کلیدواژه‌ها = خیابان ولیعصر تهران
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 415-430

مظفر صرافی؛ محمد تقی رضویان؛ محمد حسن طالیبان؛ محمدرضا اکبری