تحلیل اثرات دگردیسی الگوی کشت بر ساختار کالبدی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان سیرجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه زبل، زابل ، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیای وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه زابل ، زابل ، ایران

چکیده

چکیده:
   با توسعه و گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، جهان امروز وارد مرحله ای شده که از آن به عنوان دهکده جهانی نام می برند. این مساله باعث شده که هر ساله میلیونها نفر از مکانهای تاریخی – فرهنگی،اجتماعی واکوتوریستی بازدید به عمل آورند. در این میان شهر شیراز به خاطر پتانسیل های قوی توریستی همانند: حافظیه، سعدیه، مجموعه زند، تخت جمشید،  باغهای پرطراوت وغیره از جایگاه ارزنده وکم نظیری برخوردار است، به گونه ای که به عنوان یکی از قطب های گردشگری، پذیرای گردشگران زیادی از اقصی نقاط کشور وجهان است.
این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده است. تجهیزات و تاسیسات توریستی همانند؛ تجهیزات اقامتی، پذیرایی و زیر بنایی مانند پارکینگ و غیره باید داشته باشیم تا بتوانیم توریست جذب نماییم که بنا بر فرضیات موجود، منابع وامکانات توریستی شیراز، جوابگوی خیل عظیم گردشگران نوروزی نیست ورضایت آنان را فراهم نمی سازد. مهمترین مشکلات گردشگران داخلی؛ کمبود پارکینگ، عدم راهنمایی مناسب، عدم نظارت کافی بر عملکرد مراکز پذیرایی- زیر بنایی چه از لحاظ بهداشتی، چه از لحاظ کیفی و هزینه ای بوده است.
در این میان، ایجاد کمپینگ های موقت در ورودی های اصلی، افزایش پارکینگ در مناطق مرکزی و اطراف بازار وکیل، حمام وکیل، ارگ کریم خانی، حرم مطهر شاهچراغ(ع) و ایجاد تسهیلات زیربنایی همچون؛ افزایش ایستگاههای راهنمایی،ایجاد رستوران همراه با نظارت مداوم ماموران بهداشت، بویژه در مناطق

کلیدواژه‌ها


منابع وماخذ:
          1 -Alvani, Mehdi. (1992), Principles of Tourism, Tehran, Shahid   Beheshti University
 
          2- Anvari, Zahra. (2010), S. city of Shiraz, Tehran, Fars Management Planning
 
    3-Cultural Heritage, Handcrafts and Tourism Organization of Fars (2016), Statistics domestic tourists to the city of Shiraz, Fars FAQs
 
 4 -Danesh, Manochehr. (1994), Shiraz, Tehran, publisher scientist Helmand,
  5-Dibaei, Parviz. (1992), Cognitive tourism, Tehran, Tabatabai University
 
    6-Emami, Mohsen. (1999), is one-thousandth of a share of the tourism industry, Rotary World Magazine, Number 17
 
 7-Hosseini, Alireza. (2002), Gulf tourism master plan, entrepreneur PNU District 5, under the Gulf Management Planning
         8- Homayuni, Sadegh. (1974), some of the customs of the people of Shiraz, Fars Shyrazadarh of Culture and Art
 
        9-khormaei, Mohammad Karim (2001), relic of the past Shiraz, Shiraz, Persepolis Press
 
10-Fatahi Canani, Iraj. (2005), tourism and its impact on rural communities (rural) scientific journal, agricultural, environmental, Number 20
 
11-Ghasmi, Nasim. (2005), community reviews the factors which affect domestic tourists' attitude towards the urban attractions of Bandar Abbas, Shiraz University Thesis Masters in Sociology
 
12-Kargar, Bahman. (2007), the development of urbanization and tourism industry in Iran (from concept to solution) Tehran, Armed Forces Geographical Organization
 
    13-Kiani, MohammadYusof (1986), an overview of Urbanism in Iran, Tehran, Islamic Guidance
 
             14- Madder, Ueli(1988),Tourism and enviorenment, Analysis Of  Tourism research University Of  Wissconsin
 
 15-Mcintosh, Aobert(1955),Tourism, principles practices, phil. Sophies, united states of emerica gohn wiley Q sons,lns
 
            16 -Mahallati, Salahedin (2001), Introduction to Tourism, Tehran, Shahid Beheshti University
 
          17 - Management Planning Fars province (2007), Fars statistics, Statistical Yearbook Country
 
   18-Mansouri, Ali. (2004), the role of tourism in urban planning, Shiraz, Isfahan, Isfahan University doctoral dissertation Geography, Urban Planning
 
   19-Mir Talebian, Mohammad Hasan (2001), the effect of regional geography in tourism, Islamic Azad University doctoral dissertation research
 
   20-Moghani Rahimi, Behnam. (2004), geographic analysis Firozabad tourism potential Fars, Isfahan, Isfahan University Master's thesis Geography, Urban Planning
 
            21-Moghani Rahimi, Behnam. (2005), the impact of tourism on employment in Firozabad, Sepehr Journal, Volume XIV, Number 55
 
     22- Papal Yazdi, Mohammad hosein and Mehdi Saghaei (2009), tourism (nature and concepts), Tehran, publisher of the
  23-Pirnia, Karim. (1995), Islamic architecture of Iran, Tehran, Science and Technology
 
  24-Ranjbarian, Bahram. Mohammad Zahedi (2000), regional tourism planning at the national level, Isfahan, Isfahan University Jihad
 
  25-Ranjbarian, Bahram  and Mohammad Zahedi (2010), tourism marketing, Isfahan, Fourth Edition, published by Chaharbagh