بارزه‌های فرهنگی- مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

3 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

چکیده
    به ثمر نشستن مبارزات مردم ایران در دهه چهل و پنجاه خورشیدی و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، علاوه بر ایجاد تحولات مهم داخلی، تاثیرات شگرفی نیز در خارج از مرزهای ایران از خود به جای گذاشت. بر خلاف آنچه در ابتدا به ذهن می‌آید، تاثیرگذاری انقلاب در دیگر کشورها صرفا به عرصه سیاسی محدود نشده و نقش آفرینی ایران در سایر زمینه‌ها از جمله در عرصه فرهنگی نیز نمود داشته است. از آنجا که یکی از جنبه‌های مهم انقلاب و عوامل ایجاد کننده آن جنبه فرهنگی و ماهیت دینی آن بود، پس از انقلاب نیز به طور طبیعی اثرگذاری و نقش آفرینی فرهنگی مذهبی ایران در منطقه و جهان آغاز شد و تداوم یافت. این مقاله در صدد است تا با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیک به تبیین اقدامات، نمودها و بارزه‌های عینی فرهنگی مذهبی جمهوری اسلامی در منطقه و جهان بپردازد و این مساله را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که مهمترین اقدامات و تاثیرگذاری‌های ایران و انقلاب اسلامی در جنبه فرهنگی مذهبی در تاسیس و نقش آفرینی نهادهایی نظیر «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت و ...» بروز و نمود یافته است.

کلیدواژه‌ها


- منابع
احمدی، سید عباس (1390). ایران، انقلاب اسلامی و ژئوپلیتیک شیعه. تهران: اندیشه سازان نور
اساسنامه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
امرایی، حمزه (1383). انقلاب اسلامی ایران و جنبش‌های معاصر. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
بهرام شاهی، مهدی (1387). تاثیر انقلاب اسلامی بر جنبش‌های شیعی عربستان و کشورهلای حوزه خلیج فارس. قم: هفته نامه پگاه حوزه. شماره 249
بختیاری، محمد عزیز (1385). شیعیان افغانستان. قم: مؤسسه شیعه شناسی
بروشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،1388
تاجیک، محمد رضا و درویشی، فرهاد (1383). آرمان‌های انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن (چالش‌ها و واکنش‌ها). مجله جامعه شناسی ایران. سال پنجم، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۳
جردن، تری. ­ج و لاونتری، لستر (1380). مقدمه ای بر جغرافیای فرهنگی. ترجمه سیمین تولایی و محمد سلیمانی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
حافظ ­نیا، محمدرضا و احمدی، سید عباس (1388). تبیین ژئوپلیتیکی اثر گذاری انقلاب اسلامی بر سیاسی شدن شیعیان جهان. فصلنامه شیعه شناسی. سال هفتم. شماره 25
حشمت‌زاده، محمد باقر (1387). تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای اسلامی. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
خبرگزاری تقریب،1390
سایت دانشگاه مذاهب اسلامی،1390
سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 1389
سایت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1388
سایت دانشگاه مذاهب اسلامی، 1390
شیرودی، مرتضی (1381). «انقلاب اسلامی و تجدید حیات جنبش‌های معاصر». قم: هفته نامه پگاه حوزه. شماره 71
صحفی، سید‌محمد (1380). ژئوپلیتیک فرهنگی و مسأله امنیت ملی. تهران: نشر شمسا
زنر، آر.سی (1383). طلوع و غروب زرتشتی گری. ترجمه تیمور قادری. تهران: فکر روز
محمدی، حمید (1387). اعزام هزار مبلغ غیر ایرانی به پنجاه کشور جهان. سایت تبیان. چهارشنبه 2/5/1387
مشکی، مجید (1387). آسیب‌شناسی فعالیت‌های مبلغان قرآنی اعزامی ایران به سایر کشورها. خبرگزاری ایکنا. یکشنبه 6 بهمن 1387
مصاحبه با محمد ولی، مدیر کل ارتباطات معاونت بین الملل بعثه مقام معظم رهبری، بهمن 1387
والرشتاین، ایمانوئل (1377). سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی. ترجمه پیروز ایزدی. تهران: نشر نی
هانگتینتن، ساموئل (1382). نظریه برخورد تمدنها. ترجمه و ویراسته مجتبی امیری. تهران: وزارت امور خارجه؛ مرکز چاپ و انتشارات
Davies. J. c (1992). Toward a theory of Revolution. American sociological review. No 27
Foran. J (1993). Theories of Revolution revisited. Toward a fourth generation. Social Theory. No 11. P 20
Holliday, Fred (2002). The world at 2000. London