کلیدواژه‌ها = شهرستان زابل
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایداری روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زابل)

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 61-74

صادق اصغری لفمجانی؛ مرتضی توکلی؛ ‌غریب فاضل نیا؛ فرشته سرگلزایی