نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمریکا دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در تقابل با ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 1-22]
 • آیین گردشگری و آیین‌های باستانی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 243-262]

ا

 • ابعاد چهارگانه میزان کیفیت خدمات تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدمات‌رسانی سامانه اتوبوس‌های تندرو(BRT) منطقه 3 کلانشهر تهران با رویکرد حمل و نقل پایدار شهری [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 23-40]
 • اراضی قهوه‌ای بررسی پراکنده رویی و ظرفیت‌های توسعه درونی شهر سقز [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 123-144]
 • ایران دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در تقابل با ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 1-22]
 • ایران باستان گردشگری و آیین‌های باستانی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 243-262]
 • ارزیابی توان اکولوژیک تاثیر تحولات پیراشهرنشینی بر دگرگونی زمین‌های مستعد زراعی و اهمیت آن در برنامه‌ریزی و مدیریت حریم مصوب ۱۳۸۵ تهران [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 187-210]
 • استان بوشهر بررسی نظرات شهروندان برازجانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 41-56]
 • استان خوزستان تحلیلی بر ساختار فضایی شاخص‌های توسعه با تاکید بر نابرابری منطقه‌ای (نمونه موردی: استان خوزستان) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 165-186]
 • استان خوزستان تحلیل مشارکت سیاسی اقوام مختلف (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 147-169]
 • استان زنجان تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان طی سال‌های 90-1365 و پیش بینی جمعیت تا سال 1404 [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 28-44]
 • استراتژی دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در تقابل با ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 1-22]
 • افق 1404 تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان طی سال‌های 90-1365 و پیش بینی جمعیت تا سال 1404 [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 28-44]
 • اقوام تحلیل مشارکت سیاسی اقوام مختلف (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 147-169]
 • اکوتوریسم تحلیل اثرات دگردیسی الگوی کشت بر ساختار کالبدی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان سیرجان [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 163-179]
 • البرز مرکزی تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با محوریت کانی استراتژیک فلوراسپار [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 73-90]
 • الگوی ساخت شهر پیشنهاد استفاده از الگوی ساقه‌ای در بررسی توسعه ادواری و فرسودگی بافت‌های شهری [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 211-227]
 • الگوی ساقه‌ای پیشنهاد استفاده از الگوی ساقه‌ای در بررسی توسعه ادواری و فرسودگی بافت‌های شهری [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 211-227]
 • امانیه تاثیر بام سبز درکاربری‌های شهری (مطالعه موردی: امانیه اهواز) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 229-242]
 • امنیت نقش گردشگری در تامین منافع ملی ایران در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 53-68]
 • امنیت اجتماعی راهکارهای کاهش خلوت منفی در فضای محلات پرتراکم به منظور رعایت حریم و خلوت اجتماعی با رویکرد افزایش امنیت شهروندان (مطالعه موردی: محله‌های شمس‌آباد و کاظم‌آباد تهران) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 192-201]
 • اهواز تاثیر بام سبز درکاربری‌های شهری (مطالعه موردی: امانیه اهواز) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 229-242]

ب

 • بافت‌های برنامه‌ریزی شده ارزیابی کیفیت زندگی در بافت‌های برنامه‌ریزی شده نواحی شهری (نمونه موردی: محله کارمندان شهر زنجان) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 171-185]
 • بافت‌های فرسوده شهری بررسی پراکنده رویی و ظرفیت‌های توسعه درونی شهر سقز [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 123-144]
 • برج میلاد ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری برج‌های شهری (مطالعه موردی: برج میلاد تهران) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 187-198]
 • برنامه ریزی شهری مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای اسدآباد شهرستان تربت حیدریه) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 139-162]

پ

 • پایداری تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایداری روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زابل) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 61-74]
 • پایداری شهری بررسی عوامل موثر در سرزندگی مجتمع‌های مسکونی بزرگ مقیاس: مطالعه موردی مجتمع مسکونی آسمان تبریز [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 69-85]
 • پیش بینی جمعیت تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان طی سال‌های 90-1365 و پیش بینی جمعیت تا سال 1404 [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 28-44]
 • پیوستگی روستا-شهری تاثیر تحولات پیراشهرنشینی بر دگرگونی زمین‌های مستعد زراعی و اهمیت آن در برنامه‌ریزی و مدیریت حریم مصوب ۱۳۸۵ تهران [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 187-210]

