نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌گرم ارزیابی رضایتمندی گردشگران سلامت بر اساس مدل ACSI(مورد مطالعه: منطقه گردشگری سردابه) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 58-39]
 • آذربایجان شرقی بررسی راهبرد های توسعه صنعت گردشگری در بستر ICT در استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 203-220]
 • آلاینده‌های هوا ارزیابی ریسک زیست محیطی مجموعه‌های ورزشی در ارتباط با آلاینده‌های هوا (مطالعه موردی: شمال شرق شهر تهران) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 164-179]
 • آلودگی هوا تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 183-159]
 • آمایش سرزمین بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 101-110]
 • آمایش سرزمین بررسی عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 132-144]
 • آموزش بررسی تأثیر دانشگاه بر توسعه‌ی منطقه‌ای مبتنی بر عدالت اسلامی در غرب استان تهران با تأکید بر توسعه فرهنگی شهرستان اسلام‌شهر [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 489-465]
 • آینده نگری سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری و شوراهای اسلامی شهر جهت برنامه ریزی استراتژیک منابع درآمدی پایدارشهرداری (مورد مطالعه شهر و شهرداری ملایر) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 89-110]

ا

 • ایالات متحده آمریکا تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه و ایالات متحده آمریکابر رقابت آنها در جنوب غرب آسیا [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 239-260]
 • ابعاد پایداری نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 37-17]
 • ابعاد فرهنگی مبانی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری فرهنگی- اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 303-321]
 • اثرات گردشگری اثرات گردشگری بر پایداری شهرهای بین راهی(مطالعه موردی: شهر زیراب) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 260-239]
 • اثربخشی مقایسه اثربخشی ایجاد فضاهای شهری مخصوص بانوان در شهر تهران از دید زنان و مردان [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 291-302]
 • اجتماع پذیر ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر ایجاد فضاهای چندعملکردی اجتماع‌پذیر در حوزه‌های شهری با رویکرد محلی- جهانی (مورد پژوهی: منطقه 22 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 1-14]
 • اخوان المسلمین تأثیر رسانه‌های جمعی نوین بر شکست نخستین دولت اخوان‌المسلمین در مصر [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 301-316]
 • ایران تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان با تأکید بر مذهب شیعه [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 53-70]
 • ایران ارائه الگوی همگرایی منطقه‌ای فیمابین کشورهای ایران، عراق و ترکیه با تأکید بر ساختار ژئوپولیتیکی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 434-424]
 • ایران واکاوی نقش دولت‌های محلی در توسعه پایدار شهری ( نمونه موردی : شهرهای ایران) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 349-325]
 • ایران و آذربایجان رفتار مداخله گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 61-87]
 • ارزیابی اثرات برنامه‌ریزی راهبردی اثرات مجتمع مجتمع چادرملو بر سکونتگاه‌های شهرستان بهاباد [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 377-392]
 • ارزیابی ریسک زیست محیطی ارزیابی ریسک فضاهای ورزشی روباز شمیرانات تهران در ارتباط با آلودگی هوا و ارائه راهکارهای مدیریت حفظ محیط‌زیست [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 355-370]
 • استان سمنان بررسی عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 132-144]
 • استان مازندران بررسی و تحلیل جایگاه سواد رسانه‌ای در مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 217-242]
 • استان مرکزی تعیین تقویم زمانی اقلیم گردشگری در راستای توسعه و برنامه ریزی توریسم (مطالعه موردی: استان مرکزی) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 243-263]
 • استراتژیک آینده‌پژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش در منطقه غرب آسیا ‌(مطالعه موردی عراق) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 175-193]
 • استراتژیک بررسی پیامدهای عضویت ایران در سیستم امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی با تأکید بر سازمان همکاری شانگهای [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 196-215]
 • استراتژی های تأمین مالی بررسی تاثیر تحریم‌های غرب بر راهبردهای تامین مالی شرکت‌های نوپای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین در ایران [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 539-511]
 • اسلامشهر مقایسه تطبیقی روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری در روند توسعه‌یافتگی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 16-1]
 • اسلامشهر بررسی تأثیر دانشگاه بر توسعه‌ی منطقه‌ای مبتنی بر عدالت اسلامی در غرب استان تهران با تأکید بر توسعه فرهنگی شهرستان اسلام‌شهر [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 489-465]
 • اعتماد اجتماعی ارزیابی سرمایه اجتماعی در سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: دهستان گنج افروز شهرستان بابل [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 313-326]
 • اعدام تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 323-353]
 • اقلیم گردشگری تعیین تقویم زمانی اقلیم گردشگری در راستای توسعه و برنامه ریزی توریسم (مطالعه موردی: استان مرکزی) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 243-263]
 • اقلیم معتدل و مرطوب تحلیل شکل‌گیری تعاملات اجتماعی در مسکن روستایی اقلیم معتدل و مرطوب با استفاده از روش چیدمان فضا در مسکن جلگه‌ای گیلان [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 371-396]
 • الگوی رقابت تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه و ایالات متحده آمریکابر رقابت آنها در جنوب غرب آسیا [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 239-260]
 • امامزاده بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در بعد عینی دو محله امامزاده و رجایی شهر ملایر [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 401-414]
 • ایمنی نقش تحولات مسکن بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی (مطالعه موردی: بخش سنگر شهرستان رشت) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 89-113]
 • امنیت اجتماعی تحلیل اثرات امنیت اجتماعی در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان خرمدره [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 145-158]
 • امنیت گردشگری نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی وگردشگری به عنوان یک راهکار بین‌المللی با استفاده از روش DEMATEL [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 101-89]
 • امنیت ملی بررسى نقش موقعیت لرستان از نظر ژئوپلیتیکى در رابطه با امنیت ایران [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 374-351]
 • انسجام اجتماعی ارزیابی سرمایه اجتماعی در سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: دهستان گنج افروز شهرستان بابل [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 313-326]
 • انصاف تحلیل عدالت جغرافیایی در نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد بر اساس نظریه جان رالز [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 305-283]
 • انعطاف پذیری اقتصاد منطقه‌ای تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح‌های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه‌ای (نمونه مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 71-82]
 • انگیزش بررسی انگیزه‌های گردشگری بازدیدکنندگان پارک‌های جنگلی [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 264-282]
 • اهواز بررسی و ارزیابی کارایی فضاهای شهری در نیازمندی‌های سالمندان با تاکید بر پارک های شهری [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 397-414]

ب

 • بازآفرینی تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنایع فرهنگی در بازآفرینی بافت تاریخی(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 137-148]
 • بافت تاریخی تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنایع فرهنگی در بازآفرینی بافت تاریخی(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 137-148]
 • بافت فرسوده ارزیابی سیاست‌های مداخله در بافت مرکزی شهر(نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 159-174]
 • بافت فرسوده تبیین اثرات سیاست‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (موردپژوهی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 510-491]
 • بافت مرکزی ارزیابی سیاست‌های مداخله در بافت مرکزی شهر(نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 159-174]
 • بافت‌های شهری سنجش شاخص‌ها و الگوهای اثرگذار در تاب‌آوری بافت‌های شهری‌(مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 245-270]
 • بانک صادرات استان گلستان ارائه مدل مدیریت دانش سازمانی در جهت رضایتمندی مشتریان و افزایش سهم بازار با رویکرد فرآیند گرا در بانک صادرات استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 117-148]
 • بحران سنجش شاخص‌ها و الگوهای اثرگذار در تاب‌آوری بافت‌های شهری‌(مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 245-270]
 • بحران ژئوپلیتیکی تبیین تأثیرات ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی داعش برای تأسیس کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 31-52]
 • بخش شاهو برنامه‌ریزی توسعه‌ی‌گردشگری روستایی با روش‌ماتریس IFE وEFE و مدل QSPM (مطالعه موردی بخش شاهو – شهرستان روانسر) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 237-223]
 • بخش لواسانات ارزیابی استراتژی‌های توسعه گردشگری پیرامون نواحی کلان‌شهری: (شهرستان شمیرانات، بخش لواسانات) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 261-289]
 • برنامه ریزی بررسی عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 132-144]
 • برنامه ریزی توریسم تعیین تقویم زمانی اقلیم گردشگری در راستای توسعه و برنامه ریزی توریسم (مطالعه موردی: استان مرکزی) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 243-263]
 • برنامه‌ریزی راهبردی برنامه‌ریزی راهبردی اثرات مجتمع مجتمع چادرملو بر سکونتگاه‌های شهرستان بهاباد [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 377-392]
 • برنامه‌ریزی شبکه‌های حمل و نقل شهری تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 337-353]
 • برنامه‌ریزی شهری بررسی پدافند غیرعامل در منطقه 4شهرداری، شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 359-375]
 • برنامه ریزی نوین بررسی جایگاه الگوهای نوین برنامه‌ریزی شهری در محلات جدید شهری (مطالعه موردی: محله یاغچیان تبریز) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 355-372]
 • بقاء نقش تحولات مسکن بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی (مطالعه موردی: بخش سنگر شهرستان رشت) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 89-113]
 • بهاباد برنامه‌ریزی راهبردی اثرات مجتمع مجتمع چادرملو بر سکونتگاه‌های شهرستان بهاباد [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 377-392]
 • بهسازی و نوسازی بررسی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران با تأکید بر رویکرد باز آفرینی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 150-161]
 • بهسازی و نوسازی تبیین اثرات سیاست‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (موردپژوهی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 510-491]

