کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: تغییرات کارکردی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فضایی تغییرات کارکردی روستاهای جنوب غربی کلانشهرتهران

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 105-121

بایرام عبادی؛ عبدالباسط قریشی؛ نصرالله مولائی هشجین