ت

 • تاریخ گردشگری و آیین‌های باستانی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 243-262]
 • تحلیل سلسه مراتب فازی ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان‌یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 107-125]
 • تصمیم‌سازی تلفیق رویکردهای راهبردی و فرآیندی به منظور تدوین سطوح تصمیم توسعه کالبدی- فضایی محله‌ای (مطالعه موردی: دهستان گودرزی [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 199-221]
 • تصمیم‌گیری چندهدفه ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان‌یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 107-125]
 • توا ن اقتصادی سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی بر اساس توانمندی‌های اقتصادی و جمعیتی (مطالعه موردی: دهستان سرپنیران- شهرستان پاسارگاد) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 91-104]
 • توان جمعیتی سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی بر اساس توانمندی‌های اقتصادی و جمعیتی (مطالعه موردی: دهستان سرپنیران- شهرستان پاسارگاد) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 91-104]
 • توریسم داخلی تحلیل اثرات دگردیسی الگوی کشت بر ساختار کالبدی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان سیرجان [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 163-179]
 • توزیع جمعیت پراکنش جغرافیایی کارایی در بخش سلامت در استان‌های ایران با تأکید بر شاخص‌های بخش سلامت [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 105-114]
 • توسعه روند منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 21-34]
 • توسعه اقتصادی گردشگری راهبردی در جهت توسعه اقتصادی روستاها (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان دماوند) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 75-88]
 • توسعه پایدار گردشگری روستایی و لزوم تعیین روستاهای هدف گردشگری با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای علمی [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 1-25]
 • توسعه پایدار مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای اسدآباد شهرستان تربت حیدریه) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 139-162]
 • توسعه پایدار بررسی فرایند نوسازی شهری با تاکید بر جنبه‌های توسعه پایدار (مورد مطالعه، منطقه 3 شهر مشهد) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 145-164]
 • توسعه درونی بررسی پراکنده رویی و ظرفیت‌های توسعه درونی شهر سقز [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 123-144]
 • توسعه روستایی کارکرد گردشگری مذهبی در توسعه‏ی اجتماعی نواحی روستایی استان خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 125-138]
 • توسعه‌ی کالبدی- فضایی تلفیق رویکردهای راهبردی و فرآیندی به منظور تدوین سطوح تصمیم توسعه کالبدی- فضایی محله‌ای (مطالعه موردی: دهستان گودرزی [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 199-221]

ج

 • جنوب غربی تهران تحلیل فضایی تغییرات کارکردی روستاهای جنوب غربی کلانشهرتهران [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 105-121]
 • جهت گیری ساختمان تحلیل رابطه جهت و زاویه تابش خورشید و جهت‌گیری دیوار در انتقال انرژی گرمایی به داخل ساختمان در شهرهای گرمسیری (مطالعه موردی شهر لار) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 1-20]

ح

 • حریم شهر تهران تاثیر تحولات پیراشهرنشینی بر دگرگونی زمین‌های مستعد زراعی و اهمیت آن در برنامه‌ریزی و مدیریت حریم مصوب ۱۳۸۵ تهران [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 187-210]
 • حوزه انتخابیه قم بررسی تاثیر تغییر و تحولات سازمان سیاسی فضا بر رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی: حوزه انتخابیه قم) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 89-104]
 • حوزه نمرود بررسی خسارت اقتصادی واجتماعی سیلاب و روشﻫﺎی مدیریت آن (مطالعه موردی: حوزه نمرود) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 35-41]

خ

 • خدمات بهداشتی و درمانی پراکنش جغرافیایی کارایی در بخش سلامت در استان‌های ایران با تأکید بر شاخص‌های بخش سلامت [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 105-114]
 • خراسان جنوبی کارکرد گردشگری مذهبی در توسعه‏ی اجتماعی نواحی روستایی استان خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 125-138]
 • خسارت بررسی خسارت اقتصادی واجتماعی سیلاب و روشﻫﺎی مدیریت آن (مطالعه موردی: حوزه نمرود) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 35-41]
 • خلیج فارس نقش گردشگری در تامین منافع ملی ایران در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 53-68]

