کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: توسعه روستایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی موانع توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرستان کیار- استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 41-62

سید مرتضی حسینی؛ رحمت الله منشی زاده؛ محمدتقی رضویان؛ پگاه مرید سادات