بررسی اثر تراکم بر تاب‌آوری مناطق شهری (نمونه موردی محلات ناحیه یک منطقه چهارده شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، تهران

4 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده

    سرزمین کوهستانی استان مازندران از قرون اولیه اسلامی‌پذیرای امام زادگانی بود که از ظلم و جور دستگاه خلافت به دامن آن پناه برده و یا برای اشاعه دین به این دیار آمده بودند. بر این اساس تعداد 1062 بقعه و مکان مذهبی در این استان وجود دارد که تعداد 174 مورد از آنها در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. بررسی‌های انجام شده بر اساس مستندات تاریخی نشان می‏دهد که تاکنون فقط شجره نامه 238 بقعه مذهبی این استان به اثبات رسیده و دارای سند معتبر می‌باشد و 824 بقعه مذهبی استان فاقد شجره نامه معتبر می‌باشند. با توجه به اینکه در سراسر این استان بقعه مذهبی وجود دارد، لذا این بقاع متبرکه تأثیر فرهنگی و اجتماعی فراوانی در بین مردم ایجاد نموده است و مردم شیعه مذهب استان نیز در عمل این موضوع را پذیرفته‏اند، چون در هنگام مشکلات و گرفتاری‌ها به مکان‌های مذهبی پناه برده و حتی کراماتی نیز از آنها نقل کرده‌اند و قبور شهدا و مومنین را در جوار این اماکن مذهبی قرار داده‌اند. از نظر معماری نیز می‌توان گفت که این بقاع متبرکه در دوره‌های مختلف و به سبک‌های متفاوت از یکدیگر ساخته شده و تقریباً آثار قدیمی این اماکن از بین رفته و بسیاری از این بقاع بازسازی شده‌اند و هیأت‌های امناء در بیشتر بقاع متبرکه استان فعالیت می‌نمایند. بنابراین هدف از این مقاله بررسی وتبیین بقاع متبرکه استان مازندران ونقش فرهنگی - اعتقادی آنها می‌باشد که با روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‏ای نگاشته شده است

کلیدواژه‌ها


References
Atyng·havzn, Richard Graber vagus (1998). Islamic art and architecture, translations doctor James Azhand, [In persian], Tehran side.
Stark, Freya (1884).sfrnamh Alamut, Lorestan, and Mazandaran, translated by Ali Mohammad Saki, [In persian], Tehran Science.
Ashpvlr, Berthold (1997). Mongol history in Iran, Mahmoud Myraftab translation, [In persian], Tehran: Culture.
Afshar Sistani, Iraj (1993). Mazandaran and its ancient civilization, [In persian], Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Afshar Sistani, Iraj (1886). Look at the Mazandaran, [In persian], Tehran: Art.
Izadpanah, Hamid (1883). Lorestan historical monuments, displaced aware, [In persian].
Ibn hazelnut, Abu al-Hasan Ali ibn Abi Qassem Beihaghi. (1410). Alansab door Valalqab Valaqab, [In persian], Qom, Grand Ayatollah Almrshy Mktbh al-Najafi.
Bright, Mohammad (1990) Wedding.mazndran Zagros, displacement: Bina, [In persian].
Saki, Ali Mohammad (1964). Historical geography and history of Lorestan, displacement: Bina, [In persian].
Sheikh Al-Ashraf Albydly (n.d.). Logarithms, displacement: Bina, [In persian],
Sheikh Mufid, Muhammad ibn Muhammad al-Numan Alkbry. (Beata). Irshad Ali al-Hajj per Mrfth, displacement: Bina, [In persian].
SAWAF, SHARIFSOLTAN MOHAMMAD SHARIF. (1420). Alasr Valalam Aldmshqyh, Beirut: Dar Alfkr, [In persian],
 Alavi, an elephant (2006). Proceedings of the First National Congress in honor of Allama Sydjfralarjy Poshtkuh, Mazandaran: Raman, [In persian].
Mohammadi, Ali Murad (n.d.).kramat Sydslah Din Mohammad, displacement: Bina, [In persian].
Moradi, Abraham (2000).bqa holy Mazandaran (thesis).
Wilbur, Donald (1964). Islamic architecture during Ilkhani, translations doctor Abdullah Faryar, [In persian], Tehran, translation and publishing firm.
Help and steelworker (n.d.). Holy Sydfkhraldyn article (s), Proceedings of the celebration of Holy Ali Saleh (AS), displacement: Bina, [In persian].