د

 • درجه مرکزیت سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی بر اساس توانمندی‌های اقتصادی و جمعیتی (مطالعه موردی: دهستان سرپنیران- شهرستان پاسارگاد) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 91-104]
 • دهستان سرپنیران سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی بر اساس توانمندی‌های اقتصادی و جمعیتی (مطالعه موردی: دهستان سرپنیران- شهرستان پاسارگاد) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 91-104]
 • دیوار تحلیل رابطه جهت و زاویه تابش خورشید و جهت‌گیری دیوار در انتقال انرژی گرمایی به داخل ساختمان در شهرهای گرمسیری (مطالعه موردی شهر لار) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 1-20]

ر

 • رشد هوشمند بررسی پراکنده رویی و ظرفیت‌های توسعه درونی شهر سقز [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 123-144]
 • رضایت شغلی تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء عملکرد و رضایت مندی کارکنان مراکز پذیرایی گردشگری: مطالعه موردی رستوران‌های میان راه روستای رودک (دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 87-105]
 • رضایتمندی مسافران تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدمات‌رسانی سامانه اتوبوس‌های تندرو(BRT) منطقه 3 کلانشهر تهران با رویکرد حمل و نقل پایدار شهری [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 23-40]
 • رفتار انتخاباتی بررسی تاثیر تغییر و تحولات سازمان سیاسی فضا بر رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی: حوزه انتخابیه قم) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 89-104]
 • روستا تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایداری روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زابل) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 61-74]
 • روستا گردشگری راهبردی در جهت توسعه اقتصادی روستاها (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان دماوند) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 75-88]
 • روستای رودک تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء عملکرد و رضایت مندی کارکنان مراکز پذیرایی گردشگری: مطالعه موردی رستوران‌های میان راه روستای رودک (دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 87-105]
 • روستاهای پیرامونی تحلیل فضایی تغییرات کارکردی روستاهای جنوب غربی کلانشهرتهران [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 105-121]
 • روستای هدف گردشگری گردشگری روستایی و لزوم تعیین روستاهای هدف گردشگری با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای علمی [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 1-25]
 • روش LP ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان‌یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 107-125]
 • روش‌های تحلیل شبکه‌ی شهری تحلیلی بر مدیریت روستایی ایران با تاکید بر موقعیت اجتماعی و اقتصادی دهیاران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان تکاب، استان آذربایجان غربی) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 115-124]

ز

 • زمین‌های مستعد زراعی تاثیر تحولات پیراشهرنشینی بر دگرگونی زمین‌های مستعد زراعی و اهمیت آن در برنامه‌ریزی و مدیریت حریم مصوب ۱۳۸۵ تهران [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 187-210]

ژ

 • ژئواکونومی تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با محوریت کانی استراتژیک فلوراسپار [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 73-90]

س

 • ساختار تحلیل فضایی تغییرات کارکردی روستاهای جنوب غربی کلانشهرتهران [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 105-121]
 • سازمان‌های منطقه‌ای روند منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 21-34]
 • سطح توسعه تحلیلی بر ساختار فضایی شاخص‌های توسعه با تاکید بر نابرابری منطقه‌ای (نمونه موردی: استان خوزستان) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 165-186]
 • سکونتگاه‌های پیراشهری تاثیر تحولات پیراشهرنشینی بر دگرگونی زمین‌های مستعد زراعی و اهمیت آن در برنامه‌ریزی و مدیریت حریم مصوب ۱۳۸۵ تهران [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 187-210]
 • سلسله مراتب شهری تحلیلی بر مدیریت روستایی ایران با تاکید بر موقعیت اجتماعی و اقتصادی دهیاران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان تکاب، استان آذربایجان غربی) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 115-124]

ش

 • شهربرازجان بررسی نظرات شهروندان برازجانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 41-56]
 • شهردار بررسی نظرات شهروندان برازجانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 41-56]
 • شهر زنجان ارزیابی کیفیت زندگی در بافت‌های برنامه‌ریزی شده نواحی شهری (نمونه موردی: محله کارمندان شهر زنجان) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 171-185]
 • شهرستان دماوند گردشگری راهبردی در جهت توسعه اقتصادی روستاها (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان دماوند) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 75-88]
 • شهرستان زابل تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایداری روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زابل) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 61-74]
 • شهر سقز بررسی پراکنده رویی و ظرفیت‌های توسعه درونی شهر سقز [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 123-144]
 • شیوه زندگی بررسی تطبیقی مسکن بومی در گیلان و مازندران با تکیه بر عوامل جغرافیای انسانی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 127-146]

