دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، زمستان 1397، صفحه 1-241 (زمستان 1397) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران)

صفحه 1-18

محمدکاظم جباری؛ مهین نسترن؛ محمود محمدی؛ محسن کلانتری


4. بررسی دلایل نقش‌آفرینی روسیه در تحولات سوریه

صفحه 57-74

محمدحسین حاجیلو؛ روح اله حسین وند شکری؛ زهرا قاسم اقدمی قره تپه


6. بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین

صفحه 101-110

زینب کرکه آبادی؛ محمدرضا قادری؛ مهناز اکبری؛ حسن باقری


15. بررسی انگیزه‌های گردشگری بازدیدکنندگان پارک‌های جنگلی

صفحه 264-282

محمدرضا رضوانی 1؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری


21. برنامه‌ریزی راهبردی اثرات مجتمع مجتمع چادرملو بر سکونتگاه‌های شهرستان بهاباد

صفحه 377-392

سید محمود میرابوالقاسمی بهابادی؛ حسن بیک محمدی؛ محمد حسین رامشت


شماره‌های پیشین نشریه

سال یازدهم - شماره چهارم پیاپی 44 پاییز1398
سال یازدهم - شماره سوم پیاپی43 تابستان 1398
سال یازدهم ،شماره دوم بهار 1398
زمستان 1397