباد) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 71-80]
 • مشارکت درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌های فراروی تحقق آن در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 135-152]
 • مشهد ژئوپلیتیک شیعه با تأکید بر نقش زائران حرم رضوی(مشهد) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 1-13]
 • مصر رویکرد مقایسه‌ای ایران و مصر درقبال گروه‌های جهادی فلسطین (1979 تا 2012 می‌لادی) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 167-183]
 • معلولان وجانبازان تحلیل وضعیت پارک‌های شهر کرمان برای استفاده معلولان و جانبازان و توزیع فضایی و مکانی آن‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 119-133]
 • مقیاس‌های جغرافیایی پدیدارشناسی و رابطه هویت و مکان در مقیاس‌های جغرافیایی [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 1-19]
 • مقصد گردشگری بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری(مطالعه موردی: مقصد گردشگری رامسر) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 21-35]
 • مکان پدیدارشناسی و رابطه هویت و مکان در مقیاس‌های جغرافیایی [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 1-19]
 • مناطق روستایی سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب ) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 111-124]
 • مناطق شهر اصفهان تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 31-43]
 • مناطق مرزی آمایش مناطق مرزی، با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 173-191]
 • مناطق نمونه گردشگری تحلیلی بر اولویت‌بندی وضعیت چرخه حیات در مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه: قطب گردشگری اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 15-33]
 • منطقه بارزه‌های فرهنگی- مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 191-206]
 • منطقه 8 شهرداری تهران نیازهای اجتماعی و فرهنگی زنان از منظرخدمات شهری(مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 119-136]
 • منطقه اورامانات تعیین راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه اورامانات با استفاده از مدلSWOT [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 73-92]

ن

 • نیاز اجتماعی نیازهای اجتماعی و فرهنگی زنان از منظرخدمات شهری(مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 119-136]
 • نیاز فرهنگی نیازهای اجتماعی و فرهنگی زنان از منظرخدمات شهری(مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 119-136]
 • نظام برنامه‌ریزی آمایش مناطق مرزی، با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 173-191]
 • نظریه ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز» [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 69-87]
 • نظریه سازه‌انگاری ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز» [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 69-87]
 • نکا بکارگیری مدل‌های تلفیقی در مکان‌گزینی بهینه پارک‌های شهری(مطالعه موردی شهرنکا) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 15-32]

