کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: راه یابی (جهت‌یابی فضایی)
تعداد مقالات: 1
1. تبیین الگویی از راه یابی در شهر با رویکرد روان‌شناسی محیطی‌(مطالعه موردی: 11 محور پیاده مدار شهر تهران)

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 579-561

شهرام جنگجو؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ علیرضا بندرآباد