دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، تابستان 1394، صفحه 1-222 (سال هفتم ، شماره3 ،شهریور 1394) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در تقابل با ایالات متحده آمریکا

صفحه 1-22

محمد صادق یحیی‌پور؛ آیه شعبانی کوچصفهانی


3. بررسی نظرات شهروندان برازجانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار

صفحه 41-56

مجید شمس؛ دکتررضا حسن پور؛ علی صفاری راد؛ احمد قاسمی


4. تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با محوریت کانی استراتژیک فلوراسپار

صفحه 73-90

سید مسعود مسعودی؛ عزت الله عزتی؛ نعمت ا... رشیدنژاد عمران


6. تحلیل فضایی تغییرات کارکردی روستاهای جنوب غربی کلانشهرتهران

صفحه 105-121

بایرام عبادی؛ عبدالباسط قریشی؛ نصرالله مولائی هشجین


7. بررسی پراکنده رویی و ظرفیت‌های توسعه درونی شهر سقز

صفحه 123-144

محمد سلیمانی؛ سیمین تولایی؛ احمد زنگانه؛ مظهر احمدی