دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، بهار 1399، صفحه 1-506 (دوره 12، شماره 2، شماره پیاپی46بهار1399) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. آسیب شناسی نظام برنامه ریزی منطقه ای دراستانهای ساحلی شمال کشور

صفحه 1-16

ابراهیم زحمت کش؛ عیسی ابراهیم زاده؛ نادر زالی


2. ارزیابی همگرایی‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای

صفحه 17-34

سید مرتضی طباطبایی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ حیدر لطفی


مقالات پژوهشی کاربردی

6. تاب‌آوری کالبدی و اجتماعی محلات مسکونی بافت تاریخی (نمونه موردی منطقه 12 تهران)

صفحه 97-116

نغمه محمدپورلیما؛ علیرضا بندرآباد؛ حمید ماجدی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

7. ارزیابی نقش نواحی صنعتی در توسعه‌ی‌ پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان مشک‌آباد شهرستان اراک)

صفحه 117-131

سعید صالحیان؛ زهرا مسلمی؛ حمیدرضا شیبم؛ اسماعیل نجفی


مقالات پژوهشی کاربردی

11. تحلیل نیروها و عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه متوازن در دهستان‌های استان لرستان

صفحه 189-207

حسن مرادی نصر؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ رحمت اله منشی زاده


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

12. بررسی و تبیین تعاملات ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی

صفحه 209-228

نظامعلی صالحی؛ تهمینه دانیالی؛ محمد اخباری


مقالات پژوهشی کاربردی

14. ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان)

صفحه 251-267

نعمت‌اله شریف‌نژاد؛ حمید صابری؛ احمد خادم‌الحسینی؛ کرامت‌اله زیاری؛ مهری اذانی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

15. محدویت‌ها و مشکلات قانونی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست ‌محیطی

صفحه 269-293

رضا نصوحیان؛ منوچهر توسلی نائینی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

17. پیشگیری وضعی از قاچاق مواد مخدر در گستره جغرافیای انسانی

صفحه 321-342

نسرین مهرا


مقالات پژوهشی کاربردی

18. واسنجی نقش اقتصادی کریدور‌های مرزی (زمینی) بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر میرجاوه)

صفحه 343-359

احسان اله ریگی؛ محمود رضا انوری؛ معصومه حافظ رضازاده


19. تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی ایران در خلیج ‌فارس: مطالعه موردی گردشگری

صفحه 361-382

عباس نجفی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده؛ عزت اله عزتی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

22. رتبه‌بندی نواحی منطقه 15 تهران بر اساس مؤلفه‌های تاب‌آوری

صفحه 425-437

فروغ فتاحی واجاری؛ رحیم سرور؛ علیرضا استعلاجی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

24. تحلیل و بررسی نقش منابع گردشگری در توسعه پایدار گردشگری شهر حیدرآباد هند

صفحه 457-474

محمد رضا نیتی


مقالات پژوهشی کاربردی

26. ارائه نگرشی نوین بربازخوانی مفهوم خاطره و جایگاه آن در ارزیابی کیفی عملکرد فضاهای جمعی (مورد مطالعه: دانشکده هنر و معماری یزد)

صفحه 491-506

اکرم السادات خیرالسادات؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ دکتر مرضیه پیراوی ونک


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

27. ارزیابی علل شکل گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی با محوریت پدیده مهاجرت در بافت-های فرودست (نمونه موردی: شهر سنندج)

صفحه 508-529

محمد رسولی؛ سید علی نوری؛ حسین ذبیحی


شماره‌های پیشین نشریه

دوره12،شماره4،پیاپی48 پاییز1399
دوره 12،شماره3،پیاپی47تابستان 1399
دوره 12، شماره 2، شماره پیاپی46بهار1399
( سال دوازدهم، شماره اول، شماره 34پیاپی 45 زمستان 1398 )