دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، پاییز 1398، صفحه 1-423 (سال یازدهم - شماره چهارم پیاپی 44 پاییز1398) 
7. تحلیل فراوانی سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای استان فارس

صفحه 142-125

راضیه دهقانی؛ امیر گندمکار؛ سعید اسلامیان؛ حسنعلی غیور نجف‌آبادی؛ رضا مدرس


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

8. اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر تعهد برند در مقاصد تاریخی از منظر گردشگران داخلی و خارجی

صفحه 157-143

مریم رزقی؛ پویان شهابیان


24. تحلیل سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری شهر یزد

صفحه 463-449

زهرا پیرمرادیان؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ علیرضا شمس الدینی


شماره‌های پیشین نشریه

سال یازدهم - شماره چهارم پیاپی 44 پاییز1398
سال یازدهم - شماره سوم پیاپی43 تابستان 1398
سال یازدهم ،شماره دوم بهار 1398
زمستان 1397