پ

 • پایداری بررسی جایگاه الگوهای نوین برنامه‌ریزی شهری در محلات جدید شهری (مطالعه موردی: محله یاغچیان تبریز) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 355-372]
 • پایداری اثرات گردشگری بر پایداری شهرهای بین راهی(مطالعه موردی: شهر زیراب) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 260-239]
 • پایداری اجتماعی تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر با تکیه بر نظر مدیران محلی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 83-97]
 • پایداری اجتماعی عوامل تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 114-135]
 • پارک برآورد ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر گردشگری (مطالعه موردی: مجتمع ها و پارک های شهرستان نوشهر) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 582-599]
 • پاکستان تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان با تأکید بر مذهب شیعه [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 53-70]
 • پرتغال بررسی موقعیت ژئوپلتیکی هرمز در زمان صفویه و تسلط پرتغالی‌ها بر آن منطقه [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 402-389]
 • پروژه‌های عمرانی تعیین ابعاد برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 149-166]
 • پیوست‌فرهنگی تعیین ابعاد برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 149-166]

ت

 • تاب آوری تبیین و تحلیل معیارهای کاربری برنامه ریزی زمین در کاهش خطر زلزله جهت افزایش تاب آوری شهری (نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 341-357]
 • تاب اوری پویا تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح‌های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه‌ای (نمونه مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 71-82]
 • تاب آوری شهری ارزیابی سطح کارآیی شبکه معابر شهری تهران هنگام بروز حوادث غیرمترقبه (‌مطالعه موردی منطقه‌ 9) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 181-202]
 • تاب آوری کالبدی پهنه‌بندی زمین‌های شهری در برابر خطر ناشی از سیلاب با رویکرد تاب آوری کالبدی (مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 39-56]
 • تبریز ارزیابی سیاست‌های مداخله در بافت مرکزی شهر(نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 159-174]
 • تبریز بررسی جایگاه الگوهای نوین برنامه‌ریزی شهری در محلات جدید شهری (مطالعه موردی: محله یاغچیان تبریز) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 355-372]
 • تحلیل پوششی داده‌ها مکان‌یابی بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره دام و طیور در شهرستان میامی هم‌راستا با متغیرهای جغرافیای صنعتی-اقتصادی و آمایش استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 19-38]
 • تحلیل پوششی داده‌ها توسعه واحدهای مرغداری گوشتی منطقه بستک با تاکید بر کارآیی در راستای توسعه اقتصادی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 123-103]
 • تحولات سوریه بررسی دلایل نقش‌آفرینی روسیه در تحولات سوریه [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 57-74]
 • ترکیه ارائه الگوی همگرایی منطقه‌ای فیمابین کشورهای ایران، عراق و ترکیه با تأکید بر ساختار ژئوپولیتیکی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 434-424]
 • تعاملات اجتماعی تحلیل شکل‌گیری تعاملات اجتماعی در مسکن روستایی اقلیم معتدل و مرطوب با استفاده از روش چیدمان فضا در مسکن جلگه‌ای گیلان [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 371-396]
 • تعامل اجتماعی ارزیابی سرمایه اجتماعی در سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: دهستان گنج افروز شهرستان بابل [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 313-326]
 • تعزیرات تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 323-353]
 • تعهد برند اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر تعهد برند در مقاصد تاریخی از منظر گردشگران داخلی و خارجی [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 157-143]
 • تغییرات نسلی واکاوی تغییرات نسلی در سبک زندگی جامعه عشایری(مطالعه موردی: طایفه بایاری، استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 317-337]
 • تفکر سیستمی سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری و شوراهای اسلامی شهر جهت برنامه ریزی استراتژیک منابع درآمدی پایدارشهرداری (مورد مطالعه شهر و شهرداری ملایر) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 89-110]
 • تکنیک SWOT بررسی راهبرد های توسعه صنعت گردشگری در بستر ICT در استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 203-220]
 • تهران بررسی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری شهری براساس مدل پیشنهادی Saez با تکیه بر مفهوم Coopetition (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 111-131]
 • تهران ارزیابی ریسک زیست محیطی مجموعه‌های ورزشی در ارتباط با آلاینده‌های هوا (مطالعه موردی: شمال شرق شهر تهران) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 164-179]
 • تهران بازنگری در قوانین و مقررات شهری و تأثیر آن در تحقق مدیریت یکپارچه شهری تهران با تأکید بر یک مدل راهبردی پایدار [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 204-185]
 • توانایی رزمی تحلیل شاخص‌های قدرت نظامی واحدهای سیاسی- جغرافیایی در عرصه نظام بین الملل [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 445-465]
 • توان دفاعی تحلیل شاخص‌های قدرت نظامی واحدهای سیاسی- جغرافیایی در عرصه نظام بین الملل [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 445-465]
 • توزیع ویبول تحلیل فراوانی سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 142-125]
 • توسعه واکاوی رئالیستی مدل اعتدال‌گرا‌؛ نگاه نوین حکمرانی خوب در جغرافیای سیاسی ایران [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 98-116]
 • توسعه اقتصادی آسیب‌شناسی اکوتوریسم مناطق نمونه گردشگری روستایی کرمانشاه (مطالعه موردی: ناحیه بیستون) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 388-376]
 • توسعه پایدار تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 337-353]
 • توسعه پایدار شاخص‌های مؤثر بر مصرف انرژی الگوهای مسکن در مقیاس محله با تأکید بر کارآیی انرژی‌(نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 358-399]
 • توسعه پایدار نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 37-17]
 • توسعه پایدار تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 86-59]
 • توسعه پایدار شهری عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میان‌افزای شهری کلانشهر اهواز در قالب شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 327-339]
 • توسعه پایدار شهری واکاوی نقش دولت‌های محلی در توسعه پایدار شهری ( نمونه موردی : شهرهای ایران) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 349-325]
 • توسعه روستایی مقایسه تطبیقی روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری در روند توسعه‌یافتگی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 16-1]
 • توسعه شهری و منطقه‌ای بررسی تأثیر دانشگاه بر توسعه‌ی منطقه‌ای مبتنی بر عدالت اسلامی در غرب استان تهران با تأکید بر توسعه فرهنگی شهرستان اسلام‌شهر [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 489-465]
 • توسعه فرهنگی بررسی تأثیر دانشگاه بر توسعه‌ی منطقه‌ای مبتنی بر عدالت اسلامی در غرب استان تهران با تأکید بر توسعه فرهنگی شهرستان اسلام‌شهر [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 489-465]
 • توسعه کالبدی تحلیل نظام مدیریت نوین روستایی و توسعه محیطی- اکولوژیک و کالبدی-فضایی روستایی (مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 223-244]
 • توسعه گردشگری تحلیل سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری شهر یزد [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 463-449]
 • توسعه محیطی تحلیل نظام مدیریت نوین روستایی و توسعه محیطی- اکولوژیک و کالبدی-فضایی روستایی (مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 223-244]
 • توسعه منطقه‌ای ارزیابی استراتژی‌های توسعه گردشگری پیرامون نواحی کلان‌شهری: (شهرستان شمیرانات، بخش لواسانات) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 261-289]
 • توسعه نیافتگی روستایی مقایسه تطبیقی روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری در روند توسعه‌یافتگی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 16-1]

