نمایه نویسندگان

ا

 • اجزاء شکوهی، محمد نقش مزیت نسبی واحدهای تولیدی کشاورزی در توسعه منطقه‌ای استان خراسان شمالی [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 45-61]
 • احد نژاد، محسن ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل‏هایVIKOR و TOPSIS، (مطالعه موردی شهر زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 169-183]
 • احمدی، سید عباس بارزه‌های فرهنگی- مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 191-206]
 • احمدتوزه، واحد تحلیل و ارزیابی علل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی شهر رباط کریم) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • احمدی شاپورآبادی، محمدعلی تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 129-148]
 • ارغان، عباس بررسی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 89-100]
 • ایزدی، ملیحه تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 31-43]
 • اسدی، علی منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 97-118]
 • اسکندر پور، مجید درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌های فراروی تحقق آن در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 135-152]
 • الماسی، حسن تدوین استراتژی گردشگری بر اساس ماتریس SWOT (مطالعه موردی: خوشه گردشگری شمال تهران) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 193-201]
 • امامی کیا، وحید ارزیابی توسعه سکونت‌گاه‌های شهری در مناطق آسیب‌پذیر از تاثیر گسل با استفاده از روش‌های چند معیاره (مطالعه موردی : شهرک باغمیشه تبریز) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 35-48]
 • امانی بختیاروند، معصومه تحلیلی بر اولویت‌بندی وضعیت چرخه حیات در مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه: قطب گردشگری اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 15-33]
 • امیری، شهرام سنجش اندازه تحقق‌پذیری مشارکت در مدیریت بوم‌اقامتگاه‌های بیابانی با استفاده از روشSMART (مطالعه موردی: بوم‌اقامتگاه بیابانی متین آباد) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 71-80]
 • امیری، نسیم تحلیل وضعیت پارک‌های شهر کرمان برای استفاده معلولان و جانبازان و توزیع فضایی و مکانی آن‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 119-133]
 • امینی، امیرمظفر تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 129-148]
 • امین بیدختی، علی اکبر بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت‌مندی مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 141-155]

ب

 • باباخانزاده، ادریس تعیین راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه اورامانات با استفاده از مدلSWOT [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 73-92]
 • بادکو، بهروز بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • باقری، مسلم تبیین عوامل موثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه انسانی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 203-239]
 • بحیرایی، حمید بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 225-240]
 • بخشنده نصرت، عباس بررسی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 89-100]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان پدیدارشناسی و رابطه هویت و مکان در مقیاس‌های جغرافیایی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]
 • بردی آنامرادنژاد، رحیم بکارگیری مدل‌های تلفیقی در مکان‌گزینی بهینه پارک‌های شهری(مطالعه موردی شهرنکا) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 15-32]
 • برغمدی، مجتبی درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌های فراروی تحقق آن در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 135-152]
 • برقی، حمید شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 158-180]
 • برقی، حمید شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 82-104]
 • بلادپس، علی ارزیابی توسعه سکونت‌گاه‌های شهری در مناطق آسیب‌پذیر از تاثیر گسل با استفاده از روش‌های چند معیاره (مطالعه موردی : شهرک باغمیشه تبریز) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 35-48]

پ

 • پربار، زهرا تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر کوچ عشایر فارس (مطالعه موردی طایفه عمله) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 188-206]
 • پیشرو، حمداله مطالعه و شناسایی استعدادهای بالقوه اقتصاد روستاهای استان قم (مطالعه موردی: روستاهای شهر کهک) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 153-172]
 • پوراحمد، احمد بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • پورکریمی، فاطمه نیازهای اجتماعی و فرهنگی زنان از منظرخدمات شهری(مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 119-136]
 • پورموسوی، سیدموسی نیازهای اجتماعی و فرهنگی زنان از منظرخدمات شهری(مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 119-136]
 • پوینده، محمدهادی پدیدارشناسی و رابطه هویت و مکان در مقیاس‌های جغرافیایی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 1-19]

ت

 • تقی زاده، زهرا تحلیلی بر اولویت‌بندی وضعیت چرخه حیات در مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه: قطب گردشگری اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 15-33]
 • تقوایی، مسعود تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 31-43]
 • تیموری، سمیه جغرافیای گردشگری شهرستان خرم‌آباد و نقش یادمان‌های تاریخی در توسعه آن [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 180-190]
 • توکلی نیا، جمیله درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌های فراروی تحقق آن در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 135-152]

ج

 • جهانیان، منوچهر بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری(مطالعه موردی: مقصد گردشگری رامسر) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 21-35]

چ

 • چراغی، رامین تحلیل و ارزیابی علل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی شهر رباط کریم) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]

ح

 • حاتمی بهمن بیگلو، خداکرم بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگری(مطالعه موردی: گردشگران خارجی شهر شیراز) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 101-110]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل و ارزیابی علل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی شهر رباط کریم) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • حاتمی نژاد، حسین بررسی سلامت‌زیست ساکنین محلات حاشیه‌نشین از ابعاد امنیت غذایی و سلامت تغذیه (مورد پژوهش؛ محلة شادقلی‌خان قم) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 53-72]
 • حاتمی نژاد، حسین بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • حاجی نژاد، علی اصغر ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی شهرستان جویبار با استفاده از مدل راهبردی (SWOT) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]
 • حافظ نیا، محمدرضا کانون‌های مدیریت جریان خبر در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک رسانه‌ای [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 137-147]
 • حیدری، زهرا بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری(مطالعه موردی: مقصد گردشگری رامسر) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 21-35]
 • حیدری پور، اسفندیار سطح‌بندی مناطق نمونه گردشگری با بهره گیری از روشAHP مطالعه موردی:مناطق نمونه گردشگری باغ بهادران، زرین شهر و تالاب گاوخونی استان اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 105-117]
 • حسینی، سید احمد ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری رویکردی جهت دستیابی به عدالت فضایی(مطالعه موردی: مناطق شهری استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 54-69]
 • حسنی باقری، مهدی تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 33-51]
 • حسن پور پازواری، محمود تدوین استراتژی گردشگری بر اساس ماتریس SWOT (مطالعه موردی: خوشه گردشگری شمال تهران) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 193-201]
 • حسن زاده فرجود، داود بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 225-240]
 • حقیقت پناه، مسعود بررسی چالش‌ها و فرصت‌های فراروی ایران در حوزه خزر [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 50-67]

خ

 • خیرخواه، زلیخا بکارگیری مدل‌های تلفیقی در مکان‌گزینی بهینه پارک‌های شهری(مطالعه موردی شهرنکا) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 15-32]
 • خسروی، سمیه نیازهای اجتماعی و فرهنگی زنان از منظرخدمات شهری(مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 119-136]
 • خلیلی، سعید بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری(مطالعه موردی: مقصد گردشگری رامسر) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 21-35]
 • خلیل مقدم، مهندس بیژن سنجش اندازه تحقق‌پذیری مشارکت در مدیریت بوم‌اقامتگاه‌های بیابانی با استفاده از روشSMART (مطالعه موردی: بوم‌اقامتگاه بیابانی متین آباد) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 71-80]
 • خواجه شاهکوهی، علیرضا شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌ و کارهای گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 93-107]
 • خواجه شاهکوهی، علیرضا منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 97-118]
 • خواجه شاهکوئی، علیرضا دورنمای تخمین انرژی مورد استفاده برای گرمایش و سرمایش سکونتگاه‎های انسانی در اقلیم آینده (مطالعه موردی: استان‎های شمالغرب کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 63-78]
 • خوشبخت، حسین سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب ) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 111-124]

ر

 • راست قلم، مهدی سنجش اندازه تحقق‌پذیری مشارکت در مدیریت بوم‌اقامتگاه‌های بیابانی با استفاده از روشSMART (مطالعه موردی: بوم‌اقامتگاه بیابانی متین آباد) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 71-80]
 • رحیم‌پور، علی تبیین عوامل موثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه انسانی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 203-239]
 • رمضانی، بهمن طراحی برنامه‌ریزی گردشگری دژ باستانی قلعه رودخان فومن-گیلان(تعیین ظرفیت برد محیط) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • رمضانی گورابی، بهمن ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 227-239]
 • رنجبر، ابوالفضل سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب ) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 111-124]
 • رنجبر، علی اکبر بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در توسعه شهرستان‌های استان فارس و سطح‌بندی آنها در سال 1385 [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 125-1460]
 • رنجبر دستنایی، محمود شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 158-180]
 • رنجبر دستنایی، محمود شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 82-104]
 • رنجکش، محمدجواد ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز» [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 69-87]
 • روشن، غلامرضا دورنمای تخمین انرژی مورد استفاده برای گرمایش و سرمایش سکونتگاه‎های انسانی در اقلیم آینده (مطالعه موردی: استان‎های شمالغرب کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 63-78]

ز

 • زلفی، علی ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل‏هایVIKOR و TOPSIS، (مطالعه موردی شهر زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 169-183]
 • زنگی آبادی، علی بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در توسعه شهرستان‌های استان فارس و سطح‌بندی آنها در سال 1385 [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 125-1460]
 • زیویار، پروانه جغرافیای گردشگری شهرستان خرم‌آباد و نقش یادمان‌های تاریخی در توسعه آن [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 180-190]

س

 • ساجدی، مسعود سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب ) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 111-124]
 • ساسانی‌پور، محمد تبیین ژئوپلیتیک رشد جمعیت و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 149-167]
 • سعیدی، نیما تدوین استراتژی گردشگری بر اساس ماتریس SWOT (مطالعه موردی: خوشه گردشگری شمال تهران) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 193-201]
 • سلیمانی، هادی تحلیل و ارزیابی علل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی شهر رباط کریم) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]

ش

 • شاهسوند، پریچهره اهمیت نقش عشایر مرزنشین در مناطق استراتژیک (مطالعه موردی: عشایر ایل شاهسون استان اردبیل) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 79-96]
 • شیخ اویسی، محمود تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 33-51]
 • شریف‌زاده، ابوالقاسم منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 97-118]
 • شکور، علی بررسی و پیش‌بینی وضعیت اقلیم آسایش گردشگری و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری بخش گردشگری تا سال 2050 میلادی (نمونه موردی: استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 37-52]

ص

 • صحرایی، احمد ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی شهرستان جویبار با استفاده از مدل راهبردی (SWOT) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]

ض

 • ضرابی، اصغر تعیین راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه اورامانات با استفاده از مدلSWOT [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 73-92]

ط

 • طارمی، ابوالفضل تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 129-148]

ع

 • عبدی، عطاء اله بارزه‌های فرهنگی- مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 191-206]
 • عبدالله‌زاده، غلامحسین شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌ و کارهای گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 93-107]
 • عبدالله‌زاده، غلامحسین منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 97-118]
 • عزیزی، پروانه مطالعه و شناسایی استعدادهای بالقوه اقتصاد روستاهای استان قم (مطالعه موردی: روستاهای شهر کهک) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 153-172]
 • عفیفی، محمد ابراهیم تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر کوچ عشایر فارس (مطالعه موردی طایفه عمله) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 188-206]
 • علیزاده اقدم، محمد باقر بررسی نگرش روستاییان به اثرات احداث خانه‌های دوم بر توسعه‌ی روستایی مطالعه‌ی موردی:روستای پیام مرند [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 149-166]

غ

 • غضنفر پور، حسین تحلیل وضعیت پارک‌های شهر کرمان برای استفاده معلولان و جانبازان و توزیع فضایی و مکانی آن‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 119-133]

ف

 • فاطمی، جواد ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی شهرستان جویبار با استفاده از مدل راهبردی (SWOT) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]
 • فدائی اسلام، اکرم بررسی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 89-100]
 • فرجی راد، عبدالرضا بررسی چالش‌ها و فرصت‌های فراروی ایران در حوزه خزر [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 50-67]
 • فرج زاده، حسن ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 227-239]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • فرجی غازانی، داوود بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت‌مندی مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 141-155]
 • فروغی نعمت الهی، سید عباس تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 33-51]

ق

 • قائمی راد، طیبه طراحی برنامه‌ریزی گردشگری دژ باستانی قلعه رودخان فومن-گیلان(تعیین ظرفیت برد محیط) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • قدمی، مصطفی ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی شهرستان جویبار با استفاده از مدل راهبردی (SWOT) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]
 • قنبری، ابوالفضل بررسی نگرش روستاییان به اثرات احداث خانه‌های دوم بر توسعه‌ی روستایی مطالعه‌ی موردی:روستای پیام مرند [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 149-166]
 • قنبری، یوسف شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 158-180]
 • قنبری، یوسف شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال وبختیاری(مطالعه موردی امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 82-104]

ک

 • کشاورز، حمیدرضا ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز» [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 69-87]
 • کلانتری، خلیل منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 97-118]
 • کمانداری، محسن تحلیل وضعیت پارک‌های شهر کرمان برای استفاده معلولان و جانبازان و توزیع فضایی و مکانی آن‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 119-133]

ل

 • لشکری، احسان بارزه‌های فرهنگی- مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 191-206]
 • لشکری، حسن تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر کوچ عشایر فارس (مطالعه موردی طایفه عمله) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 188-206]
 • لشگری، احسان کانون‌های مدیریت جریان خبر در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک رسانه‌ای [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 137-147]
 • لطفی، صدیقه بکارگیری مدل‌های تلفیقی در مکان‌گزینی بهینه پارک‌های شهری(مطالعه موردی شهرنکا) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 15-32]

م

 • متقی، ابراهیم رویکرد مقایسه‌ای ایران و مصر درقبال گروه‌های جهادی فلسطین (1979 تا 2012 می‌لادی) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 167-183]
 • متقی، افشین بررسی و تبیین ژئوپلیتیکی اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی با رویکرد سازه انگاری [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 207-224]
 • محرابی، علیرضا تبیین ژئوپلیتیک رشد جمعیت و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 149-167]
 • مدیری، مهدی ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری رویکردی جهت دستیابی به عدالت فضایی(مطالعه موردی: مناطق شهری استان خراسان رضوی) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 54-69]
 • مرادیان حقی گروسی، روشنک ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 227-239]
 • مطیعی، ناصر سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب ) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 111-124]
 • معینی، حسین مطالعه و شناسایی استعدادهای بالقوه اقتصاد روستاهای استان قم (مطالعه موردی: روستاهای شهر کهک) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 153-172]
 • مقتدری، قاسمعلی بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگری(مطالعه موردی: گردشگران خارجی شهر شیراز) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 101-110]
 • ملایی، فرهاد بررسی و پیش‌بینی وضعیت اقلیم آسایش گردشگری و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری بخش گردشگری تا سال 2050 میلادی (نمونه موردی: استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 37-52]
 • مهدی، علی بررسی سلامت‌زیست ساکنین محلات حاشیه‌نشین از ابعاد امنیت غذایی و سلامت تغذیه (مورد پژوهش؛ محلة شادقلی‌خان قم) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 53-72]
 • مهدیان بهنمیری، معصومه بررسی سلامت‌زیست ساکنین محلات حاشیه‌نشین از ابعاد امنیت غذایی و سلامت تغذیه (مورد پژوهش؛ محلة شادقلی‌خان قم) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 53-72]
 • مهدوی حاجیلویی، مسعود بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 225-240]
 • مولائی، احمدرضا سنجش اندازه تحقق‌پذیری مشارکت در مدیریت بوم‌اقامتگاه‌های بیابانی با استفاده از روشSMART (مطالعه موردی: بوم‌اقامتگاه بیابانی متین آباد) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 71-80]

ن

 • نادری، محمد رویکرد مقایسه‌ای ایران و مصر درقبال گروه‌های جهادی فلسطین (1979 تا 2012 می‌لادی) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 167-183]
 • نادری مایوان، رمضانعلی نقش مزیت نسبی واحدهای تولیدی کشاورزی در توسعه منطقه‌ای استان خراسان شمالی [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 45-61]
 • نامی، محمدحسن ژئوپلیتیک شیعه با تأکید بر نقش زائران حرم رضوی(مشهد) [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 1-13]
 • نامی، محمد حسن آمایش مناطق مرزی، با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 173-191]
 • نجفی، محمد سعید دورنمای تخمین انرژی مورد استفاده برای گرمایش و سرمایش سکونتگاه‎های انسانی در اقلیم آینده (مطالعه موردی: استان‎های شمالغرب کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 63-78]
 • نجیمی، نجیم بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگری(مطالعه موردی: گردشگران خارجی شهر شیراز) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 101-110]
 • نیکزاد، روح الله تبیین ژئوپلیتیک رشد جمعیت و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 149-167]
 • نوری، غلامرضا تحلیلی بر اولویت‌بندی وضعیت چرخه حیات در مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه: قطب گردشگری اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 15-33]
 • نوروزی، محمد جواد ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل‏هایVIKOR و TOPSIS، (مطالعه موردی شهر زنجان) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 169-183]

و

 • واثق، محمود بارزه‌های فرهنگی- مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 191-206]
 • ولی زاده کامران، خلیل ارزیابی توسعه سکونت‌گاه‌های شهری در مناطق آسیب‌پذیر از تاثیر گسل با استفاده از روش‌های چند معیاره (مطالعه موردی : شهرک باغمیشه تبریز) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 35-48]