ف

 • فرآیند برنامه‌ریزی محیط‌زیست تلفیق رویکردهای راهبردی و فرآیندی به منظور تدوین سطوح تصمیم توسعه کالبدی- فضایی محله‌ای (مطالعه موردی: دهستان گودرزی [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 199-221]
 • فرسودگی پیشنهاد استفاده از الگوی ساقه‌ای در بررسی توسعه ادواری و فرسودگی بافت‌های شهری [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 211-227]
 • فضای جمعی راهکارهای کاهش خلوت منفی در فضای محلات پرتراکم به منظور رعایت حریم و خلوت اجتماعی با رویکرد افزایش امنیت شهروندان (مطالعه موردی: محله‌های شمس‌آباد و کاظم‌آباد تهران) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 192-201]
 • فضای سبز تاثیر بام سبز درکاربری‌های شهری (مطالعه موردی: امانیه اهواز) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 229-242]
 • فلوراسپار تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با محوریت کانی استراتژیک فلوراسپار [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 73-90]

ک

 • کانی های استراتژیک تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با محوریت کانی استراتژیک فلوراسپار [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 73-90]
 • کیفیت شهری بررسی عوامل موثر در سرزندگی مجتمع‌های مسکونی بزرگ مقیاس: مطالعه موردی مجتمع مسکونی آسمان تبریز [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 69-85]
 • کلید واژه: احساس امنیت مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای اسدآباد شهرستان تربت حیدریه) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 139-162]
 • کلید واژه: کارایی پراکنش جغرافیایی کارایی در بخش سلامت در استان‌های ایران با تأکید بر شاخص‌های بخش سلامت [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 105-114]
 • کلید واژه: گردشگری شهری ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری برج‌های شهری (مطالعه موردی: برج میلاد تهران) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 187-198]
 • کلیدواژه ها : مشارکت مردمی بررسی نظرات شهروندان برازجانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 41-56]
 • کلید واژه‌ها: نوسازی شهری بررسی فرایند نوسازی شهری با تاکید بر جنبه‌های توسعه پایدار (مورد مطالعه، منطقه 3 شهر مشهد) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 145-164]
 • کلید واژه ها: هدفمندسازی یارانه‌ها تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایداری روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زابل) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 61-74]
 • کلمات کلیدی: تحلیل فضایی تحلیلی بر ساختار فضایی شاخص‌های توسعه با تاکید بر نابرابری منطقه‌ای (نمونه موردی: استان خوزستان) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 165-186]
 • کلمات کلیدی: حریم اجتماعی راهکارهای کاهش خلوت منفی در فضای محلات پرتراکم به منظور رعایت حریم و خلوت اجتماعی با رویکرد افزایش امنیت شهروندان (مطالعه موردی: محله‌های شمس‌آباد و کاظم‌آباد تهران) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 192-201]

گ

 • گردشگری گردشگری روستایی و لزوم تعیین روستاهای هدف گردشگری با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای علمی [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 1-25]
 • گردشگری گردشگری و آیین‌های باستانی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 243-262]
 • گردشگری تهران ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری برج‌های شهری (مطالعه موردی: برج میلاد تهران) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 187-198]
 • گردشگری دینی مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای اسدآباد شهرستان تربت حیدریه) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 139-162]
 • گردشگری روستایی گردشگری روستایی و لزوم تعیین روستاهای هدف گردشگری با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای علمی [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 1-25]
 • گردشگری سلامت شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری سلامت [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 45-60]
 • گردشگری مذهبی - زیارتی کارکرد گردشگری مذهبی در توسعه‏ی اجتماعی نواحی روستایی استان خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 125-138]
 • گیلان بررسی تطبیقی مسکن بومی در گیلان و مازندران با تکیه بر عوامل جغرافیای انسانی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 127-146]

