تحولات سوریه و نقش راهبردی ایران؛ توازن منطقه‌ای و چشم انداز سیاست خارجی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار= دانشگاه

2 محقق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 محقق- دانشگاه

4 محقق - داشنگاه

چکیده

چکیده
    هدف مقاله پیش­رو تحلیل نقش راهبردی ایران در تحولات سوریه به منظور ارائه­ی مدلی برای توازن منطقه­ای و نیز ارائه راهکارهایی برای سیاست خارجی کشورمان است. اهمیت استراتژیک روابط دوجانبه ایران و سوریه پای اغلب کشورهای عمده عرب، اروپای غربی و امریکا و اسرائیل را به تحولات این کشور باز کرده است و بنابراین در جنگ داخلی سوریه روابط ایران و سوریه دیگر برخلاف گذشته محدود به سطح دو جانبه و ابعاد امنیتی و ضد اسرائیلی نیست، بلکه می‌توان گفت که این دو کشور، یک محور را تشکیل داده­اند، محوری که امریکا، اسرائیل، اروپای غربی و اکثر جهان عرب را متوجه خود ساخته است. با توجه به این مقدمه سؤال اصلی مقاله این است که نقش راهبردی ایران در تحولات سوریه چگونه است و دارای چه اهداف و چشم‌اندازی در سیاست خارجی است؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز مطرح می­شوند از جمله اینکه سوریه چه جایگاهی در منطقه خاورمیانه دارد؟ بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای حاضر در تحولات سوریه کدام‌اند؟ نتایج این مقاله نشان می‌دهد که ایران در تحولات سوریه نقشی راهبردی دارد که این راهبرد در راستای توازن منطقه­ای بوده و چشم‌انداز سیاست خارجی ایران را در منطقه تعیین می­کند؛ بنابراین در این مقاله تلاش می‌شود با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی نقش راهبردی ایران در تحولات سوریه به منظور ارائه­ی مدلی برای توازن منطقه­ای و نیز ارائه راهکارهایی برای سیاست خارجی کشورمان تحلیل و تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها


References
Ajorloo, Hussein, in 2011, Syria developments: Origins and Prospects, Journal of Middle Eastern Studies, Vol. XVIII, No. III. [In Persian].
Asseburg, M. and Wimmen, H. 2012, Civil War in Syria External Actors and Interests as Drivers of Conflict
Barzegar, Kayhan, 2013, Arabic developments, Iran and the Middle East, First Edition, Tehran: Center for Scientific Research and StudiesStrategic Middle East. [In Persian].
Bartell, Dawn L. and Gray, David H. 2012, Conflict in Syria and the Opportunity to Reduce Iran’s Regional Influence and Iran’s Threat to the International Community­, Global Security Studies, Fall 2012, Volume 3, Issue 4
Bassiri Tabrizi A. and Pantucci, R. 2015, Understanding Iran’s Role in the Syrian Conflict­, Published in 2016 by the Royal United Services Institute for Defence and Security Studies.
Berti, B. and Guzansky, Y. 2012. The Syrian Crisis and the Saudi-Iranian Rivalry, FPRI, 1528 Walnut Street, Suite 610, Philadelphia, PA 19102-3684 https://www.files.ethz.ch/.../Berti_Guzansky_-_Syrian_Crisis_and_Saudi-Iranian_Riva...
Cafarella, J. 2014, Jabhat al-Nusra in Syria: An Islamic Emirate for al -QAED, Published in 2014 in the United States of America by the Institute for the Study of War. 1400 16th Street NW, Suite 515 | Washington, DC 20036
Colombo, S. 2013, the Future of Syria and the Regional Arms Race, Istituto Affari Internazionali.
DEMİR, S. 2013, THE IMPACT OF THE SYRIA CRISIS ON THE GLOBAL AND REGIONAL POLITICAL DYNAMICS Suriye Krizinin Küresel ve Bölgesel Politik Dinamikler Üzerine Etkisi, Türk Dünyası Đncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XIII/1 (Yaz 2013), s.55-77.
Goodarzi, J. 2013, Iran and Syria at the Crossroads: The Fall of the Tehran-Damascus Axis?, Assistant Professor and Researcher, International Relations Department, Webster University, Geneva https://www.files.ethz.ch/isn/157067/2012C43_ass_wmm.pdf
Humud, C. E. and Blanchard, C M.1998, Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response, https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf
Kaim, M. and Tamminga, O.2015, Russia’s Military Intervention in Syria Its Operation Plan, Objectives, and Consequences for the West’s Policies, Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affai https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2015C48_kim_tga.pdf
Kinninmont, J. 2014, The Syria Conflict and the Geopolitics of the RegionSenior Research Fellow and Deputy Head, MENA Programme, The Royal Institute of International Affairs at Chatham House, London
Migdalovitz, C. 1998, Syria : a country study, Library of Congress Washington, D.C. 20540 Third Edition, 1988; First Printing, 1988. Copyright ©1988 United States Government as represented by the Secretary of the Army. All rights reserved. https://cdn.loc.gov/master/frd/frdcstdy/sy/syriacountrystud00coll_0/syriacountrystud00coll_0.pdf
Morgenthau, H. J. 1985, The Balance of Power, https://blackboard.angelo.edu/bbcswebdav/institution/LFA/CSS/Course%20Material/SEC6302/Readings/Lesson_5/Morgenthau.pdf
National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism,2014: www.start.umd.edu https://www.start.umd.edu/pubs/START_ISIL%20Branding%20Leadership%20Culture%20and%20Lethal%20Attraction_Ligon_Nov2014.pdf
O’Bagy, E. 2013, the free Syrian Army, Published in 2013 in the United States of America by the Institute for the Study of War.
Oktav, Ö. Z. 2015, The Syrian Civil War and Turkey-Syria-Iran Relations
Phillips, Ch.2015, Turkey and Syria, www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR007/syria.pdf
Syrian National Council,2011, http://dropbox.curry.com/ShowNotesArchive/2011/12/NA-363-2011-12-08/Assets/110916_About%20SNC.pdf
The Balance of Power in International History THEORY AND REALITY BRIAN HEALY ARTHUR STEIN Center for International Studies Cornell University.
This article was written within the framwork of a scholarship granted by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) 2219 BIDEB, Ankara, Turkey
www.understandingwar.org/sites/default/files/The-Free-Syrian-Army-24MAR.pdf
kids.britannica.com
cimss.ssec.wisc.edu
http://freefunmessages.blogspot.co.uk/2012/10/blog-post_5889.html: Source
دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36
سال نهم،شماره چهارم، پاییز1396شماره 26پیاپی 36
پاییز 1396
صفحه 15-38
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 28 آذر 1396
  • تاریخ پذیرش: 22 مرداد 1396