دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
* تاکنون 16 مقاله مورد تایید قرارگرفته وآماده انتشار می باشد.
1. بررسی پدافند غیرعامل در منطقه 4شهرداری، شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

رضا پنام؛ آزیتا رجبی؛ بختیار عزت پناه


2. تحلیل نظام ژئو کالچر جهانی در قرن بیست و یکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

lمسعود طاهری؛ غلامحسن حیدری؛ عزت اله عزتی


3. تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنایع فرهنگی در بازآفرینی بافت تاریخی (نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

نرگس احمدی فرد؛ احمد پوراحمد؛ پروین ده ده زاده سیلابی


4. بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

حمیدرضا وجدانی؛ شاه‌بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری


5. سنجش شاخص ها و الگوهای اثرگذار در تاب آوری بافت های شهری(مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

علی لنگرنشین؛ عباس ارغان؛ زینب کرکه آبادی