نقش خانه‌های دوم بر توسعه‌ی کالبدی سکونتگاههای روستایی(مطالعه موردی: شهرستان سمیرم، روستای ونک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنام ریزی توریسم ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

چکیده
    با ورود به عصر فناوری اطلاعات، واژه ای به نام اوقات فراغت رنگ و بویی تازه به خود گرفته و اوقات فراغت به دغدغه انسان این عصر تبدیل شده است. تحولات زندگی بشر، گذر از شیوه­های سنتی و روی آوردن به زندگی شهری، صنعتی شدن و ماشینی شدن، فراهم شدن زیرساخت­ها، برخورداری از وسایط نقلیه و سیستم حمل و نقل و ارتباطات سریع، تمایلات مردم برای استفاده از اوقات فراغت در مکانهای خوش آب و هوا و دارای مناظر طبیعی و دور از غوغای زندگی ماشینی و.. همه و همه در راستای رفع نیازهای بشر امروزی برای آرامش، تجدید قوا، استفاده مناسب از اوقات فراغت و همراهی با اعضای خانواده در محیط­های زیبا و پرجاذبه است. بنابراین گردشگری در شکل خانه­های دوم روستایی از پدیده­هایی است که در دهه­های اخیر، نواحی روستایی و به ویژه روستای مورد مطالعه را تحت تاثیر خود قرار داده است.
   بنابراین در این تحقیق به منظور بررسی اثرات شکل­گیری خانه­های دوم بر توسعه کالبدی روستای ونک از توابع شهرستان سمیرم در استان اصفهان، ضمن بهره­گیری از روش پیمایشی و مروری بر اسناد و منابع کتابخانه­ای، پرسشنامه تنظیمی به صورت تصادفی در یک نمونه آماری 56 نفری که به روش کوکران از جمعیت 558 نفری ساکن در روستای مورد مطالعه تعیین شده،  توزیع گردیده است. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که:
گسترش خانه­های دوم سبب ارتقای امکانات زیربنایی و روبنایی در قلمرو تحقیق شده است.
* گسترش خانه­های دوم سبب تغییر بافت سنتی روستا (ساخت مسکن از شکل سنتی به شکل مدرن) شده است.
* ایجاد خانه­های دوم باعث تخریب و تغییر کاربری اراضی (باغ ها و مزارع) روستای ونک نشده است.
* ایجاد خانه­های دوم سبب تغییر چشم­انداز طبیعی منطقه شده است.

کلیدواژه‌ها