دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، زمستان 1398، صفحه 1-796 (( سال دوازدهم، شماره اول، شماره 34پیاپی 45 زمستان 1398 )) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. نقش گردشگری کویری در توسعه روستایی‌(مطالعه موردی شهرستان گرمسار)

صفحه 1-26

حسن رهایی؛ علیرضا استعلاجی؛ محسن رنجبر؛ مجید ولی شریعت پناهی


5. تحلیل و بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران

صفحه 85-109

عبدالله زندی فر؛ محمد روحانی مقدم؛ مریم آقایی بجستانی


6. تحلیل الگوی فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در اجتماعات شهری (نمونه موردی: اسلامشهر)

صفحه 111-129

غلامرضا ملک شاهی؛ وحید بارانی پسیان؛ اصغر آقایی؛ محمد حسن نامی؛ معصومه مولوی


9. مهاجرت معکوس روستایی با تغییر سبک زندگی شهری

صفحه 169-186

حسین ابراهی زاده آسمین؛ اباذر اشتری مهرجردی؛ ایمان اسلامی


10. تبیین تأثیر معماری دسترسی‌های عمودی مجتمع‌های مسکونی بر سبک زندگی پایدار ساکنان

صفحه 187-211

امیررضا ارزاقی؛ احمد امین پور؛ شهاب کریمی نیا؛ شیرین طغیانی


16. ارائه الگوی منطقه‌گرایی ایران و آسیای مرکزی

صفحه 311-324

حمیدرضا سرمست؛ علی بیژنی؛ محمد اخباری


21. ارزیابی و تحلیل تأثیر نقش مذهبی حرم حضرت عبدالعظیم بر اقتصاد شهرری

صفحه 403-421

سید‌هادی معینی؛ تهمینه دانیالی؛ پروانه زیویار؛ کامران جورابلو


22. سهم ایران از دریای خزر همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام

صفحه 423-440

کیومرث یزدان پناه؛ بهادر زارعی؛ محمود واثق؛ فتح اله دهقان


24. بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران

صفحه 457-475

علیرضا معینیان؛ محمد مهدی رحیمی؛ فخرالدین احمدی؛ رضا پیوندی


27. سنجش عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقلیمی (نمونه موردی: شهر تبریز)

صفحه 509-525

ساناز منافلویان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ مصطفی بهزادفر


28. تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل

صفحه 528-549

علی حایک؛ احمد رمضانی؛ مریم مرادی؛ سید باقر میر عباسی؛ محمد صادقی


42. بررسی پارامترهای ریخت شناسی شهری در آسایش دمایی خرد اقلیم( نمونه موردی: کلانشهر تهران)

صفحه 825-845

مهدی بقایی؛ یوسفعلی زیاری؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی


شماره‌های پیشین نشریه

دوره12،شماره4،پیاپی48 پاییز1399
دوره 12،شماره3،پیاپی47تابستان 1399
دوره 12، شماره 2، شماره پیاپی46بهار1399
( سال دوازدهم، شماره اول، شماره 34پیاپی 45 زمستان 1398 )