ج

 • جامعه عشایری واکاوی تغییرات نسلی در سبک زندگی جامعه عشایری(مطالعه موردی: طایفه بایاری، استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 317-337]
 • جرائم سرقت تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 1-18]
 • جرائم علیه امنیت تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 323-353]
 • جغرافیای سیاسی واکاوی رئالیستی مدل اعتدال‌گرا‌؛ نگاه نوین حکمرانی خوب در جغرافیای سیاسی ایران [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 98-116]
 • جنسیت مقایسه اثربخشی ایجاد فضاهای شهری مخصوص بانوان در شهر تهران از دید زنان و مردان [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 291-302]
 • جنگ بررسی پدافند غیرعامل در منطقه 4شهرداری، شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 359-375]
 • جنگ سرد تحلیل عدالت جغرافیایی در نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد بر اساس نظریه جان رالز [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 305-283]
 • جوانان تأثیر رسانه‌های جمعی نوین بر شکست نخستین دولت اخوان‌المسلمین در مصر [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 301-316]

چ

 • چیدمان فضا تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 1-18]

ح

 • حدود تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 323-353]
 • حفاظت تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 86-59]
 • حقوق کیفری تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 183-159]
 • حکومت ایدئولوژیک تبیین تأثیرات ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی داعش برای تأسیس کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 31-52]
 • حوادث غیرمترقبه ارزیابی سطح کارآیی شبکه معابر شهری تهران هنگام بروز حوادث غیرمترقبه (‌مطالعه موردی منطقه‌ 9) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 181-202]

خ

 • خیابان ولیعصر تهران سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 415-430]
 • خاورمیانه بررسی و تحلیل ویژگی ‌های ساختاری دولت ایالتی کردستان عراق [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 282-261]
 • خراسان جنوبی تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح‌های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه‌ای (نمونه مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 71-82]
 • خطوط انتقال نفت و گاز نقش و موقعیت استراتژیک ایران در ایجاد خطوط انتقال انرژی (نفت و گاز)به اروپا و تأثیر آن بر همگرایی فرا منطقه‌ای ایران [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 431-444]
 • خوشه های کسب و کار امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیز [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 448-436]

د

 • داعش آینده‌پژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش در منطقه غرب آسیا ‌(مطالعه موردی عراق) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 175-193]
 • داعش بررسی پیامدهای عضویت ایران در سیستم امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی با تأکید بر سازمان همکاری شانگهای [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 196-215]
 • دانشگاه بررسی تأثیر دانشگاه بر توسعه‌ی منطقه‌ای مبتنی بر عدالت اسلامی در غرب استان تهران با تأکید بر توسعه فرهنگی شهرستان اسلام‌شهر [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 489-465]
 • دسته بندی پدیدارشناسانه شناخت و دسته بندی پدیدارشناسانه میدان شهری و کاربرد ماتریس USCCM * [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 15-30]
 • دفاتر خدماتی روستا توسعه اجتماعی روستاهای دهستان فیروز بهرام با تأکید بر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 167-184]
 • دفاع بررسی پدافند غیرعامل در منطقه 4شهرداری، شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 359-375]
 • دهستان فیروز بهرام توسعه اجتماعی روستاهای دهستان فیروز بهرام با تأکید بر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 167-184]
 • دولت ایالتی بررسی و تحلیل ویژگی ‌های ساختاری دولت ایالتی کردستان عراق [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 282-261]
 • دولت‌های محلی واکاوی نقش دولت‌های محلی در توسعه پایدار شهری ( نمونه موردی : شهرهای ایران) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 349-325]

ر

 • رجایی بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در بعد عینی دو محله امامزاده و رجایی شهر ملایر [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 401-414]
 • ریخت‌-گونه شناسی شاخص‌های مؤثر بر مصرف انرژی الگوهای مسکن در مقیاس محله با تأکید بر کارآیی انرژی‌(نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 358-399]
 • رسانه تأثیر رسانه‌های جمعی نوین بر شکست نخستین دولت اخوان‌المسلمین در مصر [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 301-316]
 • رضایتمندی ارزیابی رضایتمندی گردشگران سلامت بر اساس مدل ACSI(مورد مطالعه: منطقه گردشگری سردابه) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 58-39]
 • رضایتمندی مشتریان ارائه مدل مدیریت دانش سازمانی در جهت رضایتمندی مشتریان و افزایش سهم بازار با رویکرد فرآیند گرا در بانک صادرات استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 117-148]
 • روابط تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان با تأکید بر مذهب شیعه [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 53-70]
 • روان‌شناسی محیطی تبیین الگویی از راه یابی در شهر با رویکرد روان‌شناسی محیطی‌(مطالعه موردی: 11 محور پیاده مدار شهر تهران) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 579-561]
 • رودخانه چشمه کیله پهنه‌بندی زمین‌های شهری در برابر خطر ناشی از سیلاب با رویکرد تاب آوری کالبدی (مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 39-56]
 • روستاهای شهرستان قائمشهر تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر با تکیه بر نظر مدیران محلی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 83-97]
 • روسیه بررسی دلایل نقش‌آفرینی روسیه در تحولات سوریه [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 57-74]
 • روسیه تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه و ایالات متحده آمریکابر رقابت آنها در جنوب غرب آسیا [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 239-260]
 • روش DEMATEL نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی وگردشگری به عنوان یک راهکار بین‌المللی با استفاده از روش DEMATEL [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 101-89]
 • روش الکتره تبیین الگویی از راه یابی در شهر با رویکرد روان‌شناسی محیطی‌(مطالعه موردی: 11 محور پیاده مدار شهر تهران) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 579-561]
 • روش شاخص ویلیامسون تحلیل پراکنش فضایی کاربری‌های خدمات عمومی شهری با استفاده از روش شاخص ویلیامسون (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 221-205]
 • رویکرد فرآیند گرا ارائه مدل مدیریت دانش سازمانی در جهت رضایتمندی مشتریان و افزایش سهم بازار با رویکرد فرآیند گرا در بانک صادرات استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 117-148]
 • رویکرد کارآفرینی بررسی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران با تأکید بر رویکرد باز آفرینی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 150-161]

ز

 • زیراب اثرات گردشگری بر پایداری شهرهای بین راهی(مطالعه موردی: شهر زیراب) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 260-239]
 • زیست‌پذیری خیابان سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 415-430]
 • زلزله تبیین و تحلیل معیارهای کاربری برنامه ریزی زمین در کاهش خطر زلزله جهت افزایش تاب آوری شهری (نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 341-357]

ژ

 • ژئوپلتیک بررسی موقعیت ژئوپلتیکی هرمز در زمان صفویه و تسلط پرتغالی‌ها بر آن منطقه [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 402-389]
 • ژئوپلیتیک غیر وابسته آینده‌پژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش در منطقه غرب آسیا ‌(مطالعه موردی عراق) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 175-193]
 • ژئوپلیتیک غیر وابسته بررسی پیامدهای عضویت ایران در سیستم امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی با تأکید بر سازمان همکاری شانگهای [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 196-215]
 • ژئوپلیتیک لرستان بررسى نقش موقعیت لرستان از نظر ژئوپلیتیکى در رابطه با امنیت ایران [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 374-351]

