کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: توسعه پایدار
تعداد مقالات: 3
1. عوامل تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 114-135

بهناز قهیه یی؛ بیژن رحمانی؛ عباس ملک حسینی؛ مهدی قهیه ئی


3. ضرورت توسعه پایدار در مناطق عشایری استان فارس

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 203-214

علی شکور؛ علی شمس الدینی؛ اعظم حیدری؛ غلامعباس واحدپور