سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

هزینه اشتراک فصلنامه تک شماره 300000ریال- اشتراک سالانه 1200000ریال می باشد.