س

 • سازگاری نقش تحولات مسکن بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی (مطالعه موردی: بخش سنگر شهرستان رشت) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 89-113]
 • سازه‌انگاری تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه و ایالات متحده آمریکابر رقابت آنها در جنوب غرب آسیا [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 239-260]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی تعیین ابعاد برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 149-166]
 • سیاست‌ها تبیین اثرات سیاست‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (موردپژوهی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 510-491]
 • سردابه ارزیابی رضایتمندی گردشگران سلامت بر اساس مدل ACSI(مورد مطالعه: منطقه گردشگری سردابه) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 58-39]
 • سرزندگی نقش تحولات مسکن بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی (مطالعه موردی: بخش سنگر شهرستان رشت) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 89-113]
 • سرزندگی شهری سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 415-430]
 • سرعت نامی باد تحلیل فراوانی سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 142-125]
 • سکونتگاه‌های غیررسمی ارزیابی میزان موفقیت طرح های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی زاهدان [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 203-216]
 • سیلاب پهنه‌بندی زمین‌های شهری در برابر خطر ناشی از سیلاب با رویکرد تاب آوری کالبدی (مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 39-56]
 • سلامت روان تبیین شاخص‌های سرمایه اجتماعی در راستای ارتقاء نشاط اجتماعی و سلامت روان شهروندان (مطالعه موردی: شهر همدان) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 284-299]
 • سنندج تبیین و تحلیل معیارهای کاربری برنامه ریزی زمین در کاهش خطر زلزله جهت افزایش تاب آوری شهری (نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 341-357]
 • سواد رسانه‌ای بررسی و تحلیل جایگاه سواد رسانه‌ای در مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 217-242]

ش

 • شاخص کیفیت هوا ارزیابی ریسک فضاهای ورزشی روباز شمیرانات تهران در ارتباط با آلودگی هوا و ارائه راهکارهای مدیریت حفظ محیط‌زیست [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 355-370]
 • شاخص‌های رشد هوشمند تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 25-41]
 • شبکه‌های اجتماعی تأثیر رسانه‌های جمعی نوین بر شکست نخستین دولت اخوان‌المسلمین در مصر [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 301-316]
 • شیراز نقش معماری فضاهای آموزشی در انتقال فرهنگ بواسطه علوم رفتاری (نمونه مورد مطالعه: مدارس تیزهوشان متوسطه اول شیراز) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 559-541]
 • شناخت میدان شناخت و دسته بندی پدیدارشناسانه میدان شهری و کاربرد ماتریس USCCM * [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 15-30]
 • شهر اراک عوامل تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 114-135]
 • شهر تهران تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 1-18]
 • شهر خلاق تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنایع فرهنگی در بازآفرینی بافت تاریخی(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 137-148]
 • شهرداری و شورای اسلامی سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری و شوراهای اسلامی شهر جهت برنامه ریزی استراتژیک منابع درآمدی پایدارشهرداری (مورد مطالعه شهر و شهرداری ملایر) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 89-110]
 • شهر زاهدان ارزیابی میزان موفقیت طرح های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی زاهدان [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 203-216]
 • شهر یزد تحلیل سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری شهر یزد [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 463-449]
 • شهرستان خرمدره تحلیل اثرات امنیت اجتماعی در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان خرمدره [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 145-158]
 • شهرستان نوشهر برآورد ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر گردشگری (مطالعه موردی: مجتمع ها و پارک های شهرستان نوشهر) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 582-599]
 • شهرملایر بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در بعد عینی دو محله امامزاده و رجایی شهر ملایر [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 401-414]
 • شهرهای ایران تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 183-159]
 • شهر همدان تبیین شاخص‌های سرمایه اجتماعی در راستای ارتقاء نشاط اجتماعی و سلامت روان شهروندان (مطالعه موردی: شهر همدان) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 284-299]

ص

 • صفویه بررسی موقعیت ژئوپلتیکی هرمز در زمان صفویه و تسلط پرتغالی‌ها بر آن منطقه [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 402-389]
 • صلح جغرافیایی بررسی زمینه‌های همگرایی و واگرایی ایران و عربستان در چارچوب جغرافیای صلح [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 324-307]
 • صنایع کوچک و متوسط امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیز [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 448-436]

ط

 • طایفه بایاری واکاوی تغییرات نسلی در سبک زندگی جامعه عشایری(مطالعه موردی: طایفه بایاری، استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 317-337]

ظ

 • ظرفیت تحلیل سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری شهر یزد [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 463-449]
 • ظرفیت برد فیزیکی برآورد ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر گردشگری (مطالعه موردی: مجتمع ها و پارک های شهرستان نوشهر) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 582-599]
 • ظرفیت برد موثر برآورد ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر گردشگری (مطالعه موردی: مجتمع ها و پارک های شهرستان نوشهر) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 582-599]
 • ظرفیت برد واقعی برآورد ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر گردشگری (مطالعه موردی: مجتمع ها و پارک های شهرستان نوشهر) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 582-599]
 • ظرفیت های انقلاب اسلامی واکاوی مولفه‌های تاثیرگذار بر همگرایی کشورهای اسلامی (باتاکید برظرفیت‌های انقلاب اسلامی) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 422-403]

ع

 • عدالت بین‌المللی تحلیل عدالت جغرافیایی در نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد بر اساس نظریه جان رالز [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 305-283]
 • عدالت فضایی تحلیل پراکنش فضایی کاربری‌های خدمات عمومی شهری با استفاده از روش شاخص ویلیامسون (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 221-205]
 • عراق آینده‌پژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش در منطقه غرب آسیا ‌(مطالعه موردی عراق) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 175-193]
 • عراق بررسی پیامدهای عضویت ایران در سیستم امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی با تأکید بر سازمان همکاری شانگهای [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 196-215]
 • عراق ارائه الگوی همگرایی منطقه‌ای فیمابین کشورهای ایران، عراق و ترکیه با تأکید بر ساختار ژئوپولیتیکی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 434-424]
 • عراق بررسی و تحلیل ویژگی ‌های ساختاری دولت ایالتی کردستان عراق [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 282-261]
 • عربستان بررسی زمینه‌های همگرایی و واگرایی ایران و عربستان در چارچوب جغرافیای صلح [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 324-307]
 • علوم رفتاری نقش معماری فضاهای آموزشی در انتقال فرهنگ بواسطه علوم رفتاری (نمونه مورد مطالعه: مدارس تیزهوشان متوسطه اول شیراز) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 559-541]
 • عوامل اقتصادی عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میان‌افزای شهری کلانشهر اهواز در قالب شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 327-339]
 • عوامل انسانی بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 43-60]
 • عوامل تغییرات بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 43-60]
 • عوامل طبیعی بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 43-60]
 • عوامل کششی بررسی انگیزه‌های گردشگری بازدیدکنندگان پارک‌های جنگلی [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 264-282]

ف

 • فارس تحلیل فراوانی سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 142-125]
 • فرایند تحلیل شبکه‌ای ارزیابی سیاست‌های مداخله در بافت مرکزی شهر(نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 159-174]
 • فرصت طلبی هوشمندانه سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری و شوراهای اسلامی شهر جهت برنامه ریزی استراتژیک منابع درآمدی پایدارشهرداری (مورد مطالعه شهر و شهرداری ملایر) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 89-110]
 • فرهنگ رفتار مداخله گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 61-87]
 • فضای سرزمینی بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 101-110]
 • فضاهای آموزشی نقش معماری فضاهای آموزشی در انتقال فرهنگ بواسطه علوم رفتاری (نمونه مورد مطالعه: مدارس تیزهوشان متوسطه اول شیراز) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 559-541]
 • فضاهای ورزشی روباز ارزیابی ریسک فضاهای ورزشی روباز شمیرانات تهران در ارتباط با آلودگی هوا و ارائه راهکارهای مدیریت حفظ محیط‌زیست [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 355-370]
 • فضاهای ویژه زنان مقایسه اثربخشی ایجاد فضاهای شهری مخصوص بانوان در شهر تهران از دید زنان و مردان [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 291-302]
 • فناوری اطلاعات توسعه اجتماعی روستاهای دهستان فیروز بهرام با تأکید بر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 167-184]
 • فناوری اطلاعات تاثیر فناوری اطلاعات در بهره وری مدیریت امور روستایی (دهیاران) در راستای برنامه ریزی روستایی شهرستان بابل [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 271-289]
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات بررسی راهبرد های توسعه صنعت گردشگری در بستر ICT در استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 203-220]

