کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: توسعه‌ی گردشگری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 15-28

پریسا سجادی؛ مجید کریم پور ریحان