دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، تابستان 1397، صفحه 1-329 
15. عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه‌ریزی جهت توسعه شهر تهران

صفحه 249-269

ابوالقاسم مولایی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت


21. تحلیل عوامل و فرایندهای محلی در تحولات فضایی شهر بجنورد طی سال‌های 1345 تا 1395

صفحه 341-360

محمد سلیمانی مهرنجانی؛ نفیسه مرصوصی؛ اسدالله دیوسالار؛ جعفر شهاب الملک فرد