کلیدواژه‌ها = کلید واژگان :مجتمع های توریستی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر گردشگری (مطالعه موردی: مجتمع ها و پارک های شهرستان نوشهر)

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 582-599

محمدعلی الهی چورن؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ جمشید عینالی