ق

 • قدرت فرا منطقه‌ای بررسی دلایل نقش‌آفرینی روسیه در تحولات سوریه [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 57-74]
 • قدرت ملی تحلیل شاخص‌های قدرت نظامی واحدهای سیاسی- جغرافیایی در عرصه نظام بین الملل [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 445-465]
 • قدرت نظامی تحلیل شاخص‌های قدرت نظامی واحدهای سیاسی- جغرافیایی در عرصه نظام بین الملل [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 445-465]
 • قرآن مبانی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری فرهنگی- اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 303-321]
 • قلمرو خواهی آینده‌پژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش در منطقه غرب آسیا ‌(مطالعه موردی عراق) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 175-193]
 • قلمرو خواهی بررسی پیامدهای عضویت ایران در سیستم امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی با تأکید بر سازمان همکاری شانگهای [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 196-215]
 • قوانین حمایتی نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی وگردشگری به عنوان یک راهکار بین‌المللی با استفاده از روش DEMATEL [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 101-89]

ک

 • کاربری خدمات عمومی شهری تحلیل پراکنش فضایی کاربری‌های خدمات عمومی شهری با استفاده از روش شاخص ویلیامسون (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 221-205]
 • کاشمر امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیز [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 448-436]
 • کدهای ژئوپلیتیکی رفتار مداخله گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 61-87]
 • کردها بررسی و تحلیل ویژگی ‌های ساختاری دولت ایالتی کردستان عراق [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 282-261]
 • کرمان تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 25-41]
 • کیفیت زندگی تحلیل اثرات امنیت اجتماعی در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان خرمدره [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 145-158]
 • کیفیت زندگی نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 و 19 تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 1-23]
 • کیفیت زندگی سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 415-430]
 • کیفیت محیط نقش تحولات مسکن بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی (مطالعه موردی: بخش سنگر شهرستان رشت) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 89-113]
 • کیفرهای چهارگانه تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 323-353]
 • کلانشهراهواز عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میان‌افزای شهری کلانشهر اهواز در قالب شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 327-339]
 • کلان‌شهر تبریز تحلیل پراکنش فضایی کاربری‌های خدمات عمومی شهری با استفاده از روش شاخص ویلیامسون (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 221-205]
 • کلان‌شهر تهران نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 و 19 تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 1-23]
 • کلان‌شهر تهران سنجش شاخص‌ها و الگوهای اثرگذار در تاب‌آوری بافت‌های شهری‌(مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 245-270]
 • کلانشهر تهران– چالش‌های مدیریتی- مدل SWOT تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 217-238]
 • کلان‌شهرها ارزیابی استراتژی‌های توسعه گردشگری پیرامون نواحی کلان‌شهری: (شهرستان شمیرانات، بخش لواسانات) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 261-289]
 • کلان‌شهرهای ایران مدیریت و برنامه‌ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان‌شهرهای ایران [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 374-395]
 • کلید ‌واژگان: ابعاد اجتماعی مبانی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری فرهنگی- اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 303-321]
 • کلیدواژگان: برنامه‌ریزی سیستمی مدیریت و برنامه‌ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان‌شهرهای ایران [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 374-395]
 • کلیدواژگان: پدافند غیرعامل بررسی پدافند غیرعامل در منطقه 4شهرداری، شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 359-375]
 • کلید واژگان: غرب ایران بررسى نقش موقعیت لرستان از نظر ژئوپلیتیکى در رابطه با امنیت ایران [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 374-351]
 • کلید واژگان: کارایی انرژی شاخص‌های مؤثر بر مصرف انرژی الگوهای مسکن در مقیاس محله با تأکید بر کارآیی انرژی‌(نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 358-399]
 • کلید واژگان :مجتمع های توریستی برآورد ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر گردشگری (مطالعه موردی: مجتمع ها و پارک های شهرستان نوشهر) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 582-599]
 • کلیدواژه: سبک زندگی واکاوی تغییرات نسلی در سبک زندگی جامعه عشایری(مطالعه موردی: طایفه بایاری، استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 317-337]
 • کلید واژه‌ها : منطقه ویژه اقتصادی امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیز [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 448-436]
 • کلمات کلیدی: توسعه معدنی- صنعتی برنامه‌ریزی راهبردی اثرات مجتمع مجتمع چادرملو بر سکونتگاه‌های شهرستان بهاباد [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 377-392]
 • کلمات کلیدی: فرهنگ نقش معماری فضاهای آموزشی در انتقال فرهنگ بواسطه علوم رفتاری (نمونه مورد مطالعه: مدارس تیزهوشان متوسطه اول شیراز) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 559-541]
 • کلمات کلیدی: گردشگری شهری اثرات گردشگری بر پایداری شهرهای بین راهی(مطالعه موردی: شهر زیراب) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 260-239]
 • کنوانسیون‌های بین‌المللی تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 183-159]

گ

 • گذار ژئوپلیتیکی آینده‌پژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش در منطقه غرب آسیا ‌(مطالعه موردی عراق) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 175-193]
 • گذار ژئوپلیتیکی بررسی پیامدهای عضویت ایران در سیستم امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی با تأکید بر سازمان همکاری شانگهای [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 196-215]
 • گردشگر اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر تعهد برند در مقاصد تاریخی از منظر گردشگران داخلی و خارجی [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 157-143]
 • گردشگری بررسی و تحلیل جایگاه سواد رسانه‌ای در مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 217-242]
 • گردشگری بررسی انگیزه‌های گردشگری بازدیدکنندگان پارک‌های جنگلی [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 264-282]
 • گردشگری مبانی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری فرهنگی- اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 303-321]
 • گردشگری نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 37-17]
 • گردشگری پایدار تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر با تکیه بر نظر مدیران محلی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 83-97]
 • گردشگری پایدار مدیریت و برنامه‌ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان‌شهرهای ایران [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 374-395]
 • گردشگری خارجی نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی وگردشگری به عنوان یک راهکار بین‌المللی با استفاده از روش DEMATEL [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 101-89]
 • گردشگری روستایی آسیب‌شناسی اکوتوریسم مناطق نمونه گردشگری روستایی کرمانشاه (مطالعه موردی: ناحیه بیستون) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 388-376]
 • گردشگری‌روستایی برنامه‌ریزی توسعه‌ی‌گردشگری روستایی با روش‌ماتریس IFE وEFE و مدل QSPM (مطالعه موردی بخش شاهو – شهرستان روانسر) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 237-223]
 • گرمایش و روشنایی) شاخص‌های مؤثر بر مصرف انرژی الگوهای مسکن در مقیاس محله با تأکید بر کارآیی انرژی‌(نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 358-399]
 • گیلان تحلیل شکل‌گیری تعاملات اجتماعی در مسکن روستایی اقلیم معتدل و مرطوب با استفاده از روش چیدمان فضا در مسکن جلگه‌ای گیلان [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 371-396]
 • گنج افروز ارزیابی سرمایه اجتماعی در سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: دهستان گنج افروز شهرستان بابل [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 313-326]

ل

 • لرستان بررسى نقش موقعیت لرستان از نظر ژئوپلیتیکى در رابطه با امنیت ایران [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 374-351]

