بررسی شاخص‌‌های شکل‌گیری شهر خلاق (مطالعه موردی:کلانشهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان

3 دانشجوی مقطع دکترای رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

4 دانشجوی مقطع دکترای رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

5 دانشجوی مقطع دکترای رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده :
شهرهای خلّاق به عنوان مراکز نوآوری، خلّاقیت و تبدیل ایده به ثروت، قلمداد می‌گردند. از آن جا که ایده و نوآوری عناصر اصلی رقابتی در عصر جهانی شدن، هستند؛ داشتن شهر خلّاق، آرزوی هر جامعه ای است. اما، به واقع شهر خلّاق چگونه شهری است و چه ویژگی‌ها و شاخص‌هایی دارد؟ شرایط لازم برای این که شهری خلّاق باشد چیست؟ چگونه خلّاقیت شهروندان باعث توسعه می‌گردد؟ این تحقیق با بررسی تحلیلی موضوع سعی در پاسخ دادن به سئوال های مذکور دارد. روش تحقیق پژوهش مورد نظر توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی بوده و هدف مقاله حاضر دستیابی به پاسخ سؤالات پژوهش یعنی، یافتن شرایط لازم برای شهرهای خلاق و راهبردهای آن می‌باشد.
اساس اقتصادی شهرهای خلاق بر پایه فرهنگ و منابع فرهنگی است و از مفاهیمی چون صنایع فرهنگی، صنایع خلّاق و اقتصاد خلّاق سخن به میان می‌آید. جذب و پرورش استعدادها و ایده‌ها نیازمند محیطی تنوع پذیر، بردبار و باز است. اگر شهری موفّق به جذب افراد خلّاق و به کارگیری آن‌ها در مدیریت، اقتصاد و صنایع فرهنگی باشد می‌تواند در صحنه رقابت و توسعه اقتصادی نیز موفّق عمل نماید.
 در این میان کلانشهر تبریز، نقش و جایگاهی ویژه در عرصه ملّی و بعضاً بین‌المللی ایفا می‌نماید و سهم عمده‌ای در بروز فعالیت‌های نوآورانه و عرصه اقتصاد خلاق دارد و به لحاظ دارا بودن پیشینه تاریخی و فرهنگی، وجود آثار تاریخی- مذهبی در سطح شهر و دارا بودن امکانات و پتانسیل‌های زیست‌محیطی جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی، اولین بودن این شهر در تمام زمینه‌ها، توسعه مناطق آزاد و صنعتی، طرح ساختاری مناسب اقتصادی و سابقه اقتصادی مطلوب، زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و خصوصی، داشتن ارتباط با سایر نقاط جهان از طریق ارتباط از راه دور و دیگر ارتباطات، قابلیت تبدیل شدن به یک شهر خلاق را دارد

کلیدواژه‌ها


References:

Van der Leeden, Troise, and Todd, eds., The Water Encyclopedia. Second Edition. Chelsea F.C., MI: Lewis Publishers, 1990, p. 196.
"Caspian Sea – Background". Caspian Environment Programme. 2009. Retrieved 11 September 2012. 
Caspian Sea in Encyclopædia Britannica.
"Strabo. Geography. 11.3.1". Perseus.tufts.edu. Retrieved 2011-04-14. 
Iran (5th ed., 2008), by Andrew Burke and Mark Elliott, p. 28, Lonely Planet Publications, ISBN 978-1-74104-293-1
Hyrcania. www.livius.org. Retrieved 2012-05-20.
Drainage Basins – Caspian Sea. Briancoad.com. Retrieved 2012-05-20.
Max Vasmer, Etimologicheskii slovar' russkogo yazyka, Vol. IV (Moscow: Progress, 1973), p. 229.
In system dynamics, a sink is a place where a flow of materials ends its journey, removed from the system.
Comparable evaporite beds underlie the Mediterranean.
"Caspian Sea". Iran Gazette. Archived from the original on 2009-01-22. Retrieved 2010-05-17. 
Hooshang Amirahmadi (10 June 2000). The Caspian Region at a Crossroad: Challenges of a New Frontier of Energy and Development. Palgrave Macmillan. pp. 112–. ISBN 978-0-312-22351-9. Retrieved 20 May 2012. 
Khain V. E. Gadjiev A. N. Kengerli T. N (2007). "Tectonic origin of the Apsheron Threshold in the Caspian Sea". Doklady Earth Sciences 414: 552–556. doi:10.1134/S1028334X07040149
Henri J. Dumont; Tamara A. Shiganova; Ulrich Niermann (20 July 2004). Aquatic Invasions in the Black, Caspian, and Mediterranean Seas. Springer. ISBN 978-1-4020-1869-5. Retrieved 20 May 2012. 
A. G. Kostianoi and A. Kosarev (16 December 2005). The Caspian Sea Environment. Birkhäuser. ISBN 978-3-540-28281-5. Retrieved 20 May 2012. 
"Welcome to the Caspian Sea Level Project Site". Caspage.citg.tudelft.nl. Archived from the original on 2011-07-24. Retrieved 2010-05-17. 
"Caspian Environment Programme". caspianenvironment.org. Retrieved 30 October 2012. 
C. Michael Hogan Overfishing. Encyclopedia of Earth. eds. Sidney Draggan and Cutler Cleveland. National Council for Science and the Environment, Washington DC
Fishing Prospects at the Wayback Machine (archived September 5, 2008). iran-daily.com (2007-01-14)
"The Caspian Sea". All The Sea. Retrieved 2015-01-16. 
"Masuleh". Retrieved 2015-01-16. 
"Major Monuments". Iranair.com. Retrieved 2012-05-20.
Safeguarding Caspian Interests at the Wayback Machine (archived June 3, 2009). iran-daily.com (2006-11-26)
Kharin, Nikolai Gavrilovich (2002). Vegetation Degradation in Central Asia Under the Impact of Human Activities. Springer. pp. 56–58. ISBN 1-4020-0397-8
The Great Gas Game. Christian Science Monitor (2001-10-25)
Sergei Blagov. Russia Tries to Scuttle Proposed Trans-Caspian Pipeline Eurasianet (2006-03-27)
Russia Seeking To Keep Kazakhstan Happy Eurasianet (2007-12-10)