م

 • مازندران بررسی تطبیقی مسکن بومی در گیلان و مازندران با تکیه بر عوامل جغرافیای انسانی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 127-146]
 • مجتمع‌های مسکونی بررسی عوامل موثر در سرزندگی مجتمع‌های مسکونی بزرگ مقیاس: مطالعه موردی مجتمع مسکونی آسمان تبریز [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 69-85]
 • محدودیت‌ها و امکانات تلفیق رویکردهای راهبردی و فرآیندی به منظور تدوین سطوح تصمیم توسعه کالبدی- فضایی محله‌ای (مطالعه موردی: دهستان گودرزی [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 199-221]
 • محله کارمندان ارزیابی کیفیت زندگی در بافت‌های برنامه‌ریزی شده نواحی شهری (نمونه موردی: محله کارمندان شهر زنجان) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 171-185]
 • محله های پرتراکم راهکارهای کاهش خلوت منفی در فضای محلات پرتراکم به منظور رعایت حریم و خلوت اجتماعی با رویکرد افزایش امنیت شهروندان (مطالعه موردی: محله‌های شمس‌آباد و کاظم‌آباد تهران) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 192-201]
 • مدیریت بررسی خسارت اقتصادی واجتماعی سیلاب و روشﻫﺎی مدیریت آن (مطالعه موردی: حوزه نمرود) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 35-41]
 • مدیریت شهری بررسی نظرات شهروندان برازجانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 41-56]
 • مدل آماری Servqual تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدمات‌رسانی سامانه اتوبوس‌های تندرو(BRT) منطقه 3 کلانشهر تهران با رویکرد حمل و نقل پایدار شهری [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 23-40]
 • مراکز پذیرایی تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء عملکرد و رضایت مندی کارکنان مراکز پذیرایی گردشگری: مطالعه موردی رستوران‌های میان راه روستای رودک (دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 87-105]
 • مشهد مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای اسدآباد شهرستان تربت حیدریه) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 139-162]
 • مشهد بررسی فرایند نوسازی شهری با تاکید بر جنبه‌های توسعه پایدار (مورد مطالعه، منطقه 3 شهر مشهد) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 145-164]
 • مصالح تحلیل رابطه جهت و زاویه تابش خورشید و جهت‌گیری دیوار در انتقال انرژی گرمایی به داخل ساختمان در شهرهای گرمسیری (مطالعه موردی شهر لار) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 1-20]
 • معیشت بررسی تطبیقی مسکن بومی در گیلان و مازندران با تکیه بر عوامل جغرافیای انسانی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 127-146]
 • مقصد سفر گردشگری روستایی و لزوم تعیین روستاهای هدف گردشگری با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای علمی [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 1-25]
 • میکرو کلیما تاثیر بام سبز درکاربری‌های شهری (مطالعه موردی: امانیه اهواز) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 229-242]
 • مناطق شهری بررسی فرایند نوسازی شهری با تاکید بر جنبه‌های توسعه پایدار (مورد مطالعه، منطقه 3 شهر مشهد) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 145-164]
 • منافع ملی نقش گردشگری در تامین منافع ملی ایران در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 53-68]
 • مناقشه دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در تقابل با ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 1-22]
 • منطقه‌گرایی روند منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 21-34]
 • موفقیت مدیران تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء عملکرد و رضایت مندی کارکنان مراکز پذیرایی گردشگری: مطالعه موردی رستوران‌های میان راه روستای رودک (دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 87-105]

ن

 • نابرابری منطقه ای تحلیلی بر ساختار فضایی شاخص‌های توسعه با تاکید بر نابرابری منطقه‌ای (نمونه موردی: استان خوزستان) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 165-186]
 • نواحی شهری ارزیابی کیفیت زندگی در بافت‌های برنامه‌ریزی شده نواحی شهری (نمونه موردی: محله کارمندان شهر زنجان) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 171-185]

