کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: زنبور عسل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرایط دمایی استان فارس جهت تعیین شهرهای مستعد زنبورداری شهری

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 27-40

علی اکبر صالحی زاده؛ مرتضی خداقلی؛ امیر گندمکار