کلیدواژه‌ها = کلمات کلیدی: قشم
تعداد مقالات: 1
1. نقش مناطق آزاد تجاری، بازرگانی و سیاسی در گسترش تجارت بین الملل و روابط سیاسی کشورها (مطالعه موردی منطقه آزاد قشم)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 123-148

مسعود جزء جهانشاهی؛ سجاد علی فرجا؛ عباس نجفی؛ علی ناصری منش