م

 • ماتریس جامع شناختی شناخت و دسته بندی پدیدارشناسانه میدان شهری و کاربرد ماتریس USCCM * [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 15-30]
 • ماده 286 قانون مجازات اسلامی تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 323-353]
 • مجموعه‌های ورزشی ارزیابی ریسک زیست محیطی مجموعه‌های ورزشی در ارتباط با آلاینده‌های هوا (مطالعه موردی: شمال شرق شهر تهران) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 164-179]
 • محاربه تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 323-353]
 • محیط زیست تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 86-59]
 • محلی- جهانی ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر ایجاد فضاهای چندعملکردی اجتماع‌پذیر در حوزه‌های شهری با رویکرد محلی- جهانی (مورد پژوهی: منطقه 22 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 1-14]
 • محله بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در بعد عینی دو محله امامزاده و رجایی شهر ملایر [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 401-414]
 • محله نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 37-17]
 • محله یاغچیان بررسی جایگاه الگوهای نوین برنامه‌ریزی شهری در محلات جدید شهری (مطالعه موردی: محله یاغچیان تبریز) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 355-372]
 • محله پایدار شاخص‌های مؤثر بر مصرف انرژی الگوهای مسکن در مقیاس محله با تأکید بر کارآیی انرژی‌(نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 358-399]
 • محورهای پیاده تبیین الگویی از راه یابی در شهر با رویکرد روان‌شناسی محیطی‌(مطالعه موردی: 11 محور پیاده مدار شهر تهران) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 579-561]
 • مداخله گران سیاسی رفتار مداخله گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 61-87]
 • میدان شهری شناخت و دسته بندی پدیدارشناسانه میدان شهری و کاربرد ماتریس USCCM * [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 15-30]
 • مدیریت تاثیر فناوری اطلاعات در بهره وری مدیریت امور روستایی (دهیاران) در راستای برنامه ریزی روستایی شهرستان بابل [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 271-289]
 • مدیریت بحران ارزیابی سطح کارآیی شبکه معابر شهری تهران هنگام بروز حوادث غیرمترقبه (‌مطالعه موردی منطقه‌ 9) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 181-202]
 • مدیریت روستایی تحلیل نظام مدیریت نوین روستایی و توسعه محیطی- اکولوژیک و کالبدی-فضایی روستایی (مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 223-244]
 • مدیریت روستایی تاثیر فناوری اطلاعات در بهره وری مدیریت امور روستایی (دهیاران) در راستای برنامه ریزی روستایی شهرستان بابل [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 271-289]
 • مدیریت‌شهری تعیین ابعاد برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 149-166]
 • مدیریت یکپارچه شهری بازنگری در قوانین و مقررات شهری و تأثیر آن در تحقق مدیریت یکپارچه شهری تهران با تأکید بر یک مدل راهبردی پایدار [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 204-185]
 • مدیریت نوین تحلیل نظام مدیریت نوین روستایی و توسعه محیطی- اکولوژیک و کالبدی-فضایی روستایی (مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 223-244]
 • مدل ANP آسیب‌شناسی اکوتوریسم مناطق نمونه گردشگری روستایی کرمانشاه (مطالعه موردی: ناحیه بیستون) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 388-376]
 • مدل Saez بررسی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری شهری براساس مدل پیشنهادی Saez با تکیه بر مفهوم Coopetition (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 111-131]
 • مدل SOWT برنامه‌ریزی توسعه‌ی‌گردشگری روستایی با روش‌ماتریس IFE وEFE و مدل QSPM (مطالعه موردی بخش شاهو – شهرستان روانسر) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 237-223]
 • مدل SWOT آسیب‌شناسی اکوتوریسم مناطق نمونه گردشگری روستایی کرمانشاه (مطالعه موردی: ناحیه بیستون) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 388-376]
 • مدلیابی معادلات ساختاری بررسی تاثیر تحریم‌های غرب بر راهبردهای تامین مالی شرکت‌های نوپای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین در ایران [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 539-511]
 • مدل اعتدال‌گرا واکاوی رئالیستی مدل اعتدال‌گرا‌؛ نگاه نوین حکمرانی خوب در جغرافیای سیاسی ایران [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 98-116]
 • مدل با ضرایب مقید مکان‌یابی بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره دام و طیور در شهرستان میامی هم‌راستا با متغیرهای جغرافیای صنعتی-اقتصادی و آمایش استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 19-38]
 • مدل راهبردی SWOT ارائه الگوی همگرایی منطقه‌ای فیمابین کشورهای ایران، عراق و ترکیه با تأکید بر ساختار ژئوپولیتیکی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 434-424]
 • مدل سوآت ارزیابی استراتژی‌های توسعه گردشگری پیرامون نواحی کلان‌شهری: (شهرستان شمیرانات، بخش لواسانات) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 261-289]
 • مدل موران نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 و 19 تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 1-23]
 • مذهب شیعه تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان با تأکید بر مذهب شیعه [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 53-70]
 • مرغ گوشتی توسعه واحدهای مرغداری گوشتی منطقه بستک با تاکید بر کارآیی در راستای توسعه اقتصادی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 123-103]
 • مصرف انرژی کل (سرمایش شاخص‌های مؤثر بر مصرف انرژی الگوهای مسکن در مقیاس محله با تأکید بر کارآیی انرژی‌(نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 358-399]
 • معادلات ساختاری عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میان‌افزای شهری کلانشهر اهواز در قالب شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 327-339]
 • مفهوم Coopetition بررسی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری شهری براساس مدل پیشنهادی Saez با تکیه بر مفهوم Coopetition (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 111-131]
 • مقاصد گردشگری تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 86-59]
 • مقصد تاریخی اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر تعهد برند در مقاصد تاریخی از منظر گردشگران داخلی و خارجی [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 157-143]
 • مکان‌یابی مکان‌یابی بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره دام و طیور در شهرستان میامی هم‌راستا با متغیرهای جغرافیای صنعتی-اقتصادی و آمایش استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 19-38]
 • منازعات سیاسی وایدئولوژیکِ اسماعیلیان نزاری و باوندیان طبرستان در عصر سلجوقیان (با توجه به بستر جغرافیایی و شرایط منطقه) منازعات سیاسی وایدئولوژیکِ اسماعیلیان نزاری و باوندیان طبرستان در عصر سلجوقیان (با توجه به بستر جغرافیایی و شرایط منطقه) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 185-201]
 • مناطق شهری تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 25-41]
 • منطقه 12 بررسی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران با تأکید بر رویکرد باز آفرینی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 150-161]
 • منطقه 12 شهر تهران تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنایع فرهنگی در بازآفرینی بافت تاریخی(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 137-148]
 • منطقه 12 شهر تهران تبیین اثرات سیاست‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (موردپژوهی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 510-491]
 • منطقه 22 ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر ایجاد فضاهای چندعملکردی اجتماع‌پذیر در حوزه‌های شهری با رویکرد محلی- جهانی (مورد پژوهی: منطقه 22 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 1-14]
 • منطقه 4 تهران بررسی پدافند غیرعامل در منطقه 4شهرداری، شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 359-375]
 • منطقه 9 تهران ارزیابی سطح کارآیی شبکه معابر شهری تهران هنگام بروز حوادث غیرمترقبه (‌مطالعه موردی منطقه‌ 9) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 181-202]
 • منطقه جنوب غرب آسیا تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه و ایالات متحده آمریکابر رقابت آنها در جنوب غرب آسیا [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 239-260]
 • منطقه خاورمیانه تبیین تأثیرات ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی داعش برای تأسیس کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 31-52]

ن

 • نرم افزار MICMAC بررسی عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 132-144]
 • نشاط اجتماعی تبیین شاخص‌های سرمایه اجتماعی در راستای ارتقاء نشاط اجتماعی و سلامت روان شهروندان (مطالعه موردی: شهر همدان) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 284-299]
 • نظام بین‌الملل واکاوی رئالیستی مدل اعتدال‌گرا‌؛ نگاه نوین حکمرانی خوب در جغرافیای سیاسی ایران [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 98-116]
 • نظریه پخش واکاوی مولفه‌های تاثیرگذار بر همگرایی کشورهای اسلامی (باتاکید برظرفیت‌های انقلاب اسلامی) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 422-403]
 • نظریه نوکارکرد گرایی واکاوی مولفه‌های تاثیرگذار بر همگرایی کشورهای اسلامی (باتاکید برظرفیت‌های انقلاب اسلامی) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 422-403]
 • نهج‌البلاغه مبانی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری فرهنگی- اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 303-321]
 • نواحی روستایی تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر با تکیه بر نظر مدیران محلی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 83-97]

