ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

قابل توجه متقاضیان محترم چاپ مقاله در فصلنامه

 

 

 

- کاربران  محترم با عضویت در سایت می توانند مقالات خود را جهت بررسی و داوری ارسال نمایید.

 

- در صورت پذیرفته شدن مقاله شما در بررسی های اولیه واریز هزینه داوری الزامی است (زمان واریز هزینه داوری از طریق دفتر فصلنامه به شما اطلاع داده خواهد شد).

 

- نویسنده گرامی هزینه داوری وچاپ با هماهنگی دفتر فصلنامه واریز نمایید.

 

*تعهدنامه در قسمت نگارش نویسندگان  قابل دسترسی است.

 

* لطفا تعهدنامه مقاله به همراه فایل ارسال مقاله  فرمایید.

* پرداخت هزینه داوری الزامیست.

 

  ینویسندگان استفاده گردد فرمت  نگارش فصلنامه رعایت نمایید)

ورود به سامانه