و

 • واژکان کلیدی: گردشگری گردشگری راهبردی در جهت توسعه اقتصادی روستاها (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان دماوند) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 75-88]
 • واژگان کلیدی: ارزیابی راهبردی محیط‌زیست تلفیق رویکردهای راهبردی و فرآیندی به منظور تدوین سطوح تصمیم توسعه کالبدی- فضایی محله‌ای (مطالعه موردی: دهستان گودرزی [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 199-221]
 • واژگان کلیدی:اقلیم تحلیل رابطه جهت و زاویه تابش خورشید و جهت‌گیری دیوار در انتقال انرژی گرمایی به داخل ساختمان در شهرهای گرمسیری (مطالعه موردی شهر لار) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 1-20]
 • واژگان کلیدی: اولویت بندی عوامل شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری سلامت [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 45-60]
 • واژگان کلیدی بافت تاریخی پیشنهاد استفاده از الگوی ساقه‌ای در بررسی توسعه ادواری و فرسودگی بافت‌های شهری [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 211-227]
 • واژگان کلیدی:بام سبز تاثیر بام سبز درکاربری‌های شهری (مطالعه موردی: امانیه اهواز) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 229-242]
 • واژگان کلیدی: پیراشهرنشینی تاثیر تحولات پیراشهرنشینی بر دگرگونی زمین‌های مستعد زراعی و اهمیت آن در برنامه‌ریزی و مدیریت حریم مصوب ۱۳۸۵ تهران [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 187-210]
 • واژگان کلیدی: تغییرات کارکردی تحلیل فضایی تغییرات کارکردی روستاهای جنوب غربی کلانشهرتهران [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 105-121]
 • واژگان کلیدی: جشن گردشگری و آیین‌های باستانی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 243-262]
 • واژگان کلیدی : جمعیت تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان طی سال‌های 90-1365 و پیش بینی جمعیت تا سال 1404 [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 28-44]
 • واژگان کلیدی: جهانی شدن روند منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 21-34]
 • واژگان کلیدی : دیپلماسی هسته ای دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در تقابل با ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 1-22]
 • واژگان کلیدی: رضایتمندی گردشگران تحلیل اثرات دگردیسی الگوی کشت بر ساختار کالبدی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان سیرجان [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 163-179]
 • واژگان کلیدی:روستا گردشگری روستایی و لزوم تعیین روستاهای هدف گردشگری با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای علمی [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 1-25]
 • واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با محوریت کانی استراتژیک فلوراسپار [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 73-90]
 • واژگان کلیدی: سازمان سیاسی فضا بررسی تاثیر تغییر و تحولات سازمان سیاسی فضا بر رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی: حوزه انتخابیه قم) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 89-104]
 • واژگان کلیدی: سرزندگی بررسی عوامل موثر در سرزندگی مجتمع‌های مسکونی بزرگ مقیاس: مطالعه موردی مجتمع مسکونی آسمان تبریز [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 69-85]
 • واژگان کلیدی: سیستم حمل و نقل BRT تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدمات‌رسانی سامانه اتوبوس‌های تندرو(BRT) منطقه 3 کلانشهر تهران با رویکرد حمل و نقل پایدار شهری [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 23-40]
 • واژگان کلیدی: سیلاب بررسی خسارت اقتصادی واجتماعی سیلاب و روشﻫﺎی مدیریت آن (مطالعه موردی: حوزه نمرود) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 35-41]
 • واژگان کلیدی: شبکه‌ی شهری تحلیلی بر مدیریت روستایی ایران با تاکید بر موقعیت اجتماعی و اقتصادی دهیاران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان تکاب، استان آذربایجان غربی) [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 115-124]
 • واژگان کلیدی: کیفیت زندگی ارزیابی کیفیت زندگی در بافت‌های برنامه‌ریزی شده نواحی شهری (نمونه موردی: محله کارمندان شهر زنجان) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 171-185]
 • واژگان کلیدی: گردشگری نقش گردشگری در تامین منافع ملی ایران در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 53-68]
 • واژگان کلیدی: گردشگری تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء عملکرد و رضایت مندی کارکنان مراکز پذیرایی گردشگری: مطالعه موردی رستوران‌های میان راه روستای رودک (دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 87-105]
 • واژگان کلیدی: گردشگری روستایی کارکرد گردشگری مذهبی در توسعه‏ی اجتماعی نواحی روستایی استان خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 4، 1393-1394، صفحه 125-138]
 • واژگان کلیدی: مراکز توزیع امداد ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان‌یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 107-125]
 • واژگان کلیدی: مسکن بومی بررسی تطبیقی مسکن بومی در گیلان و مازندران با تکیه بر عوامل جغرافیای انسانی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 127-146]
 • واژگان کلیدی: مشارکت سیاسی تحلیل مشارکت سیاسی اقوام مختلف (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 147-169]
 • واژه گان کلیدی : پراکنده رویی شهر بررسی پراکنده رویی و ظرفیت‌های توسعه درونی شهر سقز [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 123-144]
 • واژه‌های کلیدی: سطح بندی سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی بر اساس توانمندی‌های اقتصادی و جمعیتی (مطالعه موردی: دهستان سرپنیران- شهرستان پاسارگاد) [دوره 7، شماره 3، 1393-1394، صفحه 91-104]

ه

 • هویت قومی تحلیل مشارکت سیاسی اقوام مختلف (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 147-169]