دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، زمستان 1392، صفحه 1-247 (سال ششم _ شماره اول پیاپی21، زمستان1392) 
6. مطالعات مکان‌یابی موزه منطقه‌ای در استان گیلان

صفحه 86-102

علی موحد؛ علی شماعی؛ نرگس احمدی فرد؛ ابراهیم جهانگیر