تعداد مقالات: 591
1. تحلیل نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 1-269

محمدتقی قماش پسند؛ مرحوم سید رحیم مشیری؛ پرویز کردوانی؛ مسعود مهدوی


2. تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه‌ فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان‌های حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 1-17

عباس سعیدی؛ ابوالفضل مرادی؛ بیژن رحمانی؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیزپور


5. بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 1-14

عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد


7. ژئوتوریسم استان مازندران با تاکید بر بندر نوشهر

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 1-21

پرویز کردوانی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ بهنام کاوسی


8. شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 1-22

احمد احمد پور؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام پارسا


10. تعیین ظرفیت تحمل جاذبه‌های دو محور گردشگری شهر کاشان

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 1-12

آزیتا رجبی؛ آلا طائی؛ کیارش سلامی


11. تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران)

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-18

محمدکاظم جباری؛ مهین نسترن؛ محمود محمدی؛ محسن کلانتری


15. گردشگری روستایی و لزوم تعیین روستاهای هدف گردشگری با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای علمی

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1-25

محمدعلی شادی؛ مسعود مهدوی حاجیلویی؛ عزت الله عزتی


16. دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در تقابل با ایالات متحده آمریکا

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 1-22

محمد صادق یحیی‌پور؛ آیه شعبانی کوچصفهانی


18. خرده میدان کردستان عراق، عرصه رقابت میدان‌های منطقه‌ای ایران و ترکیه

دوره 7، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-19

محمدرضا عبداله پور؛ محمد اخباری؛ محمد کرمی راد


19. ارزیابی کارایی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: نواحی شهر تهران)

دوره 6، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 1-17

مهدی مدیری؛ سید احمد حسینی؛ دیمن کاشفی دوست


21. بحران مناطق شرق و تحلیل ژئوپلیتیکی برای مدیریت برون رفت از آن

دوره 6، شماره 2، بهار 1393، صفحه 9-19

محمدحسن نامی؛ وحید بارانی پسیان؛ غلامرضا سعیدی


22. بررسی شکل توسعه فیزیکی شهر، فشرده یا پراکنده(نمونه موردی شهر قروه)

دوره 6، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 1-12

صدیقه لطفی؛ اصغر شکیبایی


23. تحلیل و ارزیابی علل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی شهر رباط کریم)

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 1-14

حسین حاتمی نژاد؛ هادی سلیمانی؛ رامین چراغی؛ واحد احمدتوزه


24. نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 و 19 تهران)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 1-23

فرزاد بریاجی؛ حسین حاتمی نژاد؛ ناصر اقبالی