و

 • واژگان کلیدی: آسیب پذیری ساختمان بررسی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 89-100]
 • واژگان کلیدی : استان قم مطالعه و شناسایی استعدادهای بالقوه اقتصاد روستاهای استان قم (مطالعه موردی: روستاهای شهر کهک) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 153-172]
 • واژگان کلیدی: اقلیم بررسی و پیش‌بینی وضعیت اقلیم آسایش گردشگری و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری بخش گردشگری تا سال 2050 میلادی (نمونه موردی: استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 37-52]
 • واژگان کلیدی: ایل ـ طوایف کرچرو ـ شاهسون ـ ییلاق و قشلاق ـ تخته قایو ـ استراتژیک ـ ژئوپولتیک اهمیت نقش عشایر مرزنشین در مناطق استراتژیک (مطالعه موردی: عشایر ایل شاهسون استان اردبیل) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 79-96]
 • واژگان کلیدی: آمایش آمایش مناطق مرزی، با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 173-191]
 • واژگان کلیدی: برنامه‌ریزی طراحی برنامه‌ریزی گردشگری دژ باستانی قلعه رودخان فومن-گیلان(تعیین ظرفیت برد محیط) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 19-30]
 • واژگان کلیدی: بوم‌گردی سنجش اندازه تحقق‌پذیری مشارکت در مدیریت بوم‌اقامتگاه‌های بیابانی با استفاده از روشSMART (مطالعه موردی: بوم‌اقامتگاه بیابانی متین آباد) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 71-80]
 • واژگان کلیدی: پارک‌های شهر کرمان تحلیل وضعیت پارک‌های شهر کرمان برای استفاده معلولان و جانبازان و توزیع فضایی و مکانی آن‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 119-133]
 • واژگان کلیدی: پدیدارشناسی پدیدارشناسی و رابطه هویت و مکان در مقیاس‌های جغرافیایی [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 1-19]
 • واژگان کلیدی: پراکنش جمعیت ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل‏هایVIKOR و TOPSIS، (مطالعه موردی شهر زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 169-183]
 • واژگان کلیدی: تحلیل فضایی تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 31-43]
 • واژگان کلیدی: تعاون تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 129-148]
 • واژگان کلیدی: تناسب اراضی ارزیابی توسعه سکونت‌گاه‌های شهری در مناطق آسیب‌پذیر از تاثیر گسل با استفاده از روش‌های چند معیاره (مطالعه موردی : شهرک باغمیشه تبریز) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 35-48]
 • واژگان کلیدی: توسعه اجتماعی سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب ) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 111-124]
 • واژگان کلیدی: توسعه گردشگری بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری(مطالعه موردی: مقصد گردشگری رامسر) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 21-35]
 • واژگان کلیدی: توسعه گردشگری تعیین راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه اورامانات با استفاده از مدلSWOT [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 73-92]
 • واژگان کلیدی:جغرافیا جغرافیای گردشگری شهرستان خرم‌آباد و نقش یادمان‌های تاریخی در توسعه آن [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 180-190]
 • واژگان کلیدی: چرخه حیات تحلیلی بر اولویت‌بندی وضعیت چرخه حیات در مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه: قطب گردشگری اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 15-33]
 • واژگان کلیدی: حاشیه‌نشینی بررسی سلامت‌زیست ساکنین محلات حاشیه‌نشین از ابعاد امنیت غذایی و سلامت تغذیه (مورد پژوهش؛ محلة شادقلی‌خان قم) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 53-72]
 • واژگان کلیدی:حکمروایی درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌های فراروی تحقق آن در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 135-152]
 • واژگان کلیدی: رژیم حقوقی بررسی چالش‌ها و فرصت‌های فراروی ایران در حوزه خزر [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 50-67]
 • واژگان کلیدی: رضایتمندی بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگری(مطالعه موردی: گردشگران خارجی شهر شیراز) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 101-110]
 • واژگان کلیدی: زنان نیازهای اجتماعی و فرهنگی زنان از منظرخدمات شهری(مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 119-136]
 • واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک بررسی و تبیین ژئوپلیتیکی اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی با رویکرد سازه انگاری [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 207-224]
 • واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک تبیین ژئوپلیتیک رشد جمعیت و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 149-167]
 • واژگان کلیدی: ژئوپلتیک شیعه ژئوپلیتیک شیعه با تأکید بر نقش زائران حرم رضوی(مشهد) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 1-13]
 • واژگان کلیدی: سیاست خارجی رویکرد مقایسه‌ای ایران و مصر درقبال گروه‌های جهادی فلسطین (1979 تا 2012 می‌لادی) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 167-183]
 • واژگان کلیدی: شبیه سازی دورنمای تخمین انرژی مورد استفاده برای گرمایش و سرمایش سکونتگاه‎های انسانی در اقلیم آینده (مطالعه موردی: استان‎های شمالغرب کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 63-78]
 • واژگان کلیدی: صنعت گردشگری تبیین عوامل موثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه انسانی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 203-239]
 • واژگان کلیدی: فازی ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری رویکردی جهت دستیابی به عدالت فضایی(مطالعه موردی: مناطق شهری استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 54-69]
 • واژگان کلیدی: فرهنگ بارزه‌های فرهنگی- مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 191-206]
 • واژگان کلیدی: کیفیت خدمات بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت‌مندی مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 141-155]
 • واژگان کلیدی:کوچ تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر کوچ عشایر فارس (مطالعه موردی طایفه عمله) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 188-206]
 • واژگان کلیدی: گردشگری شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 158-180]
 • واژگان کلیدی: گردشگری شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 82-104]
 • واژگان کلیدی: گردشگری بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 225-240]
 • واژگان کلیدی: گردشگری بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-18]
 • واژگان کلیدی: گردشگری تدوین استراتژی گردشگری بر اساس ماتریس SWOT (مطالعه موردی: خوشه گردشگری شمال تهران) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 193-201]
 • واژگان کلیدی: گردشگری روستایی شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌ و کارهای گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 93-107]
 • واژگان کلیدی: گردشگری ساحلی ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی شهرستان جویبار با استفاده از مدل راهبردی (SWOT) [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 109-128]
 • واژگان کلیدی: گردشگری ورزشی ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 227-239]
 • واژگان‌کلیدی: مرز ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز» [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 69-87]
 • واژگان کلیدی: مزیت نسبی نقش مزیت نسبی واحدهای تولیدی کشاورزی در توسعه منطقه‌ای استان خراسان شمالی [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 45-61]
 • واژگان کلیدی:مکان استراتژیک کانون‌های مدیریت جریان خبر در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک رسانه‌ای [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 137-147]
 • واژگان کلیدی: مکان گزینی پارک شهری بکارگیری مدل‌های تلفیقی در مکان‌گزینی بهینه پارک‌های شهری(مطالعه موردی شهرنکا) [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 15-32]
 • واژگان کلیدی:مناطق نمونه گردشگری باغ بهادران سطح‌بندی مناطق نمونه گردشگری با بهره گیری از روشAHP مطالعه موردی:مناطق نمونه گردشگری باغ بهادران، زرین شهر و تالاب گاوخونی استان اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 105-117]
 • واژگان کلیدی: منطقه‌بندی منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 97-118]
 • واژگان کلیدی: مؤلفه‌های توسعه بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در توسعه شهرستان‌های استان فارس و سطح‌بندی آنها در سال 1385 [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 125-1460]
 • واژگان کلیدی: نگرش روستاییان بررسی نگرش روستاییان به اثرات احداث خانه‌های دوم بر توسعه‌ی روستایی مطالعه‌ی موردی:روستای پیام مرند [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 149-166]
 • واژگان کلیدی: هیدروپلیتیک تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 5، شماره 3، 1391-1392، صفحه 33-51]
 • واژگان کلیدی: وندالیسم تحلیل و ارزیابی علل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی شهر رباط کریم) [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 1-14]
 • وفاداری مشتری بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت‌مندی مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی [دوره 5، شماره 4، 1391-1392، صفحه 141-155]

ه

 • هزینه‌های تولید نقش مزیت نسبی واحدهای تولیدی کشاورزی در توسعه منطقه‌ای استان خراسان شمالی [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 45-61]
 • هویت پدیدارشناسی و رابطه هویت و مکان در مقیاس‌های جغرافیایی [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 1-19]