و

 • واژگان کلیدی: ابعاد پایداری تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 337-353]
 • واژگان کلیدی: ایران بررسی زمینه‌های همگرایی و واگرایی ایران و عربستان در چارچوب جغرافیای صلح [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 324-307]
 • واژگان کلیدی: ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک زیست محیطی مجموعه‌های ورزشی در ارتباط با آلاینده‌های هوا (مطالعه موردی: شمال شرق شهر تهران) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 164-179]
 • واژگان کلیدی: افساد فی‌الارض تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 323-353]
 • واژگان کلیدی: الگو‌های برنامه‌ریزی بررسی جایگاه الگوهای نوین برنامه‌ریزی شهری در محلات جدید شهری (مطالعه موردی: محله یاغچیان تبریز) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 355-372]
 • واژگان کلیدی: آلودگی هوا ارزیابی ریسک فضاهای ورزشی روباز شمیرانات تهران در ارتباط با آلودگی هوا و ارائه راهکارهای مدیریت حفظ محیط‌زیست [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 355-370]
 • واژگان کلیدی: آمایش سرزمین تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح‌های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه‌ای (نمونه مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 71-82]
 • واژگان کلیدی: آمایش سرزمینی مکان‌یابی بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره دام و طیور در شهرستان میامی هم‌راستا با متغیرهای جغرافیای صنعتی-اقتصادی و آمایش استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 19-38]
 • واژگان کلیدی: بافت فرسوده بررسی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران با تأکید بر رویکرد باز آفرینی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 150-161]
 • واژگان کلیدی: برنامه‌ریزی‌راهبردی برنامه‌ریزی توسعه‌ی‌گردشگری روستایی با روش‌ماتریس IFE وEFE و مدل QSPM (مطالعه موردی بخش شاهو – شهرستان روانسر) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 237-223]
 • واژگان کلیدی: برنامه ریزی زمین تبیین و تحلیل معیارهای کاربری برنامه ریزی زمین در کاهش خطر زلزله جهت افزایش تاب آوری شهری (نمونه موردی: شهر سنندج) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 341-357]
 • واژگان کلیدی: برند‌سازی مقصد اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر تعهد برند در مقاصد تاریخی از منظر گردشگران داخلی و خارجی [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 157-143]
 • واژگان کلیدی: بیستون آسیب‌شناسی اکوتوریسم مناطق نمونه گردشگری روستایی کرمانشاه (مطالعه موردی: ناحیه بیستون) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 388-376]
 • واژگان کلیدی: بهره وری تاثیر فناوری اطلاعات در بهره وری مدیریت امور روستایی (دهیاران) در راستای برنامه ریزی روستایی شهرستان بابل [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 271-289]
 • واژگان کلیدی: پارک‌های جنگلی بررسی انگیزه‌های گردشگری بازدیدکنندگان پارک‌های جنگلی [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 264-282]
 • واژگان کلیدی: پتانسیل انرژی باد تحلیل فراوانی سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای استان فارس [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 142-125]
 • واژگان کلیدی: پراکنش فضایی تحلیل پراکنش فضایی کاربری‌های خدمات عمومی شهری با استفاده از روش شاخص ویلیامسون (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 221-205]
 • واژگان کلیدی: پهنه بندی مناطق پهنه‌بندی زمین‌های شهری در برابر خطر ناشی از سیلاب با رویکرد تاب آوری کالبدی (مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 39-56]
 • واژگان کلیدی: تاب‌آوری سنجش شاخص‌ها و الگوهای اثرگذار در تاب‌آوری بافت‌های شهری‌(مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 245-270]
 • واژگان کلیدی: تبیین تبیین اثرات سیاست‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (موردپژوهی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 510-491]
 • واژگان کلیدی: تحولات مسکن نقش تحولات مسکن بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی (مطالعه موردی: بخش سنگر شهرستان رشت) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 89-113]
 • واژگان کلیدی: تفکر مفهومی سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری و شوراهای اسلامی شهر جهت برنامه ریزی استراتژیک منابع درآمدی پایدارشهرداری (مورد مطالعه شهر و شهرداری ملایر) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 89-110]
 • واژگان کلیدی: تقویم زمانی تعیین تقویم زمانی اقلیم گردشگری در راستای توسعه و برنامه ریزی توریسم (مطالعه موردی: استان مرکزی) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 243-263]
 • واژگان کلیدی: توسعه اجتماعی روستا توسعه اجتماعی روستاهای دهستان فیروز بهرام با تأکید بر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 167-184]
 • واژگان کلیدی : توسعه اقتصادی گردشگری نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی وگردشگری به عنوان یک راهکار بین‌المللی با استفاده از روش DEMATEL [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 101-89]
 • واژگان کلیدی: توسعه برابر و متوازن بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 101-110]
 • واژگان کلیدی: توسعه پایدار عوامل تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 114-135]
 • واژگان کلیدی: توسعه روستایی تحلیل نظام مدیریت نوین روستایی و توسعه محیطی- اکولوژیک و کالبدی-فضایی روستایی (مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 223-244]
 • واژگان کلیدی: توسعه گردشگری بررسی راهبرد های توسعه صنعت گردشگری در بستر ICT در استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 203-220]
 • واژگان کلیدی: توسعه میان‌افزا عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میان‌افزای شهری کلانشهر اهواز در قالب شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 327-339]
 • واژگان کلیدی: جرم تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 183-159]
 • واژگان کلیدی: حکمرانی خوب واکاوی رئالیستی مدل اعتدال‌گرا‌؛ نگاه نوین حکمرانی خوب در جغرافیای سیاسی ایران [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 98-116]
 • واژگان کلیدی: داعش تبیین تأثیرات ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی داعش برای تأسیس کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 31-52]
 • واژگان کلیدی: دسته بندی شناخت و دسته بندی پدیدارشناسانه میدان شهری و کاربرد ماتریس USCCM * [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 15-30]
 • واژگان کلیدی: دهیاری مقایسه تطبیقی روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری در روند توسعه‌یافتگی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 16-1]
 • واژگان کلیدی: رسانه بررسی و تحلیل جایگاه سواد رسانه‌ای در مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 217-242]
 • واژگان کلیدی: رشد هوشمند شهری تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 25-41]
 • واژگان کلیدی: رقابت پذیری شهری بررسی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری شهری براساس مدل پیشنهادی Saez با تکیه بر مفهوم Coopetition (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 111-131]
 • واژگان کلیدی: رویکرد اجرایی بررسی عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 132-144]
 • واژگان کلیدی: زیست‌پذیری سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 415-430]
 • واژگان کلیدی: ژیوپلیتیک تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه و ایالات متحده آمریکابر رقابت آنها در جنوب غرب آسیا [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 239-260]
 • واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک رفتار مداخله گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 61-87]
 • واژگان کلیدی: ژئوپولیتیک بررسی دلایل نقش‌آفرینی روسیه در تحولات سوریه [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 57-74]
 • واژگان‌کلیدی: ژئوپولیتیک ارائه الگوی همگرایی منطقه‌ای فیمابین کشورهای ایران، عراق و ترکیه با تأکید بر ساختار ژئوپولیتیکی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 434-424]
 • واژگان کلیدی: ژئوکالچر تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان با تأکید بر مذهب شیعه [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 53-70]
 • واژگان کلیدی: ساختار فضایی تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 1-18]
 • واژگان کلیدی: ساختارهای نهادی بازنگری در قوانین و مقررات شهری و تأثیر آن در تحقق مدیریت یکپارچه شهری تهران با تأکید بر یک مدل راهبردی پایدار [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 204-185]
