مطالعات مکان‌یابی موزه منطقه‌ای در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

چکیده
    استان گیلان در مناطق شمالی کشور واقع شده است. این استان مهد تمدن طبری شناخته می‌شود که طی کشفیات صورت گرفته در سال‌های گذشته آثار بسیاری از مجموعه‌های تاریخی و باستانی استان بدست آمده است که به عنوان گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی کشور شناخته می‌شوند. لذا آشنا ساختن مردم با چنین میراث‌های فرهنگی- هنری افتخارات و تمدن گذشته و تقویت حس وطن پرستی و غرور ملی از طریق ایجاد موزه امکان‌پذیر می‌باشد. با توجه به اینکه موزه یکی از زیر ساخت‌های گردشگری و لازمه توسعه آن به حساب می‌آید لازم به نظر می‌رسد در چارچوب سیاست‌های توسعه گردشگری کشور و افزایش درآمدهای ناشی از گردشگری در مقایسه ملی و منطقه‌ای نسبت به مکان‌یابی، تاسیس و احداث موزه‌ها همت گماشت. این پژوهش با استفاده از روش اکتشافی- تحلیلی با هدف مکان‌یابی موزه منطقه‌ای اقدام به تعیین مکان مناسب جهت احداث موزه در منطقه مورد مطالعه کرده است. بدین جهت از مهم‌ترین عوامل و فاکتور مکان‌یابی و نحوه جایگزینی موزه در سطح شهر و منطقه نحوه تعامل و ارتباط مجموعه با کاربری‌های شهری در مقیاس میانی و کلان منطقه و کشور می‌باشد. بنابراین در مقاله حاضر مطالعاتی مدون و سیستماتیک در سطح منطقه و سپس شهر منتخب بر اساس اصول شهرسازی و برنامه ریزی شهری از یک طرف و نیازها و ملزومات مجموعه موزه از طرفی دیگر صورت گرفته است تا بدین طریق مکانی مناسب جهت اختصاص به ساخت موزه بدست آید. بررسی ما نشان داد که در استان گیلان، شهرهای رشت و بندر انزلی شرایط مطلوبتری برای ایجاد موزه دارند و در ادامه تحلیل‌های مکان درون شهری مشخص شد که منطقه غربی شهر رشت به لحاظ ایجاد موزه منطقه‌ای از مطلوبیت بیشتری نسبت به سایر مناطق شهر برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


منابع
ارفع، ماندانا(1385). ساخت و مدیریت موزه‌های باستان شناسی. دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد.
اشرفی، مهناز(1389). بررسی مقایسه ای مفهوم اکوموزه با موزه‌های سنتی، مجله معاری و شهرسازی.
پورمحمدی، محمد رضا(1382). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری. انتشارات سمت.
حکمت نیا و موسوی(1385). کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید برنامه ریزی شهری و ناحیه ای. انتشارات علم نوین.
خوش‌چهره، محمدعلی(1370). اوضاع طبیعی و تحلیل جمعیتی استان گیلان. دانشگاه تهران. پایانامه کارشناسی ارشد.
دخت نفیسی، نوشین(1385). موزه داری تهران. انتشارات سمت.
دوگلاس. آ. آلن(1363). موزه و وظایف آن. (ترجمه عبدالرحمن اعتصامی صدری). تهران: انتشارات پژوهش و برنامه ریزی.
زنده دل، حسن(1382). راهنمای ایرانگردی استان گیلان. انتشارات ایرانگردی.
سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان.(1373). طرح تفضیلی شهر رشت.
سالنامه آماری استان گیلان(1387).
سازمان نقشه برداری(1386).
سماک، محمدرضا(1372). سیمای شهر رشت. رشت: نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
طبیب جم، منیر(1373). نقش آموزشی موزه در جامعه. انتشارات دانشگاه تهران.
عظیمی دوبخشری، ناصر(1381). تاریخ تحولات اجتماعی- اقتصادی گیلان. رشت: نشر گیلکان.
مرکز آمار ایران(1385).
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(1382). یافته‌های طرح آمارگیری جامع فرهنگی کشور. (فضاهای فرهنگی ایران)، انتشارات شابک.
هادی نژاد علوی، سید‌هادی(1382). کتاب جغرافیای استان گیلان. رشت: انتشارات تبلیغات اسلامی.
Kelly, Lynda.(2006).Measuring the impact of museums on their communities. the role of the 2 st century museum, Intercom conference.
Dylan, Bob & blonde.(1966). What is a museum. In side the museum, infinity goes up on trial Visions of Dylan, blonde.
Merlin, Pierre et Francoise Choay.(2005). Museum. Edition Quadrige, Paris.
Paul F. Marty.(2006). Finding The Skills for Tomorrow. Information Literacy and Museum Information Professional, USA.
Tara Brabazon.(2006). Museum and Popular Culture Revisited. Ke Vin Moore and The politice, University of Brighton.