تماس با ما

آدرس: استان سمنان :   شهرستان گرمسار-  میدان شهدای سوسنگرد - خیابان  دانشجو-دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- ساختمان پژوهش - طبقه چهارم -      نمابر-کدپستی:3581631167       -    دفتر فصلنامه          

*ارتباط با دفتر فصلنامه کد:023-34205009 - داخلی277

*وب سایت مجله   :    http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir                        * روز های حضورطول هفته : شنبه تا چهارشنبه 7/30 -14/50

* وب سایت رسمی دانشگاه:        https://garmsar.iau.ir

www.iau-Garmsar.ac.ir 

 *جهت استعلام گواهی مقاله با آدرسgarmsarmajaleh@gmail.comمکاتبه نمایید .
      

 

 

 

 

 


CAPTCHA Image