 • واژگان کلیدی: سازمان‌های مردم نهاد تحلیل سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری شهر یزد [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 463-449]
 • واژگان کلیدی: سالمندان؛ پارک زیتون؛ TOPSIS بررسی و ارزیابی کارایی فضاهای شهری در نیازمندی‌های سالمندان با تاکید بر پارک های شهری [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 397-414]
 • واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی تبیین شاخص‌های سرمایه اجتماعی در راستای ارتقاء نشاط اجتماعی و سلامت روان شهروندان (مطالعه موردی: شهر همدان) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 284-299]
 • واژگان کلیدی: سکونتگاه‌های روستایی تحلیل اثرات امنیت اجتماعی در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان خرمدره [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 145-158]
 • واژگان کلیدی: شرکت‌های نوپای مبتنی بر فنآوری های نوین بررسی تاثیر تحریم‌های غرب بر راهبردهای تامین مالی شرکت‌های نوپای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین در ایران [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 539-511]
 • واژگان کلیدی: شهر واکاوی نقش دولت‌های محلی در توسعه پایدار شهری ( نمونه موردی : شهرهای ایران) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 349-325]
 • واژگان کلیدی: صنایع فرهنگی تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنایع فرهنگی در بازآفرینی بافت تاریخی(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 137-148]
 • واژگان کلیدی: طرح ساماندهی و توانمندسازی ارزیابی میزان موفقیت طرح های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی زاهدان [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 203-216]
 • واژگان کلیدی: عدالت بررسی تأثیر دانشگاه بر توسعه‌ی منطقه‌ای مبتنی بر عدالت اسلامی در غرب استان تهران با تأکید بر توسعه فرهنگی شهرستان اسلام‌شهر [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 489-465]
 • واژگان کلیدی: عدالت جغرافیایی تحلیل عدالت جغرافیایی در نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد بر اساس نظریه جان رالز [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 305-283]
 • واژگان کلیدی: غرب آسیا آینده‌پژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش در منطقه غرب آسیا ‌(مطالعه موردی عراق) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 175-193]
 • واژگان کلیدی: غرب آسیا بررسی پیامدهای عضویت ایران در سیستم امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی با تأکید بر سازمان همکاری شانگهای [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 196-215]
 • واژگان کلیدی: فرهنگ تعیین ابعاد برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 149-166]
 • واژگان کلیدی: فضای چندعملکردی ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر ایجاد فضاهای چندعملکردی اجتماع‌پذیر در حوزه‌های شهری با رویکرد محلی- جهانی (مورد پژوهی: منطقه 22 شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 1-14]
 • واژگان کلیدی: فضای عمومی مقایسه اثربخشی ایجاد فضاهای شهری مخصوص بانوان در شهر تهران از دید زنان و مردان [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 291-302]
 • واژگان کلیدی: قدرت تحلیل شاخص‌های قدرت نظامی واحدهای سیاسی- جغرافیایی در عرصه نظام بین الملل [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 445-465]
 • واژگان کلیدی: قوانین کیفری تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 86-59]
 • واژگان کلیدی: کارآیی توسعه واحدهای مرغداری گوشتی منطقه بستک با تاکید بر کارآیی در راستای توسعه اقتصادی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 123-103]
 • واژگان کلیدی: کاربری اراضی بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 43-60]
 • واژگان کلیدی: کردستان بررسی و تحلیل ویژگی ‌های ساختاری دولت ایالتی کردستان عراق [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 282-261]
 • واژگان کلیدی: کشورهای اسلامی واکاوی مولفه‌های تاثیرگذار بر همگرایی کشورهای اسلامی (باتاکید برظرفیت‌های انقلاب اسلامی) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 422-403]
 • واژگان کلیدی: کیفیت زندگی بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در بعد عینی دو محله امامزاده و رجایی شهر ملایر [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 401-414]
 • واژگان کلیدی: گردشگری تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر با تکیه بر نظر مدیران محلی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 83-97]
 • واژگان کلیدی: گردشگری روستایی ارزیابی استراتژی‌های توسعه گردشگری پیرامون نواحی کلان‌شهری: (شهرستان شمیرانات، بخش لواسانات) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 261-289]
 • واژگان کلیدی: گردشگری سلامت ارزیابی رضایتمندی گردشگران سلامت بر اساس مدل ACSI(مورد مطالعه: منطقه گردشگری سردابه) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 58-39]
 • واژگان کلیدی: مداخله ارزیابی سیاست‌های مداخله در بافت مرکزی شهر(نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 159-174]
 • واژگان کلیدی: مدیریت دانش سازمانی ارائه مدل مدیریت دانش سازمانی در جهت رضایتمندی مشتریان و افزایش سهم بازار با رویکرد فرآیند گرا در بانک صادرات استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 117-148]
 • واژگان کلیدی: مدیریت شهری نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 37-17]
 • واژگان کلیدی: مدیریت شهری– مدیریت یکپارچه شهری – منطقه کلان شهری تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 217-238]
 • واژگان کلیدی: مسکن روستایی تحلیل شکل‌گیری تعاملات اجتماعی در مسکن روستایی اقلیم معتدل و مرطوب با استفاده از روش چیدمان فضا در مسکن جلگه‌ای گیلان [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 371-396]
 • واژگان کلیدی: مشارکت اجتماعی ارزیابی سرمایه اجتماعی در سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: دهستان گنج افروز شهرستان بابل [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 313-326]
 • واژگان کلیدی: مصر تأثیر رسانه‌های جمعی نوین بر شکست نخستین دولت اخوان‌المسلمین در مصر [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 301-316]
 • واژگان کلیدی: معابر شهری ارزیابی سطح کارآیی شبکه معابر شهری تهران هنگام بروز حوادث غیرمترقبه (‌مطالعه موردی منطقه‌ 9) [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 181-202]
 • واژگان کلیدی: موقعیت استراتژیک نقش و موقعیت استراتژیک ایران در ایجاد خطوط انتقال انرژی (نفت و گاز)به اروپا و تأثیر آن بر همگرایی فرا منطقه‌ای ایران [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 431-444]
 • واژگان کلیدی: نابرابری فضایی نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 و 19 تهران) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 1-23]
 • واژگان کلیدی: هرمز بررسی موقعیت ژئوپلتیکی هرمز در زمان صفویه و تسلط پرتغالی‌ها بر آن منطقه [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 402-389]
 • واژه‌های کلیدی: راه یابی (جهت‌یابی فضایی) تبیین الگویی از راه یابی در شهر با رویکرد روان‌شناسی محیطی‌(مطالعه موردی: 11 محور پیاده مدار شهر تهران) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 579-561]
 • واقع‌گرایی واکاوی رئالیستی مدل اعتدال‌گرا‌؛ نگاه نوین حکمرانی خوب در جغرافیای سیاسی ایران [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 98-116]
 • واگرایی بررسی زمینه‌های همگرایی و واگرایی ایران و عربستان در چارچوب جغرافیای صلح [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 324-307]
 • وسعت روستاها بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان) [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 43-60]

ه

 • همگرایی واکاوی مولفه‌های تاثیرگذار بر همگرایی کشورهای اسلامی (باتاکید برظرفیت‌های انقلاب اسلامی) [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 422-403]
 • همگرایی بررسی زمینه‌های همگرایی و واگرایی ایران و عربستان در چارچوب جغرافیای صلح [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 324-307]
 • همگرایی فرا منطقه‌ای نقش و موقعیت استراتژیک ایران در ایجاد خطوط انتقال انرژی (نفت و گاز)به اروپا و تأثیر آن بر همگرایی فرا منطقه‌ای ایران [دوره 11، شماره 3، 1397-1398، صفحه 431-444]
 • همگرایی منطقه‌ای ارائه الگوی همگرایی منطقه‌ای فیمابین کشورهای ایران، عراق و ترکیه با تأکید بر ساختار ژئوپولیتیکی منطقه [دوره 11، شماره 4، 1397-1398، صفحه 434-424]