کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: گردشگری ورزشی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 227-239

بهمن رمضانی گورابی؛ حسن فرج زاده؛ روشنک مرادیان حقی گروسی