دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، تابستان 1395، صفحه 1-230 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. ژئوتوریسم استان مازندران با تاکید بر بندر نوشهر

صفحه 1-21

پرویز کردوانی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ بهنام کاوسی


5. تاثیر دزدی دریایی بر امنیت مناطق دریایی کشور سومالی

صفحه 67-84

سجاد کریمی پاشاکی؛ محمد صادق یحیی پور؛ علی کاظمی پور


7. تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتستان

صفحه 99-116

یعقوب زارعی؛ مسعود مهدوی‌حاجیلویی؛ علیرضا استعلاجی؛ رحیم سرور


8. بررسی و تحلیل توسعه کالبدی – فضایی شهر ساری

صفحه 117-147

علی نوری نژاد؛ سید جمال‌الدین دریاباری؛ عباس ارغان


12. شاخص ها و عوامل مکانی و جغرافیایی در عملکرد پارک های علم و فناوری ایران

صفحه 185-201

علی حاجی شمسایی؛ فاطمه نوشین فرد؛ فهیمه باب الحوائجی


13. ضرورت توسعه پایدار در مناطق عشایری استان فارس

صفحه 203-214

علی شکور؛ علی شمس الدینی؛ اعظم حیدری؛ غلامعباس واحدپور