دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، پاییز 1399، صفحه 1-740 (دوره12،شماره4،پیاپی48 پاییز1399) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. نقش ضوابط ومقررات بر روند شکل گیری منظرشهری در محلات منطقه 8 تهران

صفحه 1-17

رضا محمدیان گرنگاه؛ ناصر اقبالی؛ حمیدرضا جودکی؛ پروانه زیویار


مقالات پژوهشی کاربردی

7. الگویابی ادراک ژئوپلیتیکی کشورهای همجوار نسبت به فضاهای جغرافیایی پیرامون

صفحه 112-128

جمال احمدی سیلوه؛ محمدرضا حافظ نیا؛ ریباز قربانی نژاد


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

8. مولفه‌های جغرافیای سیاسی تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی دولت حسن روحانی

صفحه 130-158

محمد رسول درویشی؛ محمد رضا قائدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد توحید فام


10. بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در معماری شهری: مطالعه موردی شهر جلفا

صفحه 180-202

مریم ادراکی؛ رضا برنا؛ ابراهیم فتاحی؛ مسعود مهدوی


11. طراحی مدل استراتژی محور توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری و تدوین نقشه راه (مورد مطالعه: استان اصفهان)

صفحه 204-227

عبدالمجید محمدی نجف آبادی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

16. تحلیل روش‌های تامین منابع مالی شهرداری تبریز با تاکید بر درآمدهای پایدار

صفحه 346-368

اکبر مددی؛ پرویز نوروزی؛ کریم حسین زاده دلیر


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

20. تاثیر شبکه اجتماعی توئیتر بر مشارکت سیاسی کاربران شهر تهران

صفحه 426-451

میثم دولت آبادی فراهانی؛ سارا محمدپور


25. سطح‌بندی فضایی شاخص‌های توسعه ارتباطات استان‌های ایران در دوره زمانی 1395- 1375

صفحه 540-558

محمود اکبری؛ ابراهیم مولوی؛ فیض اله جوزاریان؛ رضا التیامی نیا


26. سیر تحول نام ایران از منظر جغرافیای سیاسی

صفحه 560-579

عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی؛ صادق بوستانی؛ علی صادقی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

27. تحلیل و ارزیابی طراحی معماری نماهای شهر تهران به منظور تبیین نظام جامع و پاسخگو

صفحه 582-597

سیامک کاکاوند؛ فرح حبیب؛ اسکندر مختاری طالقانی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

32. بازآفرینی عملکردی باغ امام رضا(ع) با رویکرد فرهنگ، سلامت و اقتصاد

صفحه 698-723

قدیر صیامی؛ الهام ضیایی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

34. ارزیابی ریسک دارایی‌های کلیدی شهر بندرعباس با رویکرد پدافند غیرعامل

صفحه 744-761

سیدرضا موسوی؛ یعقوب پیوسته گر؛ حسین کلانتری خلیل آباد


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

37. تحلیل و بررسی بنیادهای مشروعیت گردشگری از منظر آیات و روایات

صفحه 798-810

محمد رخبین؛ محمد روحانی مقدم؛ مریم آقایی بجستانی


شماره‌های پیشین نشریه

دوره12،شماره4،پیاپی48 پاییز1399
دوره 12،شماره3،پیاپی47تابستان 1399
دوره 12، شماره 2، شماره پیاپی46بهار1399
( سال دوازدهم، شماره اول، شماره 34پیاپی 45 زمستان 1398 )