تبیین سیر تحول و نقش محور فرهنگی– تاریخی شهر اصفهان در توسعه گردشگری پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

چکیده
    شهر تاریخی اصفهان آثار ارزشمند بسیاری دارد که برخی از آن‌ها شهرتی جهانی دارند و برخی دیگر نیز همچنان ناشناخته و دور از توجه کارشناسان، مدیران و متولیان، آرام‌آرام رو به ویرانی می‌نهند. یکی از پیکره­های کالبدی و جغرافیائی بسیار بااهمیت در حیات صنعت گردشگری این شهر، محور تاریخی – فرهنگی آن می‌باشد. این محور در مناطق یک، سه، پنج و شش شهری اصفهان، گسترش و با طولی در حدود6کیلومتر، نزدیک به399اثر تاریخی ـ فرهنگی را در خود جای داده و در چهارمین همایش ملی شورای سیاست‌گذاری میراث فرهنگی کشور ثبت ملی شده است. ثبت ملی این محور مقدمه‌ای بود برای ثبت جهانی آن در فهرست میراث جهانی یونسکو که نشان از پتانسیل فراوان این شهر در خصوص جذب گردشگر از اقصی نقاط جهان دارد. نتایج نشان می‌دهد شکل‌گیری محور تاریخی– فرهنگی – طبیعی اصفهان در روند تحول استخوان‌بندی شهر اصفهان شامل هفت دوره می‌باشد. دوره اول- پیدایش هسته‌های اولیه، دوره دوم- ظهور اسلام، دوره سوم- آل بویه و سلجوقی، دوره چهارم-صفوی، دوره پنجم-افاغنه تا قاجاریه، دوره ششم- پهلوی و دوره هفتم- اصفهان امروز می‌باشد که هدف این پژوهش، تبیین سیر تحول این محور فرهنگی– تاریخی، معرفی انواع جاذبه‌های گردشگری آن و نقش آن در توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان در چشم‌انداز آینده است.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
جناب، میر سید علی و ژان شاردن(1376). الاصفهان. به کوشش محمد رضا ریاضی. [تهران]: سازمان میراث فرهنگی کشور.
حمیدی، ملیحه(1376). استخوان بندی شهر تهران (شناخت مفاهیم و نمونه‌ها، ایران و جهان ). تهران: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران.
شفقی، سیروس(1385). جغرافیای اصفهان. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
مهندسان مشاور باوند(1390). گزارش میانکار طرح حفاظت و احیای محورهای تاریخی ـ فرهنگی و طبیعی اصفهان (بازنگری و بهنگام‌سازی«طرح احیای محور فرهنگی ـ تاریخی»).
مهندسان مشاور باوند(1390). گزارش نهائی طرح حفاظت و احیای محورهای تاریخی ـ فرهنگی و طبیعی اصفهان ( بازنگری و بهنگام‌سازی «طرح احیای محور فرهنگی ـ تاریخی»).
هنرفر، لطف ا...(1350). گنجینه آثار تاریخی اصفهان